Наукові публікації ас. Шалабай Наталії Тарасівни

  • Шалабай Н.Т., Шкробот С.І. Особливості мітохондрій-опосередкованого шляху клітинної загибелі у пізньому підгострому періоді ішемічного інсульту у вертебробазилярному басейні // Український вісник психоневрології. Том 30, випуск 3(112), 2022. – С. 46-47

  • Н.Т.Шалабай, О.Ю.Бударна. Інсульти у вертеброгенному басейні. Клініко-патогенетичні варіанти // Розділ в посібнику «Актуальні питання загальнолікарської практички в умовах невизначеності»: Навч.-метод.посіб. /за ред. проф. Л.С. Бабінець. – Львів: Видавець: Марченко Т.В., 2022 – С. 707-717