Інформація про діяльність студентського наукового гуртка на кафедрі неврології за 2020/2021 н.р.

Дані про куратора і старосту гуртка

1. Куратор студентського наукового гуртка з неврології у 2020/2021 н.р. доцент Мілевська-Вовчук Л.С.

2. Староста студентського наукового гуртка з неврології у 2020/2021 н.р. – Тиш Софія, (5 курс, 547 група).

Список членів наукового гуртка (2020-2021 н.р.):

1. Тиш Софія, 5 курс, 547 група

2. Палій Світлана, 6 курс, 620 група

3. Мудра Соломія, 6 курс, 612 група

4. Шандрук Дарина, 4 курс, 413 група

5. Авдєєва Дарина, 5 курс, 520 група

6. Дудіна Анастасія, 6 курс, 602 група

7. Гаджальський Вадим, лікар-інтерн КНП ТОКПНЛ ТОР

8. Роздольська Віта, лікар-інтерн КНП ТОКПНЛ ТОР

Планування наукових праць гуртківців на 2020-2021 н.р.


1. Тиш Софія, 5 курс, 547 група (науковий керівник проф. Шкробот С.І.)

Діагностика міопатичного синдрому: клінічні випадки. Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування


2.Дудіна Анастасія, 6 курс, 602 група (науковий керівник проф. Сохор Н.Р.)

Когнітивні порушення при атиповому паркінсонізмі


3.Палій Світлана, 6 курс, 620 група (науковий керівник доц. Салій З.В.

Деякі морфометричні особливості таламуса при розсіяному склерозі


4.Гаджальський Вадим, лікар-інтерн КНП ТОКПНЛ ТОР (науковий керівник доц. Бударна О.Ю.)

Оптикомієліт Девіка, особливості клініки (клінічне спостереження)


5.Мудра Соломія, 6 курс, 612 група (науковий керівник доц. Мілевська-Вовчук Л.С.)

Особливості неврологічних ускладнень COVID-19 (огляд літератури)


6.Роздольська Віта, лікар-інтерн КНП ТОКПНЛ ТОР (науковий керівник ас. Салій М.І.)

Оцінка якості життя у пацієнтів із хворобою Паркінсона


7.Шандрук Дарина, 4 курс, 413 група (науковий керівник ас. Дуве Х.В.)

Нейропсихологічні особливості у пацієнтів після перенесеного аневризмального субарахноїдального крововиливу


8.Авдєєва Дарина, 5 курс, 520 група (науковий керівник ас. Насалик Р.Б.)

Особливості когнітивних розладів при хронічній ішемії мозку


Планування засідань наукового гуртка з неврології на 2020-2021 н. р.

Вересень 2020

1. Вибори правління гуртка

2. Обговорення та затвердження плану роботи СНГ

3. Засвоєння методики дослідження неврологічного хворого

Доц. Мілевська-Вовчук Л.С.

Вересень 2020

1. Самостійний огляд хворих

2.Наукова робота


Жовтень 2020

1. Доповідь на тему: «Атеротромботичні ішемічні інсульти»

2. Огляд тематичних хворих

3. Наукова робота

Проф. Сохор Н.Р.

Жовтень 2020

1. Самостійний огляд хворих

2. Наукова робота


Листопад 2020

1. Доповідь на тему: «Тунельні синдроми верхніх кінцівок»

2. Огляд тематичних хворих

3. Наукова робота

Доц. Салій З.В.

Листопад 2020

1. Самостійний огляд хворих

2. Наукова робота

Грудень 2020

1. Доповідь на тему: «Дисметаболічні енцефалопатії»

2. Огляд тематичних хворих

3. Наукова робота

Доц. Бударна О.Ю.

Грудень 2020

1. Самостійний огляд хворих

2. Наукова робота


Січень 2021

1. Доповідь на тему: «Особливості клініки та діагностики нейродегенеративних захворювань»

2. Огляд тематичних хворих

3. Наукова робота

Ас. Салій М.І.

Січень 2021

1. Самостійний огляд хворих

2. Наукова робота

Лютий 2021

1. Доповідь на тему: «Сучасні клініко-патогенетичні аспекти субарахноїдільного крововиливу»

2. Огляд тематичних хворих

3. Наукова робота

Ас. Дуве Х.В.

Лютий 2021

1. Самостійний огляд хворих

2. Наукова робота


Березень 2021

1. Доповідь на тему: «Проблема когнітивних порушень при нейродегенеративних та судинних захворюваннях»

2. Огляд тематичних хворих

3. Наукова робота

Ас. Насалик Р.Б.

Березень 2021

1. Самостійний огляд хворих

2. Наукова робота


Квітень 2021

Обговорення доповідей, підготовлених на студентську наукову конференцію

Проф. Шкробот С.І.

Квітень 2021

Проведення конкурсу на кращого в діагностиці нервових хвороб

Доц. Мілевська-Вовчук Л.С.


Травень 2021

Підсумки діяльності СНГ за 2020/2021 навчальний рік

Доц. Мілевська-Вовчук Л.С.

Засідання гуртка відбуватимуться на кафедрі двічі на місяць (один з них в онлайн-режимі у зв’язку із карантинними обмеженнями).


Інформація про діяльність студентського наукового гуртка на кафедрі неврології за 2019/2020 н.р.

Здобутки, участь у конференціях, дані про куратора і старосту гуртка

1. Куратором студентського наукового гуртка з неврології у 2019/2020 н.р. була асистент Салій М.І.

2. Староста студентського наукового гуртка з неврології у 2019/2020 н.р. – Дячина Юрій Іванович (6 курс, 53 група).

І. Публікації членів студентського наукового гуртка та участь в XХIV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (13 - 15 квітня 2020 р., Тернопіль)

Були опубліковані 6 студентських наукових праць:

1. Правак Ю., Бандрівська С. Оцінка якості життя у хворих на розсіяний склероз // XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Матеріали конгресу, 13-15 квітня 2020 року, Тернопіль, – С. 57.

2. Стельмах А., Ковальська Т. Деякі морфометричні характеристики головного мозку у пацієнтів з розсіяним склерозом // XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Матеріали конгресу, 13-15 квітня 2020 року, Тернопіль, – С. 57 - 58.

3. Дячина Ю. Якість життя пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту // XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Матеріали конгресу, 13-15 квітня 2020 року, Тернопіль, – С. 56.

4. Шалабай Н., Тиш С. Деякі клініко-параклінічні особливості ішемічного інсульту у вертебро-базилярному басейні // XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Матеріали конгресу, 13-15 квітня 2000 року, Тернопіль, – С. 58.

5. Палій С. Оцінка ризику розвитку когнітивних порушень у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією // XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Матеріали конгресу, 13-15 квітня 2020 року, Тернопіль, – С. 56.

6. Ясній О. Клінічні та параклінічні характеристики прогресуючого над'ядерного паралічу та кортико-базальної дегенерації // XХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Матеріали конгресу, 13-15 квітня 2020 року, Тернопіль, – С. 58 - 59.

ІІ. Переможці в XХІV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених

1. Дячина Юрій - диплом І ступеня,

2. Палій Світлана - диплом ІІ ступеня.

Диплом І ступеня XXIV міжнародного конгресу студентів та молодих вчених отримав староста гуртка Дячина Юрій (квітень, 2020 рік)

Засідання гуртка. Виступ з повідомленням "Нейродегенерації" Зубок І. (лютий, 2020 рік)

Засідання гуртка. Виступ з повідомленням "Пухлини головного та спинного мозку" Мартинюк Л. (березень, 2020 рік)

Ознайомлення гуртківців з роботою реабілітаційного блоку (лютий, 2020 рік)

Розбір клінічної ситуації (грудень, 2019 рік)

Засідання гуртка. Д-р.м.н. Салій З.В. - лекція "Факоматози" (листопад, 2019 рік)

Засідання гуртка. Виступ з повідомленням "Епілепсія" Жупанин О.В. (жовтень, 2019 рік)

Організаційне засідання проводить ас. Салій М.І. (жовтень, 2019 рік)

Засідання гуртка. К.м.н. Бударна О.Ю. - лекція "Нейробореліоз" (листопад, 2019 рік)

Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який впродовж 50 років активно працює на кафедрі неврології та тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбувається 10–12 засідань, на яких розглядаються питання клініки, діагностики та лікування захворювань нервової системи.


Кураторами студентського наукового гуртка з неврології були доц. Дорогий А.М (1991–1999 рр.), доц. Салій З.В. (2000–2006 рр.), доц. Сохор Н.Р. (2007–2012 рр.), доц. Мілевська-Вовчук Л.С. (2013–2016 рр.), ас. Салій М.І. (з 2017 по 2020 рік), доц. Мілевська-Вовчук Л.С. (з вересня 2020 р.).

Впродовж трьох останніх десятиліть основними напрямками роботи студентського наукового гуртка були: «Судинна патологія головного мозку», «Нейровертебрологія», «Запальні захворювання нервової системи», «Розсіяний склероз», «Епілепсія», «Полінейропатії», «Наслідки черепно-мозкової травми».

Робота гуртка переслідувала такі цілі: вдосконалення знань та вмінь студентів у діагностиці неврологічних захворювань, формування паростків клінічного мислення, заохочення до самостійного наукового пошуку.

План роботи СНГ обговорюється на першому засіданні, при цьому враховуються пропозиції студентів щодо тем, які виносяться на поглиблене вивчення. Наступне обговорення та затвердження плану СНГ відбувається на засіданні кафедри.

Щомісяця проходить два планових засідання, на одному з яких читає лекцію викладач кафедри та відбувається клінічний розбір пацієнта за темою лекції.


Підсумкове засідання СНГ (травень, 2019 рік)

Методика дослідження черепно-мозкових нервів (березень, 2019 рік)

Засідання гуртка. Доц. Салій З.В. з доповіддю "Гостра демієлінізуюча полінейропатія Гієна- Баре" (2019 рік)

Засідання гуртка. Проф. Сохор Н.Р. з доповіддю "Енцефаліти" (березень, 2019 рік)

Засідання гуртка. Доц. О.Ю. Бударна з доповіддю на тему "Менінгіти" (2018 рік)


Світлана Палій (418 група) виступає з презентацією на тему «Рухові та чутливі шляхи: топографія та ураження на різних рівнях» (2018 рік)

Богдан Шостак, 453 група, тема доповіді: «7-12 пари ЧМН» (2018 рік)

Анатолій Білоусов (419 група); тема доповіді «ЕПНС» (2018 рік)

Також студенти-члени СНГ щотижня займаються на базі кафедри – оглядають пацієнтів у відділеннях, проводять набір пацієнтів за темами наукових робіт.

Гуртківці відпрацьовують практичні навички (2018 рік)

Огляд пацієнта гуртківцями (2018 рік)

Робота гуртківців над удосконаленням практичних навичок (2018 рік)

Засідання гуртка доц. З.В. Салій. Лекція "Мігрень" (2017 рік)

Засідання гуртка (2017 рік)

Засідання гуртка. Проф. Н.Р. Сохор з доповіддю на тему "Хвороба Паркінсона" (2017 рік)

Огляд пацієнта гуртківцями (2017 рік)

У 2014/2015 н.р. гуртківці взяли участь у XІХ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (27-29 квітня 2015року, Тернопіль). За підсумками роботи було опубліковано 6 студентських наукових праць, які вивчали: діагностичну цінність електронейромігографії при хронічній алкогольній полінейропатії; якість життя пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму; особливості клініки стенозу хребтового каналу на поперековому рівні; собливості клініки у пацієнтів з повторними ішемічними інсультами; вестибулярний синдром; особливості клініки півкульного атеротромботичного ішемічного інсульту у гострому періоді.

У 2015/2016 н.р. гуртківці кафедри приймали участь у XХ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених. (22-23 березня 2016 року, Тернопіль). Було опубліковано 5 студентських наукових праць. Студентка 4 курсу Дубинецька В.М. (науковий керівник - проф. Шкробот С.І.) стала переможцем підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015-2016 році в галузі "Клінічна медицина" та отримала диплом ІІІ ступеня.

У 2016/2017 н.р. на XХI Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (24 - 26 квітня 2017 р., Тернопіль) було представлено 7 студентських наукових праць, які висвітлювали: особливості емоційної сфери у хворих після перенесеного геморагічного інсульту та у хворих на розсіяний склероз, динаміку клінічних проявів у хворих з стенозом хребтового каналу на поперековому рівні після оперативного втручання, особливості клініки оптиконевромієліту Девіка; неврологічні прояви Лайм-бореліозу, роль алкоголю як фактора ризику розвитку судомного нападу.

За усну доповідь Бандрівський М. (науковий керівник проф.. Шкробот С.І.) отримав диплом І ступеня, Мацько А. (науковий керівник доц.. Бударна О.Ю.) – диплом ІІ ступеня, Тетюк Т. (науковий керівник доц.. Салій З.В.) – диплом ІІІ ступеня.

У 2017/2018 н.р. на XХIІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (23 - 25 квітня 2018 р., Тернопіль) було представлено 8 студентських наукових праць, в яких представлені: дослідження проблеми нейробореліозу, особливості клінічної картини та когнітивних порушень у пацієнтів з інтоксикаційною енцефалопатією, особливості емоційного стану пацієнтів у відновному періоді інсульту, якість життя у хворих з неврологічними проявами стенозу хребтового каналу на поперековому рівні, особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу в осіб молодого віку, особливості гострого періоду геморагічних інсультів різної локалізації, особливості нейропсихологічного статусу та якості життя пацієнтів з первинно-прогресуючим розсіяним склерозом, роль супутньої патології в клініці наслідків черепно-мозкової травми.

За усну доповідь на XХIІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених Стасишин Л. отримала диплом І ступеня (науковий керівник проф. Шкробот С.І.), Дячина Ю. диплом ІІ ступеня (науковий керівник ас. Салій М.І.).

Студентка 4 курсу медичного факультету Стасишин Л.Р. (науковий керівник проф. Шкробот С.І.) на 26 "International Medical students' conference" для студентів та молодих вчених, яка проходила 19-21 квітня 2018 року в м. Кракові на базі Ягелонського університету, отримала ІІІ місце в секції "Неврологія і нейрохірургія".

19-21 квітня 2018 року в м. Кравові Ягелонський університет проводив міжнародну 26 "International Medical students' conference" для студентів та молодих вчених. Наша студентка-гурківка (4 курс, 7 група) Сташишин Любов отримала Диплом ІІІ ступеня в секції "Неврологія і нейрохірургія".

На конференції у м. Кракові (2018 рік)

Доповідає Любов Стасишин (2018 рік)

Любов Стасишин отримує Диплом ІІІ ступеня (2018 рік)

Приймає нагороду Любов Стасишин (2018 рік)

Наукова робота Пиндиківської С. (науковий керівник доц. Бударна О.Ю.) «Clinical and neurological features of hemorrhagic stroke with different localization in acute period» була опублікована в збірнику матеріалів міжнародної конференції «Medicine and Pharmaceuticals: current issues and research» (Базель, Швейцарія; березень 2018р.).

Наукова робота Бандрівського М. та Стасишин Л. (науковий керівник проф. Шкробот С.І.) «Neuroboreliosis. Problems of diagnostics» була опублікована в збірнику матеріалів міжнародної конференції «Medicine and Pharmaceuticals: current issues and research» (Базель, Швейцарія; квітень 2018р.)

У 2018-2019 навчальному році в науковому гуртку працюють 42 студенти – 29 студентів IV курсу, 11 студентів V курсу та 2 – VІ курсу. Куратор студентського наукового гуртка - асистент Салій М.І., староста студентського наукового гуртка – Дячина Юрій Іванович (5 курс, 53 гр). У 2018-2019 навчальному році заплановано 15 засідань. У першому семестрі навчального року згідно плану було прочитано 3 лекції на наступні теми: «Інсульти у вертебро-базилярному басейні», «Менінгіти», «Герпетичні енцефаліти». У другому семестрі 2018-2019 навчального року були прочитані лекції на наступні теми: "Гостра демієлінізуюча полінейропатія Гієна-Баре", "Нейродегенеративні захворювання головного мозку", "Енцефаліти".

У 2018-2019 н.р. на XXІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (15 - 17 квітня 2019 р., Тернопіль) було представлено 7 студентських наукових праць, в яких висвітлені: дослідження проблеми нейробореліозу, особливості клінічної картини та когнітивних порушень у пацієнтів з інтоксикаційною енцефалопатією, оцінка якості життя пацієнтів у відновному періоді інсульту, якість життя у хворих з неврологічними проявами стенозу хребтового каналу на поперековому рівні, оцінка когнітивних порушень у пацієнтів з хворобою Паркінсона, порівняльна характеристика первинно- та вторинно-прогресуючого розсіяного склерозу, особливості клініки фармакорезистентної епілепсії.

У 2019-2020 навчальному році в науковому гуртку працювало 67 студентів – 61 студент IV курсу, 3 студентів V курсу та 3 – VІ курсу. Куратор студентського наукового гуртка - асистент Салій М.І., староста студентського наукового гуртка – Дячина Юрій Іванович (6 курс, 53 гр). У 2019-2020 навчальному році заплановано 17 засідань. У першому семестрі навчального року згідно плану було прочитано 3 лекції на наступні теми: «Нейробореліоз», «Факоматози», «Герпетичні енцефаліти». У другому семестрі 2019-2020 навчального року були прочитані лекції на наступні теми: "Лакунарний інсульт", "Соматоневрологія: неврологічні синдроми за наявності соматичних захворювань". Засідання заплановані на березень-травень 2020 року не відбулися через введення карантину.

У 2019-2020 н.р. на XXІV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (14 - 15 квітня 2020 р., Тернопіль), який проходив у онлайн режимі, було представлено 2 студентські наукові роботи на тему «Оцінка ризику розвитку когнітивних порушень у пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією» (Світлана Палій, студентка 5 курсу) та «Якість життя пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту» (Дячина Юрій, студент 6 курсу). Дячина Юрій отримав за свою доповідь диплом І ступеня, Світлана Палій – диплом ІІ ступеня.