Лiкувальна робота кафедри неврології.

Базою кафедри є обласне та міські неврологічні відділення, судинне відділення, реабілітаційне, інсультне відділення, відділення інтенсивної терапії, поліклінічне відділення та денний стаціонар. На базі кафедри працюють наступні центри: обласний судинний центр, центр медико-соціальної реабілітації інвалідів з ураженням нервової системи, центр надання допомоги хворим з епілептичною хворобою та епісиндромом.

У складі кафедри 7 осіб, з яких 2 професори, 3 доценти, 2 асистенти, 1 клінічний ординатор. Клініку очолює заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., професор Шкробот С.І.

Колектив кафедри постійно надає лiкувально-дiагностичну та консультативну допомогу: обходи професора та доцентiв у вiддiленнях ТОККПНЛ, консультативний прийом в обласному психоневрологiчному диспансерi, огляд експертних та дiагностично складних хворих, кваліфікована допомога у проведенні вiйськової та судово-психiатричної експертиз. Працівниками оглядаються пацієнти, що підлягають призову, а також бійці із зони АТО, що лікувалися в стаціонарних умовах ТОККПНЛ, інших лікарень, а також звернені в амбулаторному порядку. Професорсько-викладацький склад здійснює плановi консультацiї в лікувальних закладах міста та області, приймає участь у засіданнях контрольно-експертних комісій ТОККПНЛ та Тернопільського обласного та міського управління охорони здоров’я ОДА, регулярно проводить консиліуми, клінічні розбори і поточні консультації, прийоми профільних хворих. Колектив кафедри систематично забезпечує організацію та проведення клінічних та патолого-анатомічних конференцій, організацію та проведення засідань обласного товариства неврологів і психіатрів та переривчастих курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів практичної медицини, консультативні виїзди в райони області.

За останні 5 років у діагностичному та навчальному процесах, а також науковій роботі використовуються найсучасніші методи: рентгеноконтрастний (рентгенівський мультидетекторний спіральний комп’ютерний томограф мозку (Японія), цифровий рентгенодіагностичний комплекс РДК-ВСМ), нейрофізіологічний (ультразвукова доплерографія естра- і інтракраніальних судин голови (УЗДГ, апарат Logidop 4 Kranzbuhler), УЗД внутрішніх органів; електронейроміографія (ЕНМГ, угорський апарат MG 440), електроенцефалографія з нейрокартографією головного мозку (ЕЕГ), ЕКГ) та клініко-лабораторні методи дослідження, які розгорнуті у діагностичному центрі базової лікарні. Для вирішення питань діагностики психічного стану пацієнтів використовуються впроваджені кафедрою наступні методики: шкали для стандартизованої оцінки вираженості депресії і тривоги Гамільтона, НАМ-А, НАМ-Д, PANSS, MINI, MADRS, CGI, C-SSRS, та ін.

З 1 серпня 2014 р. в ТОККПНЛ відкрились нові можливості в діагностиці неврологічних захворювань за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). За допомогою магнітно-резонансного томографа Siemens magneton Avanto 1,5 Т в клініці діагностується ряд неврологічних патологій, які до цього часу не могли бути виявлені методом комп'ютерної томографії. Зокрема значно підвищився рівень діагностики гострих порушень мозкового кровообігу (ішемії стовбура головного мозку та задньої черепної ямки), запальних захворювань нервової системи (енцефаліти різної етіології та мієлітів), артеріо-венозних аневризм, пухлини головного та спинного мозку різної локалізації, демієлінізуючих захворювань нервової системи, аномалій розвитку нервової системи, дегенеративно-дистрофічних змін різних відділів хребта, стенозів хребтового каналу, сирінгомієлії.

Упродовж останніх 3-х років в клініці впроваджено активну тактику лікування хворих на ішемічний інсульт. Згідно державної програми “Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань” та згідно наказу МОЗ України “Про вдосконалення медичної допомоги хворим з церебро-васкулярною патологією” в клініці впроваджено лікування ішемічних інсультів в межах “терапевтичного вікна”, яка полягає в проведенні тромболізису.

У гострій стадії інсульту визначають геморагічний чи ішемічний характер інсульту, оцінюють ризик розвитку ускладнень, з'ясовують необхідність призначення тромболітиків.

На сьогоднішній день в ТОККПНЛ створені всі умови для проведення тромболітичної терапії у відділенні інтенсивної терапії.

Продовжується впровадження нових методик діагностики і лікування, запропонованих співробітниками кафедри, у неврологічних відділеннях: діагностика стану шлуночкової системи мозку у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією в поєднанні з внутрішньою і зовнішньою гідроцефалією; методика комп’ютерного витяжіння у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу; корекція остеодефіцитних порушень у хворих після перенесеного ішемічного півкульного інсульту за допомогою застосування магнітотерапії; визначення змін параметрів центральної гемодинаміки у хворих з різними підтипами ішемічних інсультів для удосконалення лікувальних заходів; вивчення структурно-морфометричних характеристик головного мозку у хворих з наслідками ЧМТ; корекція мікроциркуляторних змін у хворих з лакунарним інсультом за допомогою інфузійних та вазоактивних засобів; діагностика якості життя пацієнтів після закритої ЧМТ; діагностика стану психоемоційної сфери у хворих на розсіяний склероз; принципи комплексного лікування хворих на розсіяний склероз залежно від стадії хвороби, базуючись на даних МРТ головного мозку.

Організовані та постійно діють студентські волонтерські групи, які щорічно у жовтні місяці проводять «Свято осені», у листопаді-грудні - акцію виготовлення новорічних підсвічників та прикрас для постійно діючої ярмарки в ТРЦ «Подоляни», кошти з якої передаються на лікування онкохворих дітей та для потреб АТО, у грудні місяці - свято Миколая з розгорнутим сценарієм та подарунками.

Працівники кафедри були залучені до проведення навчально-практичних занять з основ домедичної допомоги для широких верств населення, де згідно графіка проводили навчання по наданню домедичної допомоги потерпілим в різних надзвичайних ситуаціях.