Традицiйнi напрямки наукових розробок кафедри: вивчення проблем судинної патологiї головного мозку, зокрема клініко-параклінічна характеристика та патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування хворих з гострими та з хронічними розладами мозкового кровообігу; вивчення клініко-параклінічних особливостей перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми; удосконалення методів діагностики та лікування неврологічних проявів поперекового остеохондрозу із застосуванням фізіотерапевтичних методів медичної реабілітації; дослідження клінічних особливостей та варіантів перебігу розсiяного склерозу та впровадження сучасних методів лікування із застосуванням імуномодулюючої, імуносупресивної терапії та терапії, що змінює перебіг розсіяного склерозу; вивчення стану кісткової тканини у хворих з ураженням нервової системи: вивчення взаємозв’язків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування і темпами втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм. Вивчення особливостей патопсихологічних синдромів, когнітивних порушень та клінічного перебігу параноїдної форми шизофренії, обтяженої соматичною патологією. Дослідження специфічних особливостей гендерно обумовленої суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами. Удосконалення реабілітаційних програм для адаптації пацієнтів на психічні розлади. Дослідження пацієнтів з первинним психотичним епізодом-етапи лікування, профілактика.

На кафедрі на даний час виконується 1 докторська дисертація (доц. З.В.Салій) та 2 кандидатських дисертації (Сагайдак Л.О., Насалик Р.Б.). Постійно проводиться навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю «Неврологія».

Колектив кафедри брав участь у 5 міжнародних та близько 80 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням неврології та психіатрії. Кафедра ініціювала і була організатором багатьох обласних, міжобласних науково-практичних конференцій з участю неврологів, психіатрів та сімейних лікарів.

Учасники конференції (2018 рік)

Член-кор. НАМНУ Л.А. Дзяк з виступом (2018 рік)

Доповідь проф. Т.С. Міщенко (2018 рік)

Колектив кафедри працює над науково-дослiдною роботою: «Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування»(№ держ. реєстрації 018U000364) (2017-2020 роки)

Активно працює студентський науковий гурток (куратор – ас. Салій М.І.). Студенти-гуртківці виконали і доповіли на щорічних конференціях 74 роботи, 19 з них взяли участь в міжнародних конференціях, більшість з них отримали призові місця, приймають участь у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

19–20 жовтня 2018 року на базі Тернопільської обласної комунальної клінічної психо-неврологічної лікарні відбулася всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ», присвячена 60-річчю Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, а також 60-річчю кафедри неврології та кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вітальне слово начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації В.Г. Богайчука (2018 рік)

Вітальне слово ректора проф. М.М. Корди (2018 рік)

У роботі конференції взяли участь лікарі-неврологи ТОККПНЛ та Тернопільської області, лікарі-інтерни, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі-психіатри (всього 243 учасники).

З вітальним словом перед учасниками конференції виступили голова оргкомітету, ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», професор М. М. Корда та начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації В. Г. Богайчук.

У перший день конференції на пленарному засіданні виступили член-кореспондент НАМНУ, проф. Л. А. Дзяк, проф. Т. С. Міщенко, проф. Чабан О.С., проф. С. П. Московко, проф. О. В. Ткаченко, проф. Т. М. Слободін.

Головний лікар ТОККПНЛ В.В. Шкробот (2018 рік)

Доповідь проф. Ткаченко О.В. (2018 рік)

Після невеликої перерви розпочали свою роботу секційні засідання.

На секційному засіданні «Актуальні проблеми неврології» свої доповіді представили проф. В. М. Міщенко, проф. В. А. Гриб, проф. Т. І. Негрич, проф. С. І. Шкробот.

На секційному засіданнії «Актуальні проблеми психіатрії» виступили проф. Венгер О.П., проф. Чабан О.С., проф.Кожина Г.М, проф. Хаустова О.О., головний позаштатний експерт ДОЗ ЛОДА за фахом «Психіатрія» Закаль Ю. П., старший науковий співробітник відділення пограничної психіатрії, ГУ ІНПН НАМН Панько Т.В., д. м. н. Гнатишин М.С.

Продовжилася конференція урочистостями в обласному драматичному театрі.

20.10.18 р. в рамках конференції відбувся форум робіт науковців за фахом «Неврологія» та «Психіатрія», на якому були представлені усні та стендові доповіді.

Доповідь проф. С.І. Шкробот (2018 рік)

Доповідь проф. О.П. Венгер (2018 рік)

Президіум конференції: зліва направо проф. С.Й.Запорожан, проф. І.М. Кліщ, проф. М.М. Корда, член-кореспондент НАМНУ Л.А. Дзяк, проф. Т.С. Міщенко (2018 рік)

Доповідь проф. Мішенко В. (2018 рік)

Доповідь проф. О.С. Чабана (2018 рік)