Наукова робота

Традицiйнi напрямки наукових розробок кафедри: вивчення проблем судинної патологiї головного мозку, зокрема клініко-параклінічна характеристика та патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування хворих з гострими та з хронічними розладами мозкового кровообігу; вивчення клініко-параклінічних особливостей перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми; удосконалення методів діагностики та лікування неврологічних проявів поперекового остеохондрозу із застосуванням фізіотерапевтичних методів медичної реабілітації; дослідження клінічних особливостей та варіантів перебігу розсiяного склерозу та впровадження сучасних методів лікування із застосуванням імуномодулюючої, імуносупресивної терапії та терапії, що змінює перебіг розсіяного склерозу; вивчення стану кісткової тканини у хворих з ураженням нервової системи: вивчення взаємозв’язків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування і темпами втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм. Вивчення особливостей патопсихологічних синдромів, когнітивних порушень та клінічного перебігу параноїдної форми шизофренії, обтяженої соматичною патологією. Дослідження специфічних особливостей гендерно обумовленої суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами. Удосконалення реабілітаційних програм для адаптації пацієнтів на психічні розлади. Дослідження пацієнтів з первинним психотичним епізодом-етапи лікування, профілактика.

Викладачі кафедри взяли активну участь в LXVI науково-практичній конференції  "Здобутки клінічної та експериментальної медицини", яка відбулась на базі Тернопільского національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. За традицією про свої досягнення відзвітували в стендових доповідях. Зліва направо: доц. Олена Бударна, ас. Наталія Шалабай, проректор з наукової роботи Іван Кліщ, доц. Хрисина Дуве, ас. Роксолана Насалик, ас. Марина Салій  (16-17 червня, 2023 рік) 

Професор Світлана Шкробот виступила з доповіддю на онлайн-конференції з міжнародною участю "Захистити нейроваскулярний юніт у пацієнтів з ЧМТ - візьми курс на відновлення" (28 березня, 2023 рік)

Онлайн-трансляція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні аспекти клінічної неврології" (м. Буковель). З доповіддю виступила завідувачка кафедри неврології, д. мед. н, проф. Світлана Шкробот (12-13 жовтня, 2022 рік) 

Он-лайн трансляція Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми посттравматичних, судинних та нейродегенеративних захворювань нервової та серцево-судинної систем" (м. Київ). З доповіддю виступила завідувачка кафедри неврології, д.мед. н., проф. Світлана Шкробот (листопад, 2022 рік)  

З доповіддю на науково-практичній конференції  з міжнародною участю "Зміна погляду на лікування ЧМТ  -  єдиний підхід до здоров'я мозку" виступила проф. Світлана Шкробот (грудень, 2022 рік)  

Захист дисертаційної роботи (в режимі он-лайн)  Ува-Агбонікхена Іріаха Фестуса, аспіранта Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України на тему «Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх корекція», подану на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22- «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (офіційний опонент проф. Шкробот С.І.  (2 грудня, 2021 рік)

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю “Менеджмент пацієнта з інсультом у найгострішому періоді. Принципи реваскуляризації” (жовтень, 2021)

21-22 жовтня 2021 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Менеджмент пацієнта з інсультом у найгострішому періоді. Принципи реваскуляризації”.  На пленарному засіданні  виступили: зав.кафедри неврології, проф. Шкробот С.І. з доповіддю “Останні рекомендації по призначенню НОАК при неклапанній фібриляції передсердь. Окремі питання”; керівник Інсультного центру клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ, член робочих груп МОЗ та НСЗУ з питань інсульту, співзасновник та член Правління ГО «Українське товариство інсультної медицини» Дмитро Лебединець з доповіддю "Нові стратегії в лікуванні інсульту"; завідувач нейрохірургічним відділенням КП “Полтавська обласна клінічна  лікарня імені М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради”, член робочої групи МОЗ з питань інсульту Михайло Тончев з доповіддю “Бріджинг терапія”- поєднання двох стратегій у лікуванні гострого ішемічного інсульту"; лікар невролог, асистент кафедри неврології №1 Харківського Національного медичного університету Павло Лебединець з доповіддю "Шкали в клініці інсульту".

В рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю був проведений симуляційний тренінг “Гострий мозковий інсульт” Практично-орієнтований кейс № 1., кейс № 2. Інтерактивний розбір  (жовтень, 2021)

У вересні 2020 року кафедра (Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І.) представила результати роботи на другому Міжнародному україно-німецькому симпозіумі «Громадське здоров'я в соціальному і освітньому просторі - виклики в умовах реформування і перспективи розвитку»  (Тернопіль, 21.09-22.09.2020) та ХХІІ Конгресі з міжнародною участю "Давиденковские чтения" (Санкт Петербург, 24-25.09.2020).

Колектив кафедри брав участь у 8 міжнародних та близько 90 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням неврології та психіатрії. Кафедра ініціювала і була організатором багатьох обласних, міжобласних науково-практичних конференцій з участю неврологів, психіатрів та сімейних лікарів.

3-4 жовтня 2019 р проведено науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів».

Вітальне слово голови обласної ради Овчарука В.В. на відкритті науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» (3-4 жовтня, 2019 рік

Вітальне слово ректора проф. Корди М.М. на відкритті науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» (3-4 жовтня, 2019 рік

Доповідь проф. Шкробот С.І. на науково-практичному симпозіумі з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» (3-4 жовтня, 2019 рік

Президія науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» (3-4 жовтня, 2019 рік

Співголови пленарного засідання проф. Шкробот С.І. та проф. Венгер О.П. Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» (3-4 жовтня 2019 рік

Слухачі науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» (3-4 жовтня 2019 рік

Учасники конференції (2018 рік)

Член-кор. НАМНУ Л.А. Дзяк з виступом (2018 рік) 

Доповідь проф. Т.С. Міщенко (2018 рік) 

Колектив кафедри працює над науково-дослiдною роботою: «Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування»(№ держ. реєстрації 018U000364) (2017-2020 роки)

Активно працює студентський науковий гурток (куратор – ас. Салій М.І.). Студенти-гуртківці виконали і доповіли на щорічних конференціях 74 роботи, 19 з них взяли участь в міжнародних конференціях, більшість з них отримали призові місця, приймають участь у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

19–20 жовтня 2018 року на базі Тернопільської обласної комунальної клінічної психо-неврологічної лікарні відбулася всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ», присвячена 60-річчю Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, а також 60-річчю кафедри неврології та кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

Вітальне слово начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації В.Г. Богайчука (2018 рік) 

Вітальне слово ректора проф. М.М. Корди (2018 рік)

У роботі конференції взяли участь лікарі-неврологи ТОККПНЛ та Тернопільської області, лікарі-інтерни, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі-психіатри (всього 243 учасники).

З вітальним словом перед учасниками конференції виступили голова оргкомітету, ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», професор М. М. Корда та начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації В. Г. Богайчук.

У перший день конференції на пленарному засіданні виступили член-кореспондент НАМНУ, проф. Л. А. Дзяк, проф. Т. С. Міщенко, проф. Чабан О.С., проф. С. П. Московко, проф. О. В. Ткаченко, проф. Т. М. Слободін.

Головний лікар КНП "ТОКПЛ" ТОР

В.В. Шкробот (2018 рік)

Доповідь проф. Ткаченко О.В. (2018 рік)

Після невеликої перерви розпочали свою роботу секційні засідання.

На секційному засіданні «Актуальні проблеми неврології» свої доповіді представили проф. В. М. Міщенко, проф. В. А. Гриб, проф. Т. І. Негрич, проф. С. І. Шкробот.

На секційному засіданнії «Актуальні проблеми психіатрії» виступили проф. Венгер О.П., проф. Чабан О.С., проф.Кожина Г.М, проф. Хаустова О.О., головний позаштатний експерт ДОЗ ЛОДА за фахом «Психіатрія» Закаль Ю. П., старший науковий співробітник відділення пограничної психіатрії, ГУ ІНПН НАМН Панько Т.В., д. м. н. Гнатишин М.С.

Продовжилася конференція урочистостями в обласному драматичному театрі.

20.10.18 р. в рамках конференції відбувся форум робіт науковців за фахом «Неврологія» та «Психіатрія», на якому були представлені усні та стендові доповіді.

Доповідь проф. С.І. Шкробот (2018 рік) 

Доповідь проф. О.П. Венгер (2018 рік)

Президіум конференції: зліва направо проф. С.Й.Запорожан, проф. І.М. Кліщ, проф. М.М. Корда, член-кореспондент НАМНУ Л.А. Дзяк,  проф. Т.С.Міщенко (2018 рік) 

Доповідь проф. Мішенко В. (2018 рік)

Доповідь проф. О.С. Чабана (2018 рік)