Патенти:

1. Салій М.І. Спосіб прогнозування наростання когнітивних порушень у хворих з гострим лакунарним інсультом Патент на корисну модель № 98537 Бюл. від 27.04.2015 р.

2. Мисула М.С. Спосіб корекції остеодефіцитних порушень у хворих, що перенесли ішемічний півкульовий інсульт. Патент на корисну модель № 84097. Бюл. № 19 від 10.10.2013 р.

3. Мілевська-Вовчук Л.С., Дем’яненко В.В. Спосіб визначення мембранної резистентності ізольованих клітин крові. Патент на корисну модель № 46268. Бюл. № 23 від 10.12.2009 р