Монографії, патенти

Патенти, отримані викладачами кафедри

1. Салій М.І. Спосіб прогнозування наростання когнітивних порушень у хворих з гострим лакунарним інсультом. Патент на корисну модель № 98537 Бюл. від 27.04.2015 р.

2. Мисула М.С. Спосіб корекції остеодефіцитних порушень у хворих, що перенесли ішемічний півкульовий інсульт. Патент на корисну модель № 84097. Бюл. № 19 від 10.10.2013 р.

3. Мілевська-Вовчук Л.С., Дем’яненко В.В. Спосіб визначення мембранної резистентності ізольованих клітин крові. Патент на корисну модель № 46268. Бюл. № 23 від 10.12.2009 р

Монографії

  1. Лайм-бореліоз: монографія / М.А. Андрейчин, М.М. Корда, М.І. Шкільна, О.Л. Івахів та ін.; за ред. М.А. Андрейчина та М.М. Корди. - Тернопіль: ТНМУ, 2021. - 376 с.

  2. Проблеми остеопорозу: монографія / За ред. проф. Ковальчук Л.Я. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. 446 с.

  3. Судинні захворювання головного і спинного мозку: монографія /Шкробот С.І., Іщенко М.М. .- Тернопіль: “Медична академія”. – 1998. – 115 с