Монографії, патенти, методичні рекомендації

к.м.н., доц. Мілевська-Вовчук Л.С.,

Дем’яненко В.В.


Спосіб визначення мембранної резистентності ізольованих клітин крові

Патент на корисну модель № 46268

Бюл. № 23 від 10.12.2009 р

к.м.н. Мисула М.С.


Спосіб корекції остеодефіцитних порушень у хворих, що перенесли ішемічний півкульовий інсульт

Патент на корисну модель № 84097

Бюл. № 19 від 10.10.2013 р

д.м.н., проф. Шкробот С.І.,

км.н., доц. Мілевська-Вовчук Л.С.

Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості.

Методичні рекомендації, Київ, 2014. - 36 с.

к.м.н Салій М.І.

Спосіб прогнозування наростання когнітивних порушень у хворих з гострим лаконарним інсультом

Патент на корисну модель № 98537

від 27.04.2015 р

д.м.н., проф. Шкробот С.І.,

к.м.н. Мисула М.С.


Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт.

Методичні рекомендації, Київ, 2016. - 26 с.


д.м.н., проф. Шкробот С.І.,

к.м.н. Мілевська-Вовчук Л.С.,

Дуве Х.В.,

Вовчук В.В.


Оптимізація лікування хронічної ішемічної хвороби мозку за допомогою хелатних сполук гамма-аміномасляної кислоти з магнієм.

Методичні рекомендації, Київ, 2016. - 24 с.


д.м.н., проф. Шкробот С.І.,

д.м.н., доц. Сохор Н.Р.

Метод прогнозування перебігу гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту.

Інформаційний лист. № 320-2016. м. Київ.


д.м.н., проф. Шкробот С.І.,

д.м.н., доц. Сохор Н.Р.

Визначення предикторів розвитку геморагічної трансформації у гострому періоді ішемічного кардіоемболічного інсульту.

Інформаційний лист. № 321-2016. м. Київ.