Дисертації

Докторські дисертації

 • Шкробот С.І. Поперековий остеохондроз з неврологічними проявами: патогенез і диференційована терапія на етапах медичної реабілітації, 2002.
 • Сохор Н.Р. «Клініко-патогенетичні та гемодинамічні характеристики підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді»,2016.

Кандидатські дисертації

 • Гара І.І. «Зміни системної і церебральної гемодинаміки і реологічних властивостей крові у хворих на ішемічний інсульт при стенозах магістральних артерій голови під впливом лікування вазоактивними засобами» (1995)
 • Салій З.В. Клініко-патогенетична обгрунтування ентеросорбції та імунокорекції у комплексій терапії хворих у гострому періоді ішемічного інсульту (2001).
 • Дорогий Ю.А. Гемодинамічне забезпечення комплексної терапії ішемічного та гнеморагічного інсультів в гострому періоді (2001)
 • Токарчук О.А. Порівняльна характеристика реологічних порушень у хворих з ішемічними та геморагічними інсультами та медикаментозна їх корекція (2001)
 • Сохор Н.Р. Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу (2004)
 • Бударна О.Ю. Клініко-імунологічні особливості остеодефіцитних станів при розсіяному склерозі та їх корекція кальцеміном-адванс та протифлазидом (2005)
 • Мілевська-Вовчук Л.С. «Клініко-діагностичні ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації» (2010)
 • Аль Хашим Ахмед ««Клініко-метаболічні та імунологічні особливості ДЕ у осіб, що зазнали впливу іонізованого випромінювання, внаслідок аварії на ЧАЕС» (2011)
 • Мисула М.С. «Клініко-метаболічні та імунологічні особливості у хворих, які перенесли ішемічний півкульний інсульт» (2014)
 • Салій М.І. «Оптимізація діагностики лакунарного інсульту з урахуванням гемодинамічних, нейровізуалізаційних та нейропсихологічних характеристик » (2017)