Дисертації


Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Насалик Р.Б. Дисертація наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби" "Клінічні, нейровізуалізаційні, гемодинамічні та лабораторні характеристики у пацієнтів з гідроцефалією при хронічній ішемії мозку" (2021).

 • Дуве Х.В. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії "Оптимізація діагностичної тактики у хворих у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу" (2020).

 • Салій З.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"«Клініко-патогенетична характеристика віддаленого періоду до черепно-мозкової травми" (2019).

 • Салій М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"«Оптимізація діагностики лакунарного інсульту з урахуванням гемодинамічних, нейровізуалізаційних та нейропсихологічних характеристик » (2017)

 • Сохор Н.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"«Клініко-патогенетичні та гемодинамічні характеристики підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді» (2016).

 • Мисула М.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби" «Клініко-метаболічні та імунологічні особливості у хворих, які перенесли ішемічний півкульний інсульт» (2014).

 • Аль Хашим Ахмед Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"«Клініко-метаболічні та імунологічні особливості ДЕ у осіб, що зазнали впливу іонізованого випромінювання, внаслідок аварії на ЧАЕС» (2011).

 • Мілевська-Вовчук Л.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби" «Клініко-діагностичні ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації» (2010).

 • Бударна О.Ю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби "Клініко-імунологічні особливості остеодефіцитних станів при розсіяному склерозі та їх корекція кальцеміном-адванс та протифлазидом (2005).

 • Сохор Н.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу (2004).

 • Шкробот С.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"Поперековий остеохондроз з неврологічними проявами: патогенез і диференційована терапія на етапах медичної реабілітації (2002).

 • Салій З.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"Клініко-патогенетична обгрунтування ентеросорбції та імунокорекції у комплексній терапії хворих у гострому періоді ішемічного інсульту (2001).

 • Гара І.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби" «Зміни системної і церебральної гемодинаміки і реологічних властивостей крові у хворих на ішемічний інсульт при стенозах магістральних артерій голови під впливом лікування вазоактивними засобами» (1995).

Дисертації, виконані під керівництвом проф. Шкробот С.І.:


 • Дорогий Ю.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"Гемодинамічне забезпечення комплексної терапії ішемічного та гнеморагічного інсультів в гострому періоді (2001)

 • Токарчук О.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - "Нервові хвороби"Порівняльна характеристика реологічних порушень у хворих з ішемічними та геморагічними інсультами та медикаментозна їх корекція (2001)