Історія кафедри

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології була створена 15 липня 2005 року у зв’язку з реорганізацією та укрупненням кафедри нервових хвороб та психіатрії із загальною і медичною психологією.

Кафедра неврології була організована 1 жовтня 1958 року на базі неврологічного відділення (на 50 ліжок) Тернопільської обласної лікарні. Фундатором кафедри став професор Олександр Адріянович Ярош

Проф. О.А. Ярош завідувач кафедри з 1958 до 1968 року 

  Видатний український вчений-невролог, автор близько 400 наукових праць з проблемних питань неврології. Пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри під керівництвом проф. О.А.Яроша з 1958 до 1968 року було вивчення процесів де- і регенерації нервових стовбурів, клініки й лікування розсіяного склерозу та сирингомієлії. Перший штат кафедри складався із завідувача О.А. Яроша, кандидата медичних наук А.Шульги і лаборанта В. Гребелкіної. Потім на кафедрі працювали кандидати медичних наук М.М. Іщенко (1960 р.), Я.М.Коморовська (1967 р.), А.М. Дорогий (1968 р.), Є.О. Нечай (1968 р.), І.В. Весельський (1970 р.), А.М.Ющенко (1971 р.), С.І. Шкробот (1980 р.), І.І. Гара (1994 р.), З.В. Салій (1997 р.), О.Ю. Бударна (2003 р.), Н.Р. Сохор (2004 р.), Л.С. Мілевська-Вовчук (2007), М.С. Мисула (2009), старший препаратор Галина Шуст (1969 р.), старший лаборант Олена Василюк (1970 р.), лаборант Н.М. Бадікова (2005 р.).

Колектив кафедри нервових хвороб (зліва направо):  доц. Я.М. Комаровська, проф. М.М. Іщенко,  ас. С.І. Шкробот, доц. А.М. Дорогий, ст. лаб. О.О. Василюк  (1982 рік)

доц. А.М. Дорогий, ст. лаб. О.О. Василюк під час експерименту (1984 рік)

Доц. Я.М. Коморовська під час заняття (1973 рік)


Проф. М.М. Іщенко завідувач кафедри з 1969 року по 1997 рік

Упродовж наступних років очолюваний М.М. Іщенко колектив кафедри продуктивно вивчав вплив вазоактивних, кардіотонічних засобів на системну і церебральну гемодинаміку при стенозах магістральних судин голови у хворих з розладами мозкового кровообігу. Було розроблено і втілено в практику охорони здоров’я 15 областей України метод гемодинамічного контролю і лікування ішемічних розладів мозкового кровообігу при оклюзивних ураженнях магістральних артерій голови (1992), спосіб лікування ішемічних порушень мозкового кровообігу антагоністами кальцію та антиагрегантними засобами (1993-1998). Пріоритет цих наукових розробок підтверджений патентом на винахід (1997 р.). Під його керівництвом колектив кафедри та лікарі ТККПНЛ вивчали також проблемні аспекти розсіяного склерозу. За ініціативою проф. М.М.Іщенко на кафедрі вперше в Україні (1980) к.мед.н. С.І.Шкробот впровадила метод ультразвукової доплерографії для діагностики уражень артерій головного мозку, пройшовши навчання та удосконалення в І Московському медичному університеті. М.М.Іщенко став учителем для цілої когорти лікарів-неврологів. Під його керівництвом виконано ¨  1 докторська (Шкробот С.І.).  12 кандидатських дисертацій (Шевчук М.Т., Дегтяр В.В., Макогончук М.А., Лобанова Н.Д., Блінова Н.С., Гречух А.В., Шкробот С.І., Лобас А.В., Островська О.С., Гара І.І., Вакуленко Л.О., Голяченко А.О.) підвищили свою професійну майстерність 25 клінічних ординаторів, більшість яких і зараз працюють у стінах нашого лікувального закладу лікарями-ординаторами, завідувачами відділень

Ас. С.І. Шкробот за науковим експериментом (1981 рік)

Колектив кафедри нервових хвороб (зліва направо): доц. А.М. Дорогий, проф. М.М. Іщенко, доц.  С.І. Шкробот, ас. Є.О. Нечай, ст. лаб. Г.П. Шуст, ст. лаб. О.О. Василюк О.О., ас. І.І. Гара) (1995 рік)

У червні 1998 року кафедру нервових хвороб очолила д.мед.н., професор Світлана Іванівна Шкробот. Продовжуючи славні наукові традиції кафедри, колектив розпочав вивчення нових актуальних проблем сучасної неврології, а саме причин та механізмів розвитку неврологічних порушень при остеохондрозі, займався удосконаленням методів їх лікування, оптимізацією лікування гострих та хронічних розладів мозкового кровообігу, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона з урахуванням остеодефіцитних порушень. Результатом цих досліджень стали 7 захищених кандидатських дисертацій. Звання доцента кафедри було присвоєно кандидатам медичних наук А.М. Дорогому (1983 р.), С.І. Шкробот (1995 р.), З.В. Салій (2003 р.), І.І. Гарі (2004 р), О.Ю, Бударній (2011), Н.Р. Сохор (2011). Звання професора кафедри було присвоєно доктору медичних наук С.І.Шкробот у 2003 р., а почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України у 2006 р.

 Кафедра психіатрії

Кафедра психіатрії організована 22 серпня 1959 р. Її клінічною базою було стаціонарне відділення обласного психоневрологічного диспансеру на 25 ліжок 

Перше приміщення кафедри психіатрії (1958 рік)

Фундатором кафедри був доцент Василь Васильович Ластовецький, який у 1961 р. захистив докторську дисертацію, а у 1962 р. затверджений у званні професора. Завідував кафедрою до 1973 року. Саме в цей період проходило становлення кафедри з її багатогранною діяльністю (ідейно-виховна, навчально-методична, наукова, лікувально-консультативна, санітарно-просвітня робота). Це була високоерудована людина, прекрасний діагност.  

Проф. В.В. Ластовецький з колективом кафедри психіатрії (1962 рік)

Доц. Р.С. Ромась із студентами (1973 рік)

З серпня 1973 до червня 1975 р. кафедрою завідував доктор мед. наук Б.М.Куценок, який пожвавив роботу кафедри, багато зробив для її оформлення,  подальшої організації та удосконалення навчально-методичної роботи, активізації наукових пошуків, роботи наукового студентського гуртка. Для періоду завідування кафедрою доктором мед. наук Б.М. Куценком характерні цікаві наукові пошуки, висока активність наукового студентського гуртка. Першим асистентом кафедри з 1959 р. була Раїса Савелівна Ромась, з 1974 р. – доцентом кафедри, а з 1975 р. - завідувачем курсу психіатрії кафедри неврології. Раїса Савеліївна Ромась переорієнтовує роботу курсу психіатрії на наукові розробки проблем алкоголізму, профілактичну психіатричну допомогу, загальноосвітню пропаганду здорового способу життя.

доц. Р.С. Ромась (1974 рік)

 З 1990 р. завідувачем курсу психіатрії стає Віктор Васильович Дегтяр, який активно впроваджує новітні технології в лікуванні алкоголізму, алкогольних психозів. З 1995 р. асистентом курсу, а з червня 1998 р. – його завідувачем працює доцент Сергій Володимирович Білоус. Під його керівництвом курс психіатрії активно впроваджує нові методичні програми з медичної психології, медичної етики та деонтології, психіатрії для медсестер. Штат кафедри у різні роки  складали:   асистенти Ніна Арнольдівна Савельєва (1963),   Василь Тимофійович Ящук (1973),   Віктор Васильович Дегтяр (1974),   Людмила Миколаївна Алхімова (1977),   Ярослав Михайлович Несторович (1989),   Сергій Володимирович Білоус (1995),   Роксолана Михайлівна Гнатюк (1998),   Олена Петрівна Венгер (1999), ¨  лаборантами Арія Михайлівна Добровольська (1975-2006),   Марія Михайлівна Патрош (1962-1998),   старші лаборанти і препаратори  Б. Васильків, М. Сонсядик, М. Максимова, В. Глушик, А. Паславська, З. Гнатишин, Р. Плютинська, В. Мілашевська, М. Рудакова. У 1999 р. наказом Міністерства охорони здоров’я України в академії знову відкрито кафедру психіатрії із загальною та медичною психологією, завідувачем якої з січня 1999 по 2002 р. стає унікальна за своїми професійними і людськими якостями людина, д.мед.н., професор Олег Созонтович Чабан. З цього часу акцент наукової роботи кафедри зміщується в сферу вивчення ендогенних психозів з позиції динамічної психіатрії і граничних станів, виконується 1 докторська та 2 кандидатських дисертації. О.С.Чабан приклав багато зусиль для модифікації та підняття наукової, лікувальної роботи кафедри на якісно новий сучасний рівень. Під керівництвом О.С.Чабана робота кафедри стає єдиним комплексом розробки науково-методичних програм з Українським науково-дослідним інститутом клінічної та експериментальної неврології і психіатрії (м.Харків), впроваджуються прогресивні психотерапевтичні методики; удосконалюється матеріально-технічна база. З 1999 р. асистентом, а з 2004 р. доцентом кафедри працює Олена Петрівна Венгер, яка очолює курс психіатрії, наркології і медичної психології кафедри з 2006 року. Сфера наукових інтересів – патоморфоз психічних та наркологічних захворювань, невротичні розлади, стан мінеральної щільності кісткової тканини у психічно хворих при лікуванні нейролептиками, психосоматичні захворювання,  посттравматичні стресові розлади. Працівники кафедри успішно виконали і захистили 9 дисертацій, з яких 2 докторських і 7 кандидатських.  Штат кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології (2005-2017 роки) складався із завідувача д.мед.н., Заслуженого діяча науки і техніки України, проф. С.І.Шкробот, доцентів З.В.Салій, І.І.Гари, О.Ю.Бударної, Н.Р.Сохор, О.П.Венгер, Я.М.Несторовича, асистентів к.мед.н. Л.С.Мілевської-Вовчук, Л.М.Сас, Т.П.Гусевої, М.С.Мисули, Ю.І.Мисули, О.Є.Смашної, Л.Т.Сновиди, О.О.Костіної, лаборантів Н.М.Бадікової та Н.М.Поліщук, клінічних ординаторів Л.О.Сагайдак, М.І.Салій, О.Л.Титан, І.В.Шпилик, О.І.Паласюк, Алсані Абдуллах, магістрів Р.Б.Насалик, М.Р.Горбової.  

Колектив кафедри (зліва направо нижній ряд):  доц. З.В. Салій, проф. С.І. Шкробот , доц. О.П. Венгер; (зліва направо верхній ряд): доц. Я.М. Несторович,доц. І.І. Гара, ас. Л.Т. Сновида, ас. Р.М. Гнатюк, лаб. Н.М. Бадікова, ас. О.Ю. Бударна, ас. Н.Р. Сохор (2006 рік) 

Завідувач кафедри: Шкробот Світлана Іванівна з 1997 року 

Проф. Шкробот С.І. – лікар-невропатолог вищої кваліфікаційної категорії.  Закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут, УРСР, 1978. Кандидат медичних наук (Неврологія), Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика, Україна, 1980. Тема кандидатської дисертації: «Изменения системної гемодинамики и кислотно-щелочного баланса крови у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения». Доктор медичних наук (Неврологія), Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика (Україна, 2002). Тема докторської дисертації: «Поперековий остеохондроз з неврологічними проявами: патогенез і диференційована терапія на етапах медичної реабілітації». Професор з 2003 року. 

Державні нагороди України, дата нагородження:  «Заслужений діяч науки і техніки України». (Указ Президента України № 191 від 3 березня 2006 року. Посвідчення № 1679).

Наукові інтереси і досвід: остеохондроз; автоімунні захворювання; запальні захворювання; цереброваскулярні захворювання; епілепсія; травма; розсіяний склероз.

Як науковець внесла значний вклад у вивчення патогенетичних механізмів та оптимізації лікування ряду цереброваскулярних захворювань, патології периферичної нервової системи, розсіяного склерозу, черепно-мозкової травми. Лише за останні 5 років впровадила в практику охорони здоров’я близько 20 нових методів діагностики та лікування захворювань нервової системи. Неодноразово стажувалась у провідних клініках Європи, підвищуючи свій професійний рівень (університетські клініки м. Відень, Марсель, Зальцбург). За результатами проведених досліджень автором опубліковано 450 наукових та навчально-методичних праць, з них автор і співавтор 5 підручників (з них 1 – національний, 1 – національний англійською мовою), автор 3 монографій, 5 інформаційних листів і нововведень в практику охорони здоров’я, 2 методичних рекомендації, 14 рацпропозицій, 5 патентів на винаходи. Стажуватась та підвищувала майстерність в провідних клініках Європи - Росія (м. Москва, 1981), Франція (м.Париж, 2004), Австрія (м. Відень, 2005), Данія (м. Копенгаген, 2006). Нідерланди (м. Амстердам, м. Маастріхт, 2007). Австрія (м. Зальцбург, 2008).  

Під її керівництвом захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій. Вільно володіє англійською мовою, має міжнародний сертифікат В2.

Проф. С.І. Шкробот на стажуванні у Віденському медичному університеті (2005 рік)

Проф. Шкробот С.І. є:

Д-р. мед.наук Салій Зоя Василівна 

Завуч кафедри з 2000 року доц. З.В.Салій 

доктор медичних наук (2019), доцент кафедри (2003). З.В.Салій працює на кафедрі з 1997 року, закінчивши клінічну ординатуру та аспірантуру. Автор 168 публікацій,  4 раціоналізаторських пропозицій, співавтор 6 навчальних посібників, лікар-невролог вищої категорії. 

Доц. І.І. Гара (2006 рік)

Доц. Гара Інна Іванівна (2005-2013 роки) 

кандидат медичних наук (1994), доцент кафедри (2005-2013). І.І.Гара працювала на кафедрі з 1994 року після клінічної ординатури. Автор 103 публікацій, співавтор 3 посібників, компакт диску «Судинні захворювання головного і спинного мозку», 1 інформаційного листа і 1 нововведення в практику охорони здоров’я, 7 раціоналізаторських пропозицій, має 1 патент, лікар-невролог вищої категорії, англомовний викладач.  

Доц. Бударна Олена Юріївна 

Доц. О.Ю. Бударна під час проведення практичного заняття (2010 рік)

кандидат медичних наук (2005), доцент кафедри (2011) . Закінчила магістратуру та клінічну ординатуру на кафедрі неврології. Автор і співавтор 59 публікацій, з яких 49 наукового та 10 навчально-методичного характеру, 1 патенту на винахід, нововведення у Державному реєстрі, має раціоналізаторську пропозицію. Лікар вищої категорії, англомовний викладач.

Проф. кафедри  Сохор Наталія Романівна

Проф. кафедри Сохор Н.Р. (2017 рік)

закінчила магістратуру, клінічну ординатуру та аспірантуру (2000-2004), англомовний викладач. З 2004 року кандидат медичних наук. З 2016 року  доктор медичних наук. З 2017 року - професор. Автор і співавтор 92 публікацій, в тому числі співавтор 1 монографії, 3 посібників, має 1 патент на винахід, нововведення у Державному реєстрі, раціоналізаторську пропозицію, 3 інформаційних листів. Лікар-невропатолог вищої категорії. З серпня 2021 року не працює на кафедрі. 

Доцент кафедри Мілевська-Вовчук Любов Станіславівна

Доц. Мілевська-Вовчук Л.С. після закінчення магістратури та аспірантури працює доцентом кафедри (2012), кандидат медичних наук (2010). Є автором близько 30 наукових робіт, 1 патенту на винахід. Лікар-невропатолог вищої категорії. Вільно володіє англійською мовою, має міжнародний сертифікат В2. 

Ас. Салій Марина Ігорівна (2016 рік)

Ас. Салій М.І. після закінчення магістратури, клінічної ординатури та аспірантури працює асистентом кафедри (2016), кандидат медичних наук (2017). Є автором близько 50 наукових робіт, 3 навчальних посібників, 1 патенту на винахід. Лікар-невролог першої категорії.

Ас. Дуве Христина Володимирівна (2017 рік)

Ас. Дуве Х.В. закінчила з відзнакою магістратуру у 2017 році. В 2020 році здобула науковий ступінь доктора філософії. Автор та співавтор 35 наукових публікацій, співавтор одного навчального посібника. Англомовний викладач, має сертифікат В2. 

Ас. Насалик Роксолана Богданівна (2018 рік). Закінчила з відзнакою магістратуру  (2013 рік).  Захистила кандидатську дисертацію (2021 рік). Автор 26 наукових робіт.

Шалабай Наталя Тарасівна - асистент кафедри з 13 вересня 2021 рік.  Лікар - невропатолог. Закінчила клінічну ординатуру в 2018 році. Працює над кандидатською дисертацією "Гемодинамічні, нейровізуалізаційні та нейропсихологічні характеристики інсультів у вертебро-базилярному басейні".  Автор 4 наукових робіт

Ас. Мисула Маріанна Сергіївна (2015 рік)

 Після закінчення інтернатури працювала асистентом кафедри (2009-2017). Є автором понад 20 наукових робіт, в 2013 році захистила кандидатську дисертацію.

Лаб. Бадікова Н.М. (2010 рік)

Науковий напрямок кафедри та наукові досягнення. Нині співробітники кафедри плідно займаються науково-дослідною роботою "Вивчення проблем судинної патологiї головного мозку, зокрема клініко-параклінічна характеристика та патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування хворих з гострими та з хронічними розладами мозкового кровообігу".

Доц. З.В. Салій під час обходу (2008 рік)

 Удосконалення методів діагностики та лікування неврологічних проявів поперекового остеохондрозу із застосуванням фізіотерапевтичних методів медичної реабілітації

Доц. О.Ю. Бударна під час обходу (2008 рік)

Дослідження клінічних особливостей та варіантів перебігу розсiяного склерозу та впровадження сучасних методів лікування із застосуванням імуномодулюючої, імуносупресивної терапії та терапії, що змінює перебіг розсіяного склерозу

Доценти О.Ю. Бударна та Н.Р. Сохор під час обстеження хворого (2008 рік)

Вивчення стану кісткової тканини у хворих з ураженням нервової системи: вивчення взаємозв’язків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування і темпами втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм

клінічні ординатори О.І. Паласюк та О.Л. Титан  (2008 рік)

Основнi науковi здобутки кафедри 

- Досліджені клініко-патогенетичні особливості вертеброгенних поперекових больових синдромів у хворих молодого, середнього та похилого віку.

- Розроблено рацiональнi диференційовані патогенетично обгрунтовані методи лiкування неврологічних проявів остеохондрозу на попереково-крижовому та шийному рівнях, розсіяного склерозу з урахуванням імунних і метаболічних порушень. Вивчено стан кісткової тканини та взаємозв’язок темпів втрати кісткової тканини  і ступенем порушення функції нервової системи, зокрема у хворих на розсіяний склероз, дисциркуляторну енцефалопатію у осіб, що зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання, у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу та у хворих, що перенесли ішемічний півкульний інсульт, а також у пацієнтів хворих на шизофренію в  залежності від прийому нейролептичної терапії (традиційними та атиповими нейролептиками), розроблені рекомендації для корекції щільності кісткової тканини.

- Вивчені клініко-імунологічні особливості у хворих молодого і середнього віку в гострому періоді ішемічного інсульту.

За останнi роки науковцями кафедри:

- отримано державну нагороду

- опублiковано в журналах i збiрниках понад 380 наукових робiт

- захищено кандидатські дисертації: Мілевська-Вовчук Л.С., Аль Хашим Ахмед, Мисула М.С., Сновида Л.Т., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Салій М.І., Насалик Р.Б.

- захищено 2 докторські дисертації: Сохор Н.Р., Салій З.В.

- захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Дуве Х.В., 2020) 

- отримано 3 патенти на винахiд, 14 рацпропозицій, видано 3 методичні рекомендацiї, затверджених МОЗ України, 3 iнформацiйних листи i нововведення в практику охорони здоров'я, впроваджено в практику більше 20 нових методів дiагностики та лiкування.

- підготовлено 11 магістрів: Гуковський О.В. (2007), Дячан О.І (2008), Мисула М.С. (2009), Мисула Ю.І. (2009), Люта О.О. (2009),  Сагайдак Л.О. (2009), Пиріг О.І. (2009), Вардинець М.І. (2009), Салій М.І. (2011), Насалик Р.Б. (2013), Дуве Х.В. (2017). Зазначені магістри захистили роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» і отримали дипломи з відзнакою.

- магістерську роботу зі спеціальності «Медсестринство в неврології» виконала доц. Л.С. Мілевська-Вовчук, магістратуру зі спеціальності «Медсестринство в психіатрії» закінчили Зубкович Л.П., Батюх О.В. (2010р).

- пройшли навчання в клінічній ординатурі лікарі Бобер Г.В. (2005); Леньо Л.Б.; Гуковський О.В. (2009), Аль Хашим Ахмед (2009), Логойда О.Я. (2010), Юрик А.С. (2011), Шпилик І.В., Салій М.І., Сагайдак Л.О., Титан О.Л, Паласюк О.І., Алсані Абдуллах (2013-2015), Насалик Р.Б., Наумець Н.Т.

Колектив кафедри брав участь у 11 міжнародних та близько 100 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням неврології та психіатрії. Кафедра ініціювала і була організатором багатьох обласних, міжобласних науково-практичних конференцій з участю неврологів, психіатрів та сімейних лікарів, зокрема: «Сучасні проблеми неврології і психіатрії»  до 50-річчя ТОККПНЛ та 50-річчя кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського; «Головокружіння у неврологічній практиці»; «Інтегративні підходи у діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних розладів»; «Перспективи розвитку послуг дітям з розладами спектру аутизму та гіперкінетичними розладами»; «Біполярний розлад: від методичних рекомендацій до реальної клінічної практики»; „Актуальні проблеми діагностики, лікування патології внутрішніх органів та нервово-психічних захворювань із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих”.

Активно працює науковий студентський гурток. Студенти-гуртківці виконали і доповіли на щорічних конференціях 74 роботи, 19 з них взяли участь в міжнародних конференціях, більшість з них отримали призові місця. Лише за останні роки багато студентів гуртківців отримали відзнаки: студентка Потупалова Тетяна отримала І місце на Всеукраїнській олімпіаді  (2009 рік, м. Харків), Горбова Мар’яна та Бурбела Емілія на Всеукраїнській олімпіаді (2010 рік, м. Одеса) зайняли ІV та VІІ місця та на Всеукраїнській олімпіаді (2011 рік, м. Харків) отримали «Дипломи І ступеню за краще написання психстатусу» з предметів «Психіатрія» та «Медична психологія».

Навчально-методична робота. На кафедрі навчалися: студенти медичного факультету та іноземного факультету 1 і 4-го курсів, стоматологічного факультету 2, 3 і 4-го курсів, фармацевтичного факультету 2 курсу, ННІ медсестринства 1, 2 і 3 року навчання, факультету післядипломної освіти: інтерни за спеціальністю: неврологія, внутрішня медицина, педіатрія, загальна практика-сімейна медицина, фармація, клінічна фармація, ортопедія та травматологія, медицина невідкладних станів; курсанти за спеціальністю: неврологія, загальна практика-сімейна медицина, медицина невідкладних станів. 

За період з 2007 року на кафедрі запроваджено викладання за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Відповідно до нових вимог були створені робочі програми, вдосконалено методичні розробки до практичних занять. Педагогічний процес оптимізовано мультимедійним супроводом до лекцій (на трьох мовах – українській, російській та англійській), який щороку оновлюється та поповнюється. З предметів «Неврологія» і «Психіатрія» створено презентації до практичних занять, які включають схеми, діаграми, малюнки, відеофрагменти, фотографії за темою заняття, що дозволило підняти викладання на новий рівень. Для практичного спрямування навчального процесу на медичному, стоматологічному факультетах та факультеті іноземних студентів використовуються протоколи обстеження неврологічного та психіатричного хворого, які є основною складовою контролю практичної частини роботи студента.

За 2013-2017 рр. Створено нові робочі програми: для студентів стоматологічного факультету «Основи психології», «Медична психологія» та «Психіатрія»; для фармацевтичного факультету «Основи психології»;  для інтернів-фармацевтів «Елементи практичної психології»; для 1 курсу медичного факультету «Основи психології», елективний курс  «Психологія міжособистісного спілкування», для ННІ медсестринства «Основи психології», «Психологія спілкування», «Психічне здоров’я», «Психіатрія», а також 34 презентації лекцій українською, англійською та російською мовою.

У 2020 році створено нові робочі програми "Актуальні питання цереброваскулярної патології" (курс за вибором для студентів 6 курсу), "Гострі неврологічні захворювання" (для студентів 3 курсу - за спеціальністю"Парамедик"), "Неврологія" (для підготовки докторів філософії).

Запроваджений щоденний контроль знань студентів за системою «Moodle”, для чого до кожної теми створено банк тестів, ситуаційних задач та запитань з малюнками. Сформовано базу тестових завдань для комплексного семестрового іспиту. 

В умовах карантинних заходів "COVID-19", запровадили методику дистанційного навчання, підготувавши відповідний демонстраційний матеріал. Розроблено нові алгоритми практичних навичок для студентів 4 курсу медичного факультету та факультету іноземних студентів. 

Створено відеофільми для засвоєння матрикулярних навичок «Методика дослідження хворого з гострим порушенням мозкового кровообігу», «Методика дослідження хворого з радикулопатією», «Дослідження хворого із параноїдною формою шизофренії», «Дослідження розладів особистості у хворих на епілепсію», які розміщені на Web-сторінці. 

Впроваджено контроль практичних навичок за системою ОСКІ, сформовані алгоритми виконання практичних навичок.

Проф. С.І. Шкробот на практичному занятті (2010 рік)

Доц. З.В. Салій на практичному занятті (2010 рік)

   На кафедрі забезпечено навчання англійською мовою. Сертифікати на право викладання мають наступні викладачі: проф. Шкробот С.І., доц. Бударна О.Ю., доц. Мілевська-Вовчук Л.С., ас. Насалик Р.Б., ас. Дуве Х.В, ас. Шалабай Н.Т.

Доц. Н.Р. Сохор. Практичне заняття з студентами факультету іноземних студентів (2010 рік)

Доц. І.І. Гара. Практичне заняття з студентами факультету іноземних студентів (2010 рік)

Доц. О.П. Венгер. Практичне заняття з студентами факультету іноземних студентів (2010 рік)

Доц. Н.Р. Сохор. Практичне заняття з студентами факультету іноземних студентів (2010 рік)

Доц. І.І. Гара. Практичне заняття з студентами факультету іноземних студентів (2010 рік)

Доц. О.П. Венгер. Практичне заняття з студентами факультету іноземних студентів (2010 рік)

   З 2010 року на кафедрі функціонує дистанційна форма навчання українською, англійською мовами для студентів ННІ медсестринства бакалаврів 1,2-го року і магістрів 1-го року навчання. З цією метою створено нові робочі програми «Основи психології», «Психологія спілкування», «Психічне здоров’я», «Психіатрія» трьома мовами, 20 презентації лекцій українською, англійською та російською мовами, які читаються в он-лайн режимі викладачами кафедри. 

Видавнича діяльність 

Кафедрою виданi: "Методичнi рекомендацiї студентам медичного коледжу до практичних занять з неврологiї", "Методичнi рекомендацiї студентам лiкувального факультету до самостiйної позааудиторної роботи з неврологiї", методичнi вказiвки для студентiв та iнтернiв "Схема iсторiї хвороби" українською та англійською мовами. Видано пiдручники: для студентів іноземного факультету «Neurology in lectures»; для студентів ННІ медсестринства "Медсестринство в неврологiї", “Медсестринство в психіатрії”, «Основи загальної та медичної психології», перший в Україні підручник «Психічне здоров’я», розділ в посібнику «Сімейна медицина», розділ „Неврологія” у монографії „Проблеми остеопорозу”. Активно використовуються в навчальному процесі компакт-диски "Судиннi захворювання головного i спинного мозку" та “Наркоманії та токсикоманії”, навчальна аудіокасета із записами розмов хворих із психічною патологією, художній відеоматеріал, який має особливу навчальну цінність у сценах та епізодах з рідкими варіантами психічної патології, спеціальний навчальний атлас з основних патопсихологічних досліджень, активно використовується.

 До 2019 року для лікарів за фахом «Неврологія» двічі на рік проводилися передатестаційні цикли, з 2011 року запроваджено цикли тематичного удосконалення за темами: «Судинна патологія головного та спинного мозку», «Захворювання периферичної нервової системи», з 2020 р. - "Інфекційні ураження нервової системи","Автоімунні захворювання". При вивченні більшості теоретичних та практичних тем лікарів-інтернів та студентів-гуртківців орієнтують на поглиблений пошук нових розробок з використанням комп'ютерних інформаційних мереж, таких як Internet. До кожного розділу навчальної програми з неврології співробітниками кафедри розроблені клінічні задачі та тести, що широко використовуються як під час індивідуальної підготовки (друкована збірка цих тестів та задач), так і в процесі практичних занять.

Лiкувальна робота кафедри. Базою кафедри є КНП "Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня" ТОР  - сучасна клініка на 825 психіатричний і 195 неврологічних ліжок, де налічується 17 клінічних відділень, з них 11 психіатричних, 5 неврологічних та відділення інтенсивної терапії,  поліклінічне відділення та денний стаціонар. У розпорядженні кафедри є 8 навчальних кімнат для викладачів, 1 лекційна аудиторія, лаборантська, кімната для лікарів-інтернів, сучасна оргтехніка,  можливість працювати в мережі Інтернет тощо.

За останні роки  у діагностичному та навчальному процесах, а також науковій роботі використовуються найсучасніші методи рентгеноконтрастного (рентгенівський мультидетекторний спіральний комп’ютерний томограф мозку (томограф Аsteion 4 Toshiba (Японія), цифровий рентгенодіагностичний комплекс РДК-ВСМ), нейрофізіологічного (ультразвукова доплерографія естра- і інтракраніальних судин голови (УЗДГ, апарат Logidop 4 Kranzbuhler), УЗД внутрішніх органів; електронейроміографія (ЕНМГ, угорський апарат MG 440), електроенцефалографія з нейрокартографією головного мозку (ЕЕГ), ЕКГ) та клініко-лабораторного методів дослідження, які розгорнуті у діагностичному центрі базової лікарні. Для оцінки психічного стану пацієнта використовуються наступні шкали психіатричних методів досліджень: PANSS, MINI, MADRS, CGI, C-SSRS, HAM та ін.  У лікарні відкрито також: відділення інтенсивної терапії кризових станів, відділення соматоформних розладів, реорганізована клінічна та бактеріологічна лабораторії, центр медико–соціальної реабілітації для інвалідів з органічними ураженнями нервової системи, фізіотерапевтичне відділення з новозбудованою водолікарнею. За ініціативою кафедри при підтримці медичного університету разом з обласним управлінням охорони здоров’я на базі створено обласний судинний центр, обласний центр нейрофізіологічних та патопсихологічних досліджень, центр для надання допомоги пацієнтам, хворим на епілепсію. 

 Колектив кафедри постійно надає лiкувально-дiагностичну та консультативну допомогу: обходи професорів та доцентiв у вiддiленнях КНП "ТОКПНЛ" ТОР, працівники кафедри здійснюють консультативний прийом в обласному психоневрологiчному диспансерi, огляд експертних та дiагностично складних хворих, надають кваліфіковану допомогу у проведенні вiйськової та судово-психiатричної експертиз. Проводять плановi консультацiї в лікувальних закладах міста та області, приймають участь у засіданнях контрольно-експертних комісій КНП "ТОКПНЛ" ТОР та Тернопільського обласного та міського управління охорони здоров’я ОДА, регулярно проводять консиліуми, клінічні розбори і поточні консультації. Колектив кафедри систематично забезпечує організацію та проведення клінічних та патолого-анатомічних конференцій, організацію та проведення засідань обласного товариства неврологів і психіатрів та переривчастих курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів практичної медицини, консультативні виїзди в райони області. З метою оптимізації лікувальної роботи працівники кафедри впроваджують досвід психоневрологічної клініки Жозефа Бабінського м. Кракова і нейропсихіатричної клініки м. Ополе для ресоціалізації, реабілітації та реадаптації психіатричних хворих. Створена програма лiкування наркотичної залежностi “Крок”. Працівники кафедри приймають активну участь у всіх заходах ліквідації негативних психологічних впливів надзвичайних ситуацій, та є учасниками програми «Поведінка людей в екстремальних умовах та надзвичайних ситуаціях мирного часу». 8 років працює навчальний проект «Школа молодого психіатра».

 Діяльність колективу кафедри була спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, трудове, естетичне виховання молоді. Велика увага приділялась виховній роботі серед студентів у позанавчальний час. Проводились зустрічі з видатними людьми Тернопільщини, ветеранами праці та війни, літературні вечори, відвідування музеїв, екскурсії у Київський НДІ нейрохірургії та Рівненський діагностичний центр. Організовані та постійно діють студентські волонтерські групи. Протягом навчального року вони відвідують дітей дитячого та підліткового психіатричних відділень КНП "ТОКПНЛ" ТОР, з метою організації дозвілля та психологічної підтримки, саме: щорічно у жовтні місяці проводять «Свято осені», у листопаді-грудні - акцію виготовлення новорічних підсвічників та прикрас для постійно діючої ярмарки в ТРЦ «Подоляни», кошти з якої передаються на лікування онкохворих дітей, у грудні місяці - свято Миколая з розгорнутим сценарієм та подарунками.

З 30 червня 2017 року на базі кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології утворено 2 кафедри: кафедра неврології (зав. кафедри проф. Шкробот С.І.) та кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (зав. кафедри проф. Венгер О.П.). 

  Перспективи подальшої діяльності колективу кафедри. Загалом  робота кафедри сьогодні  націлена в майбутнє, і основними орієнтирами в ній є міжнародний рівень освіти, високий професіоналізм та збереження атмосфери колегіальності працівників. Процес викладання на кафедрі надалі здійснюватиметься за кредитно-модульною системою в межах «Єдиного дня» з акцентом на практичне спрямування навчання. З наукових перспектив планується захист 3 кандидатських дисертацій, продовжити поглиблене вивчення патогенетичних механізмів розвитку судинних та вертеброгенних захворювань нервової системи, розробка диференційованих програм лікування пацієнтів у відновному та резидуальному періодах черепно-мозкової травми та пацієнтів з ішемічним інсультом та  впровадження сучасних методів лікування, реабілітації неврологічних хворих.

Колектив кафедри неврології (стоять зліва направо): клінічний ординатор Н.Т. Наумець, ас. М.І. Салій, доц. З.В. Салій, доц. О.Ю. Бударна, проф. Н.Р. Сохор, лаб. Н.М. Бадікова.  По середині проф. С.І. Шкробот  (2018 рік)

Проф. С.І. Шкробот під час практичного заняття (2018 рік)

Під час обходу проф. С.І. Шкробот в І неврологічному відділенні ТОККПНЛ (2018 рік)

Під час обходу проф. Н.Р. Сохор в IV неврологічному відділенні ТОККПНЛ (2018 рік)

Зліва направо: доц. Л.С. Мілевська-Вовчук, проф. С.І. Шкробот, ас. Х.В. Дуве, доц. О.Ю. Бударна (2018 рік)

Під час огляду доц. З.В. Салій в ІІ неврологічному відділенні (2018 рік)

Кафедрою сумісно з КНП "ТОКПНЛ" ТОР було проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ», присвяченої 60-річчю Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, а також 60-річчю кафедри неврології та кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», що відбулася 19–20 жовтня 2018 року у КНП "ТОКПНЛ" ТОР.

У роботі конференції взяли участь лікарі-неврологи КНП "ТОКПНЛ" ТОР та Тернопільської області, лікарі-інтерни, лікарі загальної практики-сімейної медицини, лікарі-психіатри (всього 243).

Відкриття конференції 19 жовтня 2018 р. о 10:00. На відкритті з вступним вітальним словом виступив голова оргкомітету, ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», професор М.М. Корда, який привітав усіх присутніх із неординарною подією у житті Тернопілля та побажав учасникам конференції плідної праці.

Вітальне слово ректора проф. М.М. Корди (2018 рік)

Головний лікар ТОККПНЛ        В.В. Шкробот (2018 рік)

Після цього прозвучало вітальне слово начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації В. Г. Богайчука.

Вітальне слово начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації В.Г. Богайчука (2018 рік)

Президіум конференції: зліва направо проф. С.Й.Запорожан, проф. І.М. Кліщ, проф. М.М. Корда, член-кореспондент НАМНУ Л.А. Дзяк, проф. Т.С. Міщенко (2018 рік) 

Доповідь проф. С.І. Шкробот (2018 рік)

Учасники конференції (2018 рік)

Секційне засідання «Актуальні проблеми неврології» проходило під головуванням професора В. М. Міщенко, професора В. А. Гриб, професора Т. І. Негрич, професора С. І. Шкробот.

Доповідь проф. В. М. Міщенко, зав. відділом судинної патології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», «Хвороба «малих судин»: особливості діагностики та ліку­вання» була присвячена питанню лакунарного інсульту. У ній доповідач детально висвітлив сучасні погляди на етіологію і патогенез даного захворювання. Владислав Миколайович охарактеризував провідні неврологічні синдроми лакунарного інсульту та нові діагностичні можливості. Навів останні наукові дані щодо важливої ролі хвороби малих судин у розвитку когнітивних порушень в осіб середнього та похилого віку і в світлі цього розказав про нові терапевтичні стратегії у лікуванні таких хворих. Проф. В. А. Гриб, зав. кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського Націо­нального медичного університету, у своїй презентації на тему «Акценти в інтенсивній терапії інсульту» зупинилася на питанні базисного лікування інсульту (після тромолізису, тромбектомії та призначенні ацетилсаліцилової кислоти). Важливими аспектами даної терапії є: підтримка оксигенації, серцевої гемодинаміки, водно-електролітного балансу, забезпечення трофологічного статусу, боротьба з набряком (цитотоксичним, осмотичним, возогенним, фільтраційним). Доповідач навела основні положення з настанов ведення хворих з набряком мозку: застосування ізотонічних розчинів, заборона осмотичних діуретиків з профілактичною метою, заборона гіпотонічних та гіпоосмолярних розчинів. В кінці доповіді були висвітлені особливості вентиляції, оксигенації, розрахунку кількості рідини та електролітів. У своїй доповіді «Синдром Гієна-Баре: клінічні акценти» проф. Т. І. Негрич, зав. кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького висвітлила сучасні дані про етіопатогенез, класифікацію, рідкі форми захворювання. Детально зупинилася на імуносупресивній терапії синдрому Гієна-Баре: довенному введенні імуноглобуліну, застосуванні плазмафорезу, цитостатиків (азатіоприн, мікофенолат мофетіл, циклофосфамід).  У доповіді «Нейробореліоз: труднощі діагностики» проф. С. І. Шкробот зав. кафедри неврології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» зупинилася на поширеності Лайм-бореліозу у світі та на Україні. Розповіла про варіабельність неврологічної симптоматики при даному захворюванні, що інколи приводить до діагностичних помилок і пізнього виставлення клінічного діагнозу; розставила акценти на диференційних критеріях нейробореліозу. Інша частина виступу була присвячена можливостям додаткових методів обстеження (серологічних, ІФА, ПЛР, нейровізуальних) у діагностиці даного захворювання. Завершилася конференція прийняттям резолюції та врученням сертифікатів учасникам.  

Створена нова навчальна кімната для лікарів-інтернів. Зліва направо: проректор з лікувальної  Запорожан С.Й., генеральний директор КНП "ТОКПЛ" ТОР Шкробот В.В., ас. кафедри Салій М.І., доц. Салій  З.В., ас. Насалик Р.Б., ас. Дуве Х.В., доц. Бударна О.Ю., декан ФПО Свистун Р.В., проф. Шкробот С.І., проректор з науково-педагогічної роботи Шульгай А.Г. (2018 рік)

З вересня 2020 року кафедра неврології розташувалась в новому приміщенні.  

Навчальна кімната (2020 рік)

Робоче місце лаборанта (2020 рік)

Коридор кафедри (2020 рік)

Навчальна кімната асистента кафедри Дуве Х.В. (2020 рік) 

Вхід в нові приміщення кафедри (вересень, 2020 рік)

Коридор (2020 рік)

Навчальна кімната (2020 рік)

Колектив кафедри в новому приміщенні.  Зліва направо: ас. Христина Дуве, доц. Зоя Салій, доц. Наталія Сохор, ас. Марина Салій, ас. Роксолана Насалик, проф. Світлана Шкробот, доц. Олена Бударна (2021 рік)

Колектив кафедри (зліва направо): ас. Марина Салій, доц. Любов Мілевська-Вовчук, ст. лаб. Оксана Біленька, доц. Зоя Салій, доц. Олена Бударна, проф. Світлана Шкробот, ас. Наталія Шалабай, лаб. Надія Бадікова, ас. Роксолана Насалик (2022 рік)