Історія кафедри

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології була створена 15 липня 2005 року у зв’язку з реорганізацією та укрупненням кафедри нервових хвороб та психіатрії із загальною і медичною психологією.

Історія кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Кафедра неврології була організована 1 жовтня 1958 року на базі неврологічного відділення (на 50 ліжок) Тернопільської обласної лікарні.

Фундатором кафедри став професор Олександр Адріянович Ярош

Проф. Ярош О.А.

- видатний український вчений-невролог, автор близько 400 наукових праць з проблемних питань неврології. Пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри під керівництвом проф. О.А.Яроша з 1958 до 1968 року було вивчення процесів де- і регенерації нервових стовбурів, клініки й лікування розсіяного склерозу та сирингомієлії.

Перший штат кафедри складався із завідувача О.А. Яроша, кандидата медичних наук А.Шульги і лаборанта В. Гребелкіної. Потім на кафедрі працювали кандидати медичних наук М.М. Іщенко (1960 р.), Я.М.Коморовська (1967 р.), А.М. Дорогий (1968 р.), Є.О. Нечай (1968 р.), І.В. Весельський (1970 р.), А.М.Ющенко (1971 р.), С.І. Шкробот (1980 р.), І.І. Гара (1994 р.), З.В. Салій (1997 р.), О.Ю. Бударна (2003 р.), Н.Р. Сохор (2004 р.), Л.С. Мілевська-Вовчук (2007), М.С. Мисула (2009), старший препаратор Галина Шуст (1969 р.), старший лаборант Олена Василюк (1970 р.), лаборант Н.М. Бадікова (2005 р.).

Колектив кафедри нервових хвороб (зліва направо: доц. Комаровська Я.М., проф. Іщенко М.М., ас. Шкробот С.І., доц. Дорогий А.М.,

ст. лаб. Василюк О.О.)

доц. Дорогий А.М., старший лаборант Василюк О.О. під час експерименту

ас. Нечай Є.О.

доц. Комаровська Я.М. під час заняття

У 1969 році кафедру очолив професор М.М. Іщенко.

проф. Іщенко М.М.

Упродовж наступних років очолюваний М.М. Іщенко колектив кафедри продуктивно вивчав вплив вазоактивних, кардіотонічних засобів на системну і церебральну гемодинаміку при стенозах магістральних судин голови у хворих з розладами мозкового кровообігу. Було розроблено і втілено в практику охорони здоров’я 15 областей України метод гемодинамічного контролю і лікування ішемічних розладів мозкового кровообігу при оклюзивних ураженнях магістральних артерій голови (1992), спосіб лікування ішемічних порушень мозкового кровообігу антагоністами кальцію та антиагрегантними засобами (1993-1998). Пріоритет цих наукових розробок підтверджений патентом на винахід (1997 р.). Під його керівництвом колектив кафедри та лікарі ТККПНЛ вивчали також проблемні аспекти розсіяного склерозу. За ініціативою проф. М.М.Іщенко на кафедрі вперше в Україні (1980) к.мед.н. С.І.Шкробот впровадила метод ультразвукової доплерографії для діагностики уражень артерій головного мозку, пройшовши навчання та удосконалення в І Московському медичному університеті.

М.М.Іщенко став учителем для цілої когорти лікарів-неврологів

ас. Шкробот С.І. за науковим експериментом

Під його керівництвом виконано

¨ 1 докторська (Шкробот С.І.)

¨ 12 кандидатських дисертацій (Шевчук М.Т., Дегтяр В.В., Макогончук М.А., Лобанова Н.Д., Блінова Н.С., Гречух А.В., Шкробот С.І., Лобас А.В., Островська О.С., Гара І.І., Вакуленко Л.О., Голяченко А.О.)

підвищили свою професійну майстерність 25 клінічних ординаторів, більшість яких і зараз працюють у стінах нашого лікувального закладу лікарями-ординаторами, завідувачами відділень

Колектив кафедри нервових хвороб (зліва направо: доц. Дорогий А.М., проф. Шкробот С.І., проф. Іщенко М.М., ас. Гара І.І., ас. Нечай Є.О., ас. Салій З.В.,

ст. лаб. Василюк О.О.)

Колектив кафедри нервових хвороб (зліва направо: доц. Дорогий А.М., проф. Іщенко М.М., доц. Шкробот С.І., ас. Нечай Є.О., ст. лаб. Шуст Г.П., ст. лаб. Василюк О.О., ас. Гара І.І.)

У червні 1998 року кафедру нервових хвороб очолила д.мед.н., професор Світлана Іванівна Шкробот.

Продовжуючи славні наукові традиції кафедри, колектив розпочав вивчення нових актуальних проблем сучасної неврології, а саме причин та механізмів розвитку неврологічних порушень при остеохондрозі, займався удосконаленням методів їх лікування, оптимізацією лікування гострих та хронічних розладів мозкового кровообігу, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона з урахуванням остеодефіцитних порушень.

Результатом цих досліджень стали 7 захищених кандидатських дисертацій.

Звання доцента кафедри було присвоєно кандидатам медичних наук А.М. Дорогому (1983 р.), С.І. Шкробот (1995 р.), З.В. Салій (2003 р.), І.І. Гарі (2004 р), О.Ю, Бударній (2011), Н.Р. Сохор (2011).

Звання професора кафедри було присвоєно доктору медичних наук С.І.Шкробот у 2003 р., а почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України у 2006 р.

Кафедра психіатрії

Кафедра психіатрії організована 22 серпня 1959 р. Її клінічною базою було стаціонарне відділення обласного психоневрологічного диспансеру на 25 ліжок

Перше приміщення кафедри психіатрії

Фундатором кафедри був доцент Василь Васильович Ластовецький, який у 1961 р. захистив докторську дисертацію, а у 1962 р. затверджений у званні професора. Завідував кафедрою до 1973 року. Саме в цей період проходило становлення кафедри з її багатогранною діяльністю (ідейно-виховна, навчально-методична, наукова, лікувально-консультативна, санітарно-просвітня робота). Це була високоерудована людина, прекрасний діагност.

Проф. Ластовецький В.В. з колективом кафедри психіатрії

Доц. Ромась Р.С. із студентами

З серпня 1973 до червня 1975 р. кафедрою завідував доктор мед. наук Б.М.Куценок, який пожвавив роботу кафедри, багато зробив для її оформлення, подальшої організації та удосконалення навчально-методичної роботи, активізації наукових пошуків, роботи наукового студентського гуртка. Для періоду завідування кафедрою доктором мед. наук Б.М. Куценком характерні цікаві наукові пошуки, висока активність наукового студентського гуртка.

Першим асистентом кафедри з 1959 р. була Раїса Савелівна Ромась, з 1974 р. – доцентом кафедри, а з 1975 р. - завідувачем курсу психіатрії кафедри неврології. Раїса Савеліївна Ромась переорієнтовує роботу курсу психіатрії на наукові розробки проблем алкоголізму, профілактичну психіатричну допомогу, загальноосвітню пропаганду здорового способу життя.

доц. Ромась Р.С.

З 1990 р. завідувачем курсу психіатрії стає Віктор Васильович Дегтяр, який активно впроваджує новітні технології в лікуванні алкоголізму, алкогольних психозів.

З 1995 р. асистентом курсу, а з червня 1998 р. – його завідувачем працює доцент Сергій Володимирович Білоус. Під його керівництвом курс психіатрії активно впроваджує нові методичні програми з медичної психології, медичної етики та деонтології, психіатрії для медсестер.

Штат кафедри у різні роки складали:

¨ асистенти Ніна Арнольдівна Савельєва (1963)

¨ Василь Тимофійович Ящук (1973)

¨ Віктор Васильович Дегтяр (1974)

¨ Людмила Миколаївна Алхімова (1977)

¨ Ярослав Михайлович Несторович (1989)

¨ Сергій Володимирович Білоус (1995)

¨ Роксолана Михайлівна Гнатюк (1998)

¨ Олена Петрівна Венгер (1999)

¨ лаборантами Арія Михайлівна Добровольська (1975-2006)

¨ Марія Михайлівна Патрош (1962-1998)

¨ старші лаборанти і препаратори Б. Васильків, М. Сонсядик, М. Максимова, В. Глушик, А. Паславська, З. Гнатишин, Р. Плютинська, В. Мілашевська, М. Рудакова.

У 1999 р. наказом Міністерства охорони здоров’я України в академії знову відкрито кафедру психіатрії із загальною та медичною психологією, завідувачем якої з січня 1999 по 2002 р. стає унікальна за своїми професійними і людськими якостями людина, д.мед.н., професор Олег Созонтович Чабан. З цього часу акцент наукової роботи кафедри зміщується в сферу вивчення ендогенних психозів з позиції динамічної психіатрії і граничних станів, виконується 1 докторська та 2 кандидатських дисертації. О.С.Чабан приклав багато зусиль для модифікації та підняття наукової, лікувальної роботи кафедри на якісно новий сучасний рівень. Під керівництвом О.С.Чабана робота кафедри стає єдиним комплексом розробки науково-методичних програм з Українським науково-дослідним інститутом клінічної та експериментальної неврології і психіатрії (м.Харків), впроваджуються прогресивні психотерапевтичні методики; удосконалюється матеріально-технічна база. З 1999 р. асистентом, а з 2004 р. доцентом кафедри працює Олена Петрівна Венгер, яка очолює курс психіатрії, наркології і медичної психології кафедри з 2006 року. Сфера наукових інтересів – патоморфоз психічних та наркологічних захворювань, невротичні розлади, стан мінеральної щільності кісткової тканини у психічно хворих при лікуванні нейролептиками, психосоматичні захворювання, посттравматичні стресові розлади.

Працівники кафедри успішно виконали і захистили 9 дисертацій, з яких 2 докторських і 7 кандидатських.

Штат кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології (2005-2017 роки) складався із завідувача д.мед.н., Заслуженого діяча науки і техніки України, проф. С.І.Шкробот, доцентів З.В.Салій, І.І.Гари, О.Ю.Бударної, Н.Р.Сохор, О.П.Венгер, Я.М.Несторовича, асистентів к.мед.н. Л.С.Мілевської-Вовчук, Л.М.Сас, Т.П.Гусевої, М.С.Мисули, Ю.І.Мисули, О.Є.Смашної, Л.Т.Сновиди, О.О.Костіної, лаборантів Н.М.Бадікової та Н.М.Поліщук, клінічних ординаторів Л.О.Сагайдак, М.І.Салій, О.Л.Титан, І.В.Шпилик, О.І.Паласюк, Алсані Абдуллах, магістрів Р.Б.Насалик, М.Р.Горбової.

Колектив кафедри (доц. Салій З.В., проф. Шкробот С.І., доц. Венгер О.П., доц. Несторович Я.М., доц. Гара І.І., ас. Сновида Л.Т., ас. Гнатюк Р.М., лаб. Бадікова Н.М., ас. Бударна О.Ю., ас. Сохор Н.Р)

Завідувач кафедри: Шкробот Світлана Іванівна

– Заслужений діяч науки і техніки України (2006), дійсний член Української Академії Економічної кібернетики (2006), доктор медичних наук (2002), професор (2003), лікар-невролог вищої категорії, англомовний викладач. Підготувала 1 доктора медичних наук (Сохор Н.Р.) та 9 кандидатів медичних наук (Салій З.В., О.А.Токарчук, Ю.А.Дорогий, Н.Р.Сохор, О.Ю.Бударна, Л.С.Мілевська-Вовчук, Аль Хашим Ахмед, Мисула М.С., Салій М.І.). Є автором понад 400 наукових праць, 14 патентів на винахід, автор і співавтор 5 підручників, 3 монографії, компакт диску «Судинні захворювання головного і спинного мозку», 3 методичних рекомендацiй, затверджених МОЗ України, 6 інформаційних листів, і нововведень в практику охорони здоров’я, 14 раціоналізаторських пропозицій. Стажувалась та підвищувала майстерність в провідних клініках Європи – Росія (м. Москва, 1981), Франція (м. Париж, 2004), Австрія (м. Відень, 2005), Данія (м. Копенгаген, 2006), Нідерланди (м. Амстердам, м. Маастріхт, 2007), Австрія (м. Зальцбург, 2008), Швейцарія (Женева, 2010), Франція (Марсель, 2010), Іспанія (Барселона, 2010), Франція (Париж,2011), Австрія (Відень. 2012), Хорватія (Пула, 2012), Португаплія (Лісапбон, 2012), Швеція (Стокгольм, 2012), Австрія (Відень, 2013), Іспанія (Барселона, 2013). Великобританія (Лондон, 2013). Хорватія (Пула, 2013), Греція (Афіни. 2014), Данія (Копенгаген, 2016).

Проф. Шкробот С.І. на стажуванні у Віденському медичному університеті (2005 рік)

Шкробот С.І. є головою правління Тернопільського обласного осередку наукового товариства неврологів, психіатрів та наркологів, головою обласного осередку Всеукраїнського наукового товариства боротьби з інсультом, членом спеціалізованої вченої ради Київської національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, член атестаційної комісії при обласному управлінні охорони здоров’я, член редколегії 3-х медичних журналів: «Український неврологічний журнал» та «Международный неврологический журнал», «Здобутки практичної та експериментальної медицини». Нагороджена почесними грамотами МОЗ України, облдержадміністрації.

Завуч кафедри з предмету «Неврологія» Салій Зоя Василівна

кандидат медичних наук (2001), доцент кафедри (2003). З.В.Салій працює на кафедрі з 1997 року, закінчивши клінічну ординатуру та аспірантуру. Автор 150 публікацій, 4 раціоналізаторських пропозицій, співавтор 4 навчальних посібників, лікар-невролог вищої категорії. Працює над виконанням докторської дисертації.

Гара Інна Іванівна

кандидат медичних наук (1994), доцент кафедри (2005-2013). І.І.Гара працювала на кафедрі з 1994 року після клінічної ординатури. Автор 103 публікацій, співавтор 3 посібників, компакт диску «Судинні захворювання головного і спинного мозку», 1 інформаційного листа і 1 нововведення в практику охорони здоров’я, 7 раціоналізаторських пропозицій, має 1 патент, лікар-невролог вищої категорії, англомовний викладач.

Бударна Олена Юріївна

кандидат медичних наук (2005), доцент кафедри (2011). Закінчила магістратуру та клінічну ординатуру на кафедрі неврології. Автор і співавтор 59 публікацій, з яких 49 наукового та 10 навчально-методичного характеру, 1 патенту на винахід, нововведення у Державному реєстрі, має раціоналізаторську пропозицію. Лікар вищої категорії, англомовний викладач.

Сохор Наталія Романівна

після закінчення магістратури, клінічної ординатури та аспірантури (2000-2004) працює доцентом кафедри (2011), англомовний викладач. З 2004 року кандидат медичних наук. З 2016 року доктор медичних наук. З 2017 року - професор. Автор і співавтор 92 публікацій, в тому числі співавтор 1 монографії, 1 посібника, має 1 патент на винахід, нововведення у Державному реєстрі, раціоналізаторську пропозицію, 3 інформаційних листів. Лікар-невропатолог вищої категорії.

Мілевська-Вовчук Любов Станіславівна

після закінчення магістратури та аспірантури працює доцентом кафедри (2012), кандидат медичних наук (2010), англомовний викладач. Є автором близько 30 наукових робіт, 1 патенту на винахід. Лікар-невропатолог першої категорії.

Салій Марина Ігорівна

після закінчення магістратури, клінічної ординатури та аспірантури працює асистентом кафедри (2016), кандидат медичних наук (2017). Є автором близько 30 наукових робіт, 1 патенту на винахід. Лікар-невропатолог судинного відділення ТОККПНЛ.

Мисула Мар’яна Сергіївна

після закінчення інтернатури працювала асистентом кафедри (2009-2017). Є автором понад 20 наукових робіт, захистила кандидатську дисертацію.

Завуч кафедри з предмету «Психіатрія» Венгер Олена Петрівна (2005-2017 рік)

- кандидат медичних наук (2003), доцент кафедри (2005). Автор 110-ти публікацій, з них 22 навчально-методичного характеру, співавтор 2-х посібників і 3-х підручників для студентів медичних вузів з психіатрії, психології, наркології і медичної психології. Лікар-психіатр вищої категорії. Працює над виконанням докторської дисертації.

Несторович Ярослав Михайлович

– кандидат медичних наук (1979), з 1981 по 1999р – асистент курсу, з 1999р – доцент кафедри. Автор 110 публікацій, з них 21 навчально-методичного характеру, співавтор 2-х посібників і 3-х підручників для студентів медичних вузів з психіатрії, психології, наркології і медичної психології. Лікар-психіатр вищої категорії.

Мисула Юрій Ігорович

– асистент кафедри (2009), автор близько 10 наукових робіт, виконав кандидатську дисертацію, англомовний викладач.

Смашна Олена Євгенівна

доцент кафедри (2015), автор 22 наукових праць, виконала кандидатську дисертацію. Лікар-психіатр першої категорії, англомовний викладач.

Сновида Людмила Теодозіїна

працювала асистентом кафедри (2006-2012), англомовний викладач. Опублікувала близько 30 навчальних та наукових праць. Виконала кандидатську дисертацію. Лікар-психіатр першої категорії.

Гусєва Тетяна Павлівна

– асистент кафедри (2011), кандидат психологічних наук (2006). Після закінчення аспірантури в Інституті педагогіки та психології професійної освіти АПН України (м.Київ), працювала в Тернопільському екпериментальному інституті педагогічної освіти спочатку на посаді викладача, потім завідувача кафедри психології (2006-2008рр), доцент кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола (2008-2011). Автор 7 і співавтор 2 публікацій, автор навчально-методичного посібника з психології спілкування.

Сас Леся Михайлівна

асистент кафедри (2011), кандидат медичних наук (2004). Після закінчення аспірантури з 2003 року асистент кафедри патологічної фізіології, з 2010 року старший викладач кафедри патологічної фізіології. Автор 70 публікацій, з яких 41 наукового та 29 навчально-методичного характеру, має 1 патент на винахід, англомовний викладач.

Білоус Володимир Сергійович

– асистент кафедри (2013р.). Співавтор 10 публікацій. Працює над написанням наукової дисертаційної роботи.

Костіна Ольга Олександрівна

– асистент кафедри (2011р.). Закінчила магістратуру по неврології у 2010р. Автор 3 і співавтор 10 публікацій. Працює над написанням наукової дисертаційної роботи.

З 2005 року лаборантом кафедри працює Бадікова Надія Михайлівна та лаборант Поліщук Наталія Михайлівна (працювала до 2017 року), стараннями яких виконується величезний об’єм технічно-інформаційного забезпечення діяльності кафедри, ведеться облік обігу літератури кафедральної бібліотеки.

Науковий напрямок кафедри та наукові досягнення. Нині співробітники кафедри плідно займаються науково-дослідною роботою.

· Вивчення проблем судинної патологiї головного мозку, зокрема клініко-параклінічна характеристика та патогенетичне обгрунтування оптимізації лікування хворих з гострими та з хронічними розладами мозкового кровообігу

доц. Салій З.В. під час обходу

· Удосконалення методів діагностики та лікування неврологічних проявів поперекового остеохондрозу із застосуванням фізіотерапевтичних методів медичної реабілітації

доц. Бударна О.Ю. під час обходу

· Дослідження клінічних особливостей та варіантів перебігу розсiяного склерозу та впровадження сучасних методів лікування із застосуванням імуномодулюючої, імуносупресивної терапії та терапії, що змінює перебіг розсіяного склерозу

доценти Бударна О.Ю. та Сохор Н.Р. під час обстеження хворого

· Вивчення стану кісткової тканини у хворих з ураженням нервової системи: вивчення взаємозв’язків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування і темпами втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм

клін. ординатори Бий М. та Титан О.

· Вивчення особливостей патопсихологічних синдромів, когнітивних порушень та клінічного перебігу параноїдної форми шизофренії, обтяженої соматичною патологією

На практичному занятті

· Дослідження специфічних особливостей гендерно обумовленої суїцидальної поведінки у хворих з депресивними розладами

· Удосконалення реабілітаційних програм для адаптації пацієнтів на психічні розлади

· Дослідження пацієнтів з первинним психотичним епізодом-етапи лікування, профілактика

Основнi науковi здобутки кафедри

- Досліджені клініко-патогенетичні особливості вертеброгенних поперекових больових синдромів у хворих молодого, середнього та похилого віку.

- Розроблено рацiональнi диференційовані патогенетично обгрунтовані методи лiкування неврологічних проявів остеохондрозу на попереково-крижовому та шийному рівнях, розсіяного склерозу з урахуванням імунних і метаболічних порушень. Вивчено стан кісткової тканини та взаємозв’язок темпів втрати кісткової тканини і ступенем порушення функції нервової системи, зокрема у хворих на розсіяний склероз, дисциркуляторну енцефалопатію у осіб, що зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання, у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу та у хворих, що перенесли ішемічний півкульний інсульт, а також у пацієнтів хворих на шизофренію в залежності від прийому нейролептичної терапії (традиційними та атиповими нейролептиками), розроблені рекомендації для корекції щільності кісткової тканини.

- Вивчені клініко-імунологічні особливості у хворих молодого і середнього віку в гострому періоді ішемічного інсульту.

- Досліджено синдромогенез параноїдної форми шизофренії в залежності від соматичної патології (серцево-судинної, дихальної та сечо-видільної систем), позитивну та негативну симптоматику в процесі лікування класичними та атиповими нейролептиками.

- Вивчено гендерну специфіку суїцидальної поведінки у хворих з депресіями.

За останнi роки науковцями кафедри:

- отримано державну нагороду

- опублiковано в журналах i збiрниках понад 350 наукових робiт

- захищено 7 кандидатських дисертацій: Мілевська-Вовчук Л.С., Аль Хашим Ахмед, Мисула М.С., Сновида Л.Т., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Салій М.І.

- захищено 2 докторські дисертації: Сохор Н.Р., Венгер О.П.

- виконується 1 докторська дисертація: З.В.Салій

- виконується 2 кандидатські дисертації (Сагайдак Л.О., Насалик Р.Б.)

- отримано 3 патенти на винахiд, 14 рацпропозицій, видано 3 методичні рекомендацiї, затверджених МОЗ України, 3 iнформацiйних листи i нововведення в практику охорони здоров'я, впроваджено в практику більше 20 нових методів дiагностики та лiкування.

- Підготовлено 11 магістрів: Гуковський О.В. (2007), Дячан О.І (2008), Мисула М.С. (2009), Мисула Ю.І. (2009), Люта О.О. (2009), Сагайдак Л.О. (2009). Пиріг О.І. (2009), Вардинець М.І. (2009), Салій М.І. (2011), Насалик Р.Б. (2013), Дуве Х.В. (2017). Зазначені магістри захистили роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр медицини» і отримали дипломи з відзнакою.

- Магістерську роботу зі спеціальності «Медсестринство в неврології» виконувала доц. Л.С.Мілевська-Вовчук, магістратуру зі спеціальності «Медсестринство в психіатрії» закінчили Зубкович Л.П., Батюх О.В. (2010р).

- Пройшли навчання в клінічній ординатурі лікарі Бобер Г.В. (2005), Леньо Л.Б. (2006); Гуковський О.В. (2009), Аль Хашим Ахмед (2009), Логойда О.Я. (2010), Юрик А.С. (2011), Шпилик І.В., Салій М.І., Сагайдак Л.О., Титан О.Л, Паласюк О.І., Алсані Абдуллах (2013-2015) і 2 магістри (Горбова М.Р., Насалик Р.Б.), Наумець Н.Т (2018).

Колектив кафедри брав участь у 5 міжнародних та близько 80 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням неврології та психіатрії. Кафедра ініціювала і була організатором багатьох обласних, міжобласних науково-практичних конференцій з участю неврологів, психіатрів та сімейних лікарів, зокрема: «Сучасні проблеми неврології і психіатрії» до 50-річчя ТОККПНЛ та 50-річчя кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського; «Головокружіння у неврологічній практиці»; «Інтегративні підходи у діагностиці та лікуванні психічних та психосоматичних розладів»; «Перспективи розвитку послуг дітям з розладами спектру аутизму та гіперкінетичними розладами»; «Біполярний розлад: від методичних рекомендацій до реальної клінічної практики»; „Актуальні проблеми діагностики, лікування патології внутрішніх органів та нервово-психічних захворювань із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих”.

Активно працює науковий студентський гурток. Студенти-гуртківці виконали і доповіли на щорічних конференціях 74 роботи, 19 з них взяли участь в міжнародних конференціях, більшість з них отримали призові місця. Лише за останні роки багато студентів гуртківців отримали відзнаки: студентка Потупалова Тетяна отримала І місце на Всеукраїнській олімпіаді (2009 рік, м. Харків), Горбова Мар’яна та Бурбела Емілія на Всеукраїнській олімпіаді (2010 рік, м. Одеса) зайняли ІV та VІІ місця та на Всеукраїнській олімпіаді (2011 рік, м. Харків) отримали «Дипломи І ступеню за краще написання психстатусу» з предметів «Психіатрія» та «Медична психологія».

Навчально-методична робота. На кафедрі навчаються: студенти медичного факультету та іноземного факультету 1 і 4-го курсів, стоматологічного факультету 2, 3 і 4-го курсів, фармацевтичного факультету 2 курсу, ННІ медсестринства 1, 2 і 3 року навчання, факультету післядипломної освіти: інтерни за спеціальністю: неврологія, внутрішня медицина, педіатрія, загальна практика-сімейна медицина, фармація, клінічна фармація, ортопедія та травматологія, медицина невідкладних станів; курсанти за спеціальністю: неврологія, загальна практика-сімейна медицина, медицина невідкладних станів.

За період з 2007 року на кафедрі запроваджено викладання за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Відповідно до нових вимог були створені робочі програми, вдосконалено методичні розробки до практичних занять. Педагогічний процес оптимізовано мультимедійним супроводом до лекцій (на трьох мовах – українській, російській та англійській), який щороку оновлюється та поповнюється. З предметів «Неврологія» і «Психіатрія» створено презентації до практичних занять, які включають схеми, діаграми, малюнки, відеофрагменти, фотографії за темою заняття, що дозволило підняти викладання на новий рівень. Для практичного спрямування навчального процесу на медичному, стоматологічному факультетах та факультеті іноземних студентів використовуються протоколи обстеження неврологічного та психіатричного хворого, які є основною складовою контролю практичної частини роботи студента.

Створено нові робочі програми: для студентів стоматологічного факультету «Основи психології», «Медична психологія» та «Психіатрія»; для фармацевтичного факультету «Основи психології»; для інтернів-фармацевтів «Елементи практичної психології»; для 1 курсу медичного факультету «Основи психології», елективний курс «Психологія міжособистісного спілкування», для ННІ медсестринства «Основи психології», «Психологія спілкування», «Психічне здоров’я», «Психіатрія», а також 34 презентації лекцій українською, англійською та російською мовою.

Запроваджений щоденний контроль знань студентів за системою «Moodle”, для чого до кожної теми створено банк тестів, ситуаційних задач та запитань з малюнками. Сформовано базу тестових завдань для комплексного семестрового іспиту.

Створено відеофільми для засвоєння матрикулярних навичок «Методика дослідження хворого з гострим порушенням мозкового кровообігу», «Методика дослідження хворого з радикулопатією», «Дослідження хворого із параноїдною формою шизофренії», «Дослідження розладів особистості у хворих на епілепсію», які розміщені на Web-сторінці. Впроваджено контроль практичних навичок за системою ОСКІ.

Доц. Салій З.В. і проф. Шкробот С.І на практичних заняттях

На кафедрі забезпечено навчання англійською мовою. Сертифікати на право викладання мають наступні викладачі: проф. Шкробот С.І., доц. Гара І.І., доц. Сохор Н.Р., доц. Бударна О.Ю., ас. Мілевська-Вовчук Л.С., ас. Смашна О.Є., ас. Сновида Л.Т., ас. Мисула Ю.І.

Практичні заняття з студентами факультету іноземних студентів

З 2010 року на кафедрі функціонує дистанційна форма навчання українською, російською і англійською мовами для студентів ННІ медсестринства бакалаврів 1,2-го року і магістрів 1-го року навчання. З цією метою створено нові робочі програми «Основи психології», «Психологія спілкування», «Психічне здоров’я», «Психіатрія» трьома мовами, 20 презентації лекцій українською, англійською та російською мовами, які читаються в он-лайн режимі викладачами кафедри. На даний час у такому режимі навчається 10 груп студентів.

Видавнича діяльність

Кафедрою виданi: "Методичнi рекомендацiї студентам медичного коледжу до практичних занять з неврологiї", "Методичнi рекомендацiї студентам лiкувального факультету до самостiйної позааудиторної роботи з неврологiї", методичнi вказiвки для студентiв та iнтернiв "Схема iсторiї хвороби" українською та англійською мовами. Видано пiдручники: для студентів іноземного факультету «Neurology in lectures»; для студентів ННІ медсестринства "Медсестринство в неврологiї", “Медсестринство в психіатрії”, «Основи загальної та медичної психології», перший в Україні підручник «Психічне здоров’я», розділ в посібнику «Сімейна медицина», розділ „Неврологія” у монографії „Проблеми остеопорозу”. Активно використовуються в навчальному процесі компакт-диски "Судиннi захворювання головного i спинного мозку" та “Наркоманії та токсикоманії”, навчальна аудіокасета із записами розмов хворих із психічною патологією, художній відеоматеріал, який має особливу навчальну цінність у сценах та епізодах з рідкими варіантами психічної патології, спеціальний навчальний атлас з основних патопсихологічних досліджень, активно використовується.

Для лікарів за фахом «Неврологія» двічі на рік проводяться передатестаційні цикли, з 2011 року запроваджено цикли тематичного удосконалення за темами: «Судинна патологія головного та спинного мозку», «Захворювання периферичної нервової системи». При вивченні більшості теоретичних та практичних тем лікарів-інтернів та студентів-гуртківців орієнтують на поглиблений пошук нових розробок з використанням комп'ютерних інформаційних мереж, таких як Internet. До кожного розділу навчальної програми з психіатрії, наркології та медичної психології співробітниками кафедри розроблені клінічні задачі та тести, що широко використовуються як під час індивідуальної підготовки (друкована збірка цих тестів та задач), так і в процесі практичних занять.

Лiкувальна робота кафедри. Базою кафедри є Тернопільська обласна клінічна комунальна психоневрологічна лікарня - сучасна клініка на 825 психіатричний і 195 неврологічних ліжок, де налічується 17 клінічних відділень, з них 11 психіатричних, 5 неврологічних та відділення інтенсивної терапії, поліклінічне відділення та денний стаціонар. У розпорядженні кафедри є 12 учбових кімнат для викладачів, 2 аудиторії., бібліотека, комп’ютерний клас, сучасна оргтехніка, можливість працювати в мережі Інтернет та ін.

За останні роки у діагностичному та навчальному процесах, а також науковій роботі використовуються найсучасніші методи рентгеноконтрастного (рентгенівський мультидетекторний спіральний комп’ютерний томограф мозку (томограф Аsteion 4 Toshiba (Японія), цифровий рентгенодіагностичний комплекс РДК-ВСМ), нейрофізіологічного (ультразвукова доплерографія естра- і інтракраніальних судин голови (УЗДГ, апарат Logidop 4 Kranzbuhler), УЗД внутрішніх органів; електронейроміографія (ЕНМГ, угорський апарат MG 440), електроенцефалографія з нейрокартографією головного мозку (ЕЕГ), ЕКГ) та клініко-лабораторного методів дослідження, які розгорнуті у діагностичному центрі базової лікарні. Для оцінки психічного стану пацієнта використовуються наступні шкали психіатричних методів досліджень: PANSS, MINI, MADRS, CGI, C-SSRS, HAM та ін. У лікарні відкрито також: відділення інтенсивної терапії кризових станів, відділення соматоформних розладів, реорганізована клінічна та бактеріологічна лабораторії, центр медико–соціальної реабілітації для інвалідів з органічними ураженнями нервової системи, фізіотерапевтичне відділення з новозбудованою водолікарнею. За ініціативою кафедри при підтримці медичного університету разом з обласним управлінням охорони здоров’я на базі створено обласний судинний центр, обласний центр нейрофізіологічних та патопсихологічних досліджень, центр для надання допомоги пацієнтам, хворим на епілепсію.

Колектив кафедри постійно надає лiкувально-дiагностичну та консультативну допомогу: обходи професора та доцентiв у вiддiленнях ТОККПНЛ, працівники кафедри здійснюють консультативний прийом в обласному психоневрологiчному диспансерi, огляд експертних та дiагностично складних хворих, надають кваліфіковану допомогу у проведенні вiйськової та судово-психiатричної експертиз. Проводять плановi консультацiї в лікувальних закладах міста та області, приймають участь у засіданнях контрольно-експертних комісій ТОККПНЛ та Тернопільського обласного та міського управління охорони здоров’я ОДА, регулярно проводять консиліуми, клінічні розбори і поточні консультації, прийоми профільних хворих. Колектив кафедри систематично забезпечує організацію та проведення клінічних та патолого-анатомічних конференцій, організацію та проведення засідань обласного товариства неврологів і психіатрів та переривчастих курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів практичної медицини, консультативні виїзди в райони області. З метою оптимізації лікувальної роботи працівники кафедри впроваджують досвід психоневрологічної клініки Жозефа Бабінського м. Кракова і нейропсихіатричної клініки м. Ополе для ресоціалізації, реабілітації та реадаптації психіатричних хворих. Створена програма лiкування наркотичної залежностi “Крок”. Працівники кафедри приймають активну участь у всіх заходах ліквідації негативних психологічних впливів надзвичайних ситуацій, та є учасниками програми «Поведінка людей в екстремальних умовах та надзвичайних ситуаціях мирного часу». 2 роки працює навчальний проект «Школа молодого психіатра».

Діяльність колективу кафедри була спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, трудове, естетичне виховання молоді. Велика увага приділялась виховній роботі серед студентів у позанавчальний час. Проводились зустрічі з видатними людьми Тернопільщини, ветеранами праці та війни, літературні вечори, відвідування музеїв, екскурсії у Київський НДІ нейрохірургії та Рівненський діагностичний центр. Організовані та постійно діють студентські волонтерські групи. Протягом навчального року вони відвідують дітей дитячого та підліткового психіатричних відділень ТОККПНЛ з метою організації дозвілля та психологічної підтримки, саме: щорічно у жовтні місяці проводять «Свято осені», у листопаді-грудні - акцію виготовлення новорічних підсвічників та прикрас для постійно діючої ярмарки в ТРЦ «Подоляни», кошти з якої передаються на лікування онкохворих дітей, у грудні місяці - свято Миколая з розгорнутим сценарієм та подарунками.

З 30 червня 2017 року на базі кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології утворено 2 кафедри:

кафедра неврології (зав. кафедри проф. Шкробот С.І.)

та кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (зав. кафедри д.м.н. Венгер О.П.).

Перспективи подальшої діяльності колективу кафедри. Загалом робота кафедри сьогодні націлена в майбутнє, і основними орієнтирами в ній є міжнародний рівень освіти, високий професіоналізм та збереження атмосфери колегіальності працівників. Процес викладання на кафедрі надалі здійснюватиметься за кредитно-модульною системою в межах «Єдиного дня» з акцентом на практичне спрямування навчання. З наукових перспектив планується виконати та захистити 1 докторську і 3 кандидатських дисертацій, продовжити поглиблене вивчення патогенетичних механізмів розвитку судинних та вертеброгенних захворювань нервової системи, розробка диференційованих програм лікування пацієнтів у відновному та резидуальному періодах черепно-мозкової травми та пацієнтів з ішемічним інсультом та впровадження сучасних методів лікування, реабілітації неврологічних хворих.