Наукові публікації Шкробот Світлана Іванівна

 • С.В.Черначук, Е.Г.Буздиган, С.І.Шкробот Деякі предиктори вираження психопатологічної симптоматики припараноїдній шизофренії.//Вісник наукових досліджень. ‑ 2019. - № 1. – с. 84-88
 • С.В.Черначук, Е.Г.Буздиган, С.І.Шкробот Особливості сучасної гендерної диференціації параноїдної шизофренії.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - № 1. – с. 155-159
 • Х.В.Дуве, Т.С.Міщенко, С.І.Шкробот Зміни когнітивної сфери у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу.// Вісник наукових досліджень. – 2018. – №4. – с. 124-128.
 • S.I.Shkrobot, Inna Krynytska, Mariya Marushchak, Liudmyla Holovatiuk, Leonid Shkrobot, Natalia Sokhor, Julia Stepas Features of leukocytes’ apoptosis and emoxypine succinate efficacy in case of combined trauma of the chest and both thighs in rats Bangladesh Journal of Medical Science Vol. 18 No. 02 April’19
 • С.І. Шкробот, A. Traboulsee, D. Greenberg, J.L. Benett, L. Szczechowski, E. Fox, S.I.Shkrobot, T. Yamamura, Y. Terada, Y. Kawata, F. Melia, A. Gianella-Borradori, B.G. Weinshenker. A dobl-blind placedo-controlled study of satralizumab (SA237), a recycling anti-lL-6-receptor monoclonal antibody, as monotherapy for patients with neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) //“Ectrims” 34th Congress of the Europen Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis. 10-12 october 2018. – Berlin, Germany. - 2018.
 • С.І.Шкробот, N. R. Sokhor, and L. S. Milevska-Vovchuk. Clinical Laboratory Predictors of the Outcome of the Acute Period of Atherothrombotic Ischemic Stroke.// Neuroscience and Behavioral Physiology, Vol. 48, No. 8, c. 924-925, 2018.
 • С.І.Шкробот, Сохор Н.Р., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Салій М.І. «Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошуку». Навчальний посібник: Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 156 с
 • Р.Б.Насалик, С.І.Шкробот Деякі особливості показників стану брахіоцефальних судих у хворих із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку. // Журнал неврології ім. Б.М.Маньковського. – 2018. - №1. – додаток 1. – С.22.
 • S.I.Shkrobot, N.R.Sokhor, L.S.Milevska-Vovchuk, I.Ya.Krynytska, M.I.Marushchak, L.V.Shkrobot, O.R.Yasnij. Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase. // Запорожский медицинский журнал, том 20, № 1(106). январь-февраль 2018. – с.41-46
 • S.I.Shkrobot, N.R.Sokhor, L.S.Milevska-Vovchuk, I.Ya.Krynytska, M.I.Marushchak, L.V.Shkrobot, O.R.Yasnij. Clinical neurological characteristicsof ischemic stroke subtypes in acute phase.(клініко-неврологічні особливості перебігу підтипів ішемічного інсульту в гострому періоді). // Запорожский медицинский журнал, том 20, № 1(106). январь-февраль 2018. – с.41-46.
 • Шкробот С.І., Дуве Х.В. Оцінка когнітивних функцій у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу. // Український вісник психоневрології, 2017. – т. 25. - випуск 1(90). – С. 83
 • С.І.Шкробот, Підручник: «Neurology». Part 1. General Neurrology. Capter 1. Basic Principles of structure and functioning of the nervous system. Capter 2. Sensitive system and symptomas of its lesion. Capter 28. Paroxysmal states in the clinic nervous system. Kyiv AUS // Medicine Publishing, 2017 – P. 11-17, 18-31, 458-472
 • Шкробот С.І., Насалик Р.Б. Деякі особливості кровопостачання головного мозку у пацієнтів з гідроцефалією при хронічній ішемії мозку. // Український вісник психоневрології, 2017. – т. 25. - випуск 1(90). – С. 94
 • Шкробот С.І., Салій З.В., Салій М.І. Деякі особливості імунних порушень у віддаленному періоді черепно-мозкової травми. // Український вісник психоневрології, 2017. – т. 25. - випуск 1(90). – С. 104
 • Шкробот С.І., Сагайдак Л.О. Оцінка клініко-лабораторних параметрів у хворих з вертеброгенним попереково-крижовим больовим синдромом із супутнім ожирінням. // Український вісник психоневрології, 2017. – т. 25. - випуск 1(90). – С. 104
 • S.I. Shkrobotova, L.S. Milevska-VovcukovaL.V.Shkrobot. Atypicka manifestage neuroboreliozy – klinicky pripad. // Ж. Ekologie, Sloveka, №12, 6.03.2017, cz.c – 24-27
 • Шкробот С.B., Сохор Н.Р., Милевская-Вовчук Л.С., Ясний О.Р., Шкробот Л.В. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода гемодинамического ишемического инсульта // Georgian Medical News, № 2(263) Февраль 2017. – С. 35-43. Тбилиси-Нью-Йорк/
 • S.I.Shkrobot, N.R.Sokhor, L. S.Milevska-Vovcuk, L.V.Shkrobot. Cytokine status’ pattern in acute period of ischemic stroke subtypes. // Zaporozhye medical journal. 2017. – Volume 19. - № 3. - p. 293-297
  • Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Мілевська-Вовчук Л.С. Клинико-лабораторные предикторы исхода острого периода атеротромботического ишемического инсульта. // Журнал: Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017. -117(3). - 26-30
  • Шкробот С.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р.,. Салій М.І., Дуве Х.В. Екстрена та невідкладна медична допомога (інсульти). // Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3». Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2017. – (384 с). - С. 273-295.
  • Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С., Дуве Х.В., Вовчук В.В. Оптимізаця лікування хронічної ішемічної хвороби мозку за допомогою хелатних сполук –γ-аміномомасляної кислоти з магнієм. // Методичні рекомендації, Київ, 2016. – 24 с.
  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І. Ясній О.Р. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту. // Вісник наукових досліджень. 2016. - № 1. – С. 84-87
  • Шкробот С.І. Основные принципы строения и функционирования нервной системы. // Неврология: нац. учебник, Киев.: ВСК Медицина, 2016. – (680 с.). – С. 11-18
  • Шкробот С.І. Чувствительная система та ее поражение. // Киев. ВСЧ Медицина, 2016. – (680 с.). – С. 18-23
  • Шкробот С.І. Пароксизмальные состояния в клинике нервных болезней. // Киев. ВСЧ Медицина, 2016. – (680 с.). – С. 463-479
  • Шкробот С.І., Мисула М.С. Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт. // Методичні рекомендації, затверджені грифом МОЗ України. Київ, 2016. – 26 с.
  • Шкробот С.І., Венгер О.П., Смашна О.Є., Несторович Я Мисула Ю.І., Сас Л.М., Білоус В.С. Аспекти впровадження в навчальний процес електривного курсу «Допомога пацієнтам із посттравматичним стресовим розладом». // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». 2016. - том 2. – С. 196-198
  • Шкробот С.И., Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом. // Doctor Axborotnomasi. – № 1. – 2015. – С.63-68
  • Насалик Р.Б., Шкробот С.І. Когнітивні порушення в пацієнтів із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку. // Міжнародний неврологічний журнал. - 2015. – №3(73). – С. 140-144.
  • S.Shkrobot, L.Milevska-Vovchyk L.S. A longitudinal study of neurologic complications of chronic alcogol abuse associated with bone deficiency, immunodeficiency and xidative stress. // European Journal of Neurology. Abstracts of the European Neurology. 2015. – № 22. - p. 724
  • З.В.Салій, Шкробот С.І. Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми. // Міжнародний неврологічний журнал. 2015. – №3(73). – С. 165-169
  • Л.О.Сагайдак, С.І.Шкробот, Ю.В.Геряк. Біль у нижньому відділі спини та коморбідність (огляд літератури). // Український неврологічний журнал. 2015. – №3, – С. 77
  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Ясній О.Р. Активність каспази-3 та катепсину Д при різних підтипах ішемічного інсульту. // SienceRise. 2015. – № 8(3).– С. 18-24
  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Мусієнко А.М. Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту. // Буковинський медичний вісник. 2014. - т. 18. - № 4(72). - С. 147-151
  • М.І.Салій, С.І. Шкробот. Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом. // Український вісник психоневрології. – 2014. - Т. 22. - випуск 1(78). – С. 50-53
  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Кулак О.В. Ясній О.Р. Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту. // Буковинський медичний вісник. – 2014. - т. 18. - № 3(71). – С. 140-144.
  • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій І.І. Морфологічні особливості наслідків прооперованих інтрацеребральних гематом. // Український неврологічний журнал. – 2014. - №3-4. – С. 117.
  • С.І. Шкробот., Л.О.Сагайдак. Особливості периферичної гемодинаміки у хворих молодого віку з вертеброгенним попереково-крижовим больовим синдромом та супутнім остеодефіцитом. // Український неврологічний журнал. . – 2014. - №3-4. – С. 122.
  • Н.Р.Сохор, С.І.Шкробот. Мітохондріальна дисфункція у гострий період ішемічного інсульту. // Український неврологічний журнал. – 2014. - №3-4. – С. 22-27.
  • Шкробот С.І., Гара І.І, Салій З.В. Розділ 13 «Неврологія» в навчальному посібнику «Сімейна медицина».// Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. – 2014. - (1162 с). – С. 887-958.
  • О.П.Венгер, С.І.Шкробот. Психічні розлади, асоційовані з когнітивними порушеннями у пацієнтів, які пережили надзвичайні ситуації. // Ж. архів психіатрії. 2014. –№4(79). - С. 51-53
  • З.В.Салій, С.І. Шкробот. Роль депресивних розладів у у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. // Ж. архів психіатрії. 2014. – №4(79). - С. 87-90
  • Шкробот С.І. Чутлива система та її ураження. // «Неврологія» підручник за ред. проф. І.А. Григорової, проф. Л.І.Соколової. Медицина. - Київ. - 2014. – С. 18-23
  • Шкробот С.І. Основні принципи будови та функціонування нервової системи. // «Неврологія» підручник за ред. проф. І.А. Григорової, проф. Л.І.Соколової. Медицина. - Київ. -2014. – С. 11-18
  • Шкробот С.І. Пароксизмальні стани в клініці нервових хвороб. // «Неврологія» підручник за ред. проф. І.А. Григорової, проф. Л.І.Соколової. Медицина. - Київ. - 2014. – С. 463-479
  • О.П.Венгер, С.І.Шкробот. Медико-психологічна та соціальна допомога в умовах надзвичайних ситуацій – найактуальніше питання сьогодення.// Ж. архів психіатрії. - 2014. –№4(79). - С. 2-6
  • Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом. // Журнал неврологи и психиатрии. - 2014. – 12. - Вип. 2. - С. – 33-37 (з імпакт-фактором)
  • Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С. Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості. // Методичні рекомендації, затверджені грифом МОЗ України. Київ. - 2014. – 36 с.
  • Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Р.Ясній. Медіатори запалення у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту. // Буковинський медичний вісник. 2013. - том 17. - № 1(65). – С. 126-129
  • С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор, С.Б.Стоян. Чинники, що впливають на вміст протизапальних цитокінів у гострому періоді ішемічного інсульту. // Жур. Клінічна та експериментальна патологія. 2013. - том. ХІІ. - № 1(43).– С. 148-151
  • С.І. Шкробот, Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в гострому періоді ішемічного інсульту. // Медхімія. – 2013. - № 2. – С. 72-76.
  • Сохор Н.Р., С.І. Шкробот. Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту. // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 3. – С. 48-50.
  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Грубяк Л.М. Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту. // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 54-56
  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Грубяк Л.М. Можливість та доцільність реорганізації роботи реєстратури поліклінічних закладів. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 8-11
  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Грубяк Л.М. Морфометричні показники сердця як предиктори перебігу гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту. // Международный неврологический журнал. – 2013. - № 5. – С. 74-78
  • Салій З.В., Шкробот С.І. Деякі клініко-морфологічні особливості наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. // Український неврологічний журнал. – 2013. - №3(28). – С. 150.
  • Салій М.І., Шкробот С.І. Тривожно-депресивні розлади у хворих з гострим ішемічним лакунарним інсультом. // Український неврологічний журнал. – 2013. - №3(28), – С. 150-151.
  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі особливості морфометричних показників серця у хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом. // Український неврологічний журнал. – 2-13. - №3(28).– С. 156.
  • С.І. Шкробот, Салій З.В. Характеристика якості життя хворих у віддленому періоді черепно-мозкової травми. // Вісник наукових досліджень. 2012. - № 2. - С. 142-144.
  • С.І. Шкробот, Салій З.В. Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми. // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2012. – № 1. – С. 205.
  • С.І. Шкробот, Мисула М.С. Корекція остеодефіцитних змін, у осіб, які перенесли ішемічний півкульний інсульт. // Український неврологічний журнал. - 2012. - №2(23), – С. 37-41.
  • С.І. Шкробот, В.В. Шкробот, Г.Ф. Корнієнко. Інформація руху медичної документації в архівному підрозділі лікарні. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. Тернопіль, ТДМУ. – 2012. - № 2, с. 91-93.
  • С.І. Шкробот, Салій З.В., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 135-136
  • С.І. Шкробот, Салій М.І. Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 136
  • С.І. Шкробот, Мисула М.С. Вміст стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих після перенесенного ішемічного півкульного інсульту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 152
  • С.І. Шкробот, Шкробот В.В., Колеснікова Л.І. Кородюк В.В. Насалик Р.Б. Основні показники організації неврологічної служби Тернопільскої області. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 152
  • С.І. Шкробот, Насалик Р.Б. Вплив внутрішньої гідроцефалії на якість життя пацієнтів з дисциркуляторною. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 153
  • С.І. Шкробот, Сохор Н.Р. Бударна О.Ю. Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 153-154
  • С.І. Шкробот, Венгер О.П., Гусєва Т.П. Особливості педагогічного спілкування в умовах впровадження Болонського процесу у вищому медичному закладі. // Медична освіта. – 2012. - №4.-С.151-153
  • С.І. Шкробот, З. В. Салій, С. І. Шкробот, М. І. Салій. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту. // Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х. : Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012. - т.20. - № 3. – С. 135-136
  • Салій М. І., С. І. Шкробот. Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту. // Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х. : Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012. - т. 20. - № 3. – С. 136
  • С.І. Шкробот, Р. Б. Насалик. Вплив внутрішньої гідроцефалії на якість життя пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією. // Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х. : Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012. - т. 20. - № 3. – С. 153
  • С.І. Шкробот, Н. Р. Сохор, О. Ю. Бударна. Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту. // Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х. : Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012. - т. 20. - № 3. – С. 153
  • С.І. Шкробот, І.І.Гара, В.В.Боронілова, В.А.Зубак, О.Ю.Бударна. Етапи реабілітації хворих з больовими синдромами при остеохондрозі шийного та поперекового відділів хребта. // Вісник наукових досліджень. – № 4(53). - ТДМУ «Укрмедкнига», Тернопіль.
  • С.І. Шкробот, Сагайдак Л.О., Шкробот Л.В. Вікові особливості перебігу вертеброгенних больових синдромів. // Вісник наукових досліджень. Науково-практичний журнал. – 2010. - № 2. –с. 83-86
  • С.І. Шкробот, Бударна О.Ю., Салій З.В., Сохор Н.Р. Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі. // Вісник наукових досліджень. - № 3. – 2010. - С. 22.
  • С.І. Шкробот, Салій З.В., Бударна О.Ю. Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми. // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. – Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. – 2010. - №2(13) – С. 90-93.
  • С.І. Шкробот, Л.С.Мілевська-Вовчук, В.В.Вовчук. Оцінка синдрому мембранодеструктивних змін у хворих з ураженням нерворвої системи при хронічній алкогольній інтоксикаціїю. // Укр. Медичний альманах. – 2010. - т. 13. - №4(додаток). - С. 162.
  • С.І. Шкробот, Аль Хашим Ахмед, З.В.Салій Параметри імунного статусу у хворих на дисциркуляційну енцефалопатію, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. – №2, 2008. – С. 162
  • С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С. Стан вільнорадикального оксислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у хворих з неврологічними порушеннями при хронійчній алкогольній інтоксикації на тлі остеодефіциту. // Вісник наукових досліджень. – № 2(51), Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2009. – С. 33-35.
  • С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор. Диференційований підхід у лікуванні хворих із неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. // Міжнародний неврологічний журнал. - №3(25), 2009. – С. 20-26.
  • С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор, О.Р.Ясній. Нові можливості ноотропної терапії у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією. // Український неврологічний журнал. - №2(11). - 2009. – С. 90-95.
  • С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор, О.Ю.Бударна Л.В.Шкробот, Ясній О.Р. Особливості діагностики метастатичного ураження головного мозку. // Український неврологічний журнал. - №4(13). - 2009. – С. 64-69.
  • С.І. Шкробот, Гара І.І. Особливості диференціальної діагностики ураження нервової системи при туберкульозній інтоксикації. // Матеріали ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». – Тернопіль, укрмедкнига. - 2011. – С. 45-46.
  • С.І. Шкробот, Салій З.В., А. Аль Хашим, Гара І.І. Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС. // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 4(65). - С. 134-135.
  • С.І. Шкробот, Шкробот В.В., Корнієнко Г.Ф., Корнієнко І.І. Доцільність та практична можливість інформатизації обліково-статистичної роботи у психоневрологічній лікарні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2011. - № 4. - С. 95-98.
  • С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С. Кардіоемболічний інсульт: особливості клініки, діагностики та прогноз захворювання. // Вісник наукових досліджень. 2011. - № 2(63). - С. 63-65.
  • С.І. Шкробот, В.В.ШкроботО.П.Венгер, Я.М.Несторович, Ю.І.Мисула, О.Е.Смашна, О.М., Янковська, Г.Ф.Корнієнко. Актуальні питання реабілітації хворих з психічними порушеннями. // Вісник наукових досліджень. - 2011 № 4, - С.72-76.
  • Шкробот С.І., Андрушків Б., Дудкін П., Костін С., Кучер Г. Метатеорія менеджменту життя (самогубство і причини, наслідки та його попередження. // Тернопіль: Тернограф, 2008. – 816 с.
  • Шкробот С.І., Венгер О.П., Несторович Я.М., Сновида Л.Т. Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на шизофренію після лікування кальцеміном. // Вісник наукових досліджень. – № 1, 2008. – С. 32-34.
  • Shkrobot S.I., Hara I.I. Neurology in lectures // Ternopil: TSMU “Ukrmedknyha”, 2008. – 318 p.
  • С.І. Шкробот, В.В. Шкробот, О.П. Венгер, Я.М. Несторович, Л.Т.Сновида, О.Є. Смашна, Г.Ф. Корнієнко, В.Ф. Тюріна Автоагресивна поведінка у хворих на психічні розлади. Autoaggressive behavior in patients with mental disorders. // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини».Науково-практичний журнал м. Тернопіль. – Укрмедкнига, 2008. – С. 93-96.
  • Шкробот С.І., Аль Хашим Ахмед Деякі особливості депресивних розладів у хворих на дисциркуляційну енцефалопатію та їх корекція. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 139.
  • Шкробот С.І., Венгер О.П., Несторович Я.М. Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на шизофренію. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007.– С. 138.
  • Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Стоян С.Б., Заверуха Г.В. Профілактика ускладнень гострого періоду субарахноїдального крововиливу. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 138.
  • Шкробот С.І., Калищук-Слободин Т.Н., Головченко Ю.И., Асауленко Е.И., Клименко А.В. Влияние немоторных нарушений на качество жизни. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 58-59.
  • Шкробот С.І., Гара І.І.,Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Групи ризику виникнення остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 137-138.
  • Шкробот С.І., Пашко К.О., Олійник О.В., Яшан О.І., Гнатюк Р.М. Організаційна структура Віденського медичного університету. // Медична освіта, № 2, 2006 р. – С. 42-46.
  • Шкробот С.І., Гнатюк Р.М., Пашко К.О., Яшан О.І., Олійник О.В. Особливості викладання психології, психотерапії та психіатрії. // Медична освіта, № 2, 2006 р. – С. 116-118.
  • Шкробот С.І., Пашко К.О., Яшан О.І., Олійник О.В., Гнатюк Р.М. Про деякі особливості викладання неврології у Віденському медичному університеті. // Медична освіта, № 2, 2006 р. – С. 111-115.
  • Шкробот С.І., Олійник О.В., Пашко К.О., Яшан О.І., Гнатюк Р.М. Викладання анестезіології та інтенсивної медицини у Віденському медичному університеті. // Медична освіта, № 2, 2006 р. – С. 108-110.
  • Шкробот С.І., Яшан О.І., Пашко К.О., Олійник О.В., Гнатюк Р.М. Особливості викладання отоларингології у Віденському медичному університеті. // Медична освіта, № 2, 2006 р. – С. 97-103.
  • Шкробот С.І. Підрозділ „Неврологія”. // В кн. „Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці” за ред. Чл.-кор. АМН України д.м.н., проф.. Л.Я.Ковальчука. – Тернопіль. – ТДМУ, Укрмедкнига. – 2006. – С. 205-212.
  • Шкробот С.І., Господарський І.Я., Денефіль О.В. Розділ „Наукова робота”. Здобуття докторського ступеня (габілітація). // В кн. „Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці” за ред. Чл.-кор. АМН України д.м.н., проф.. Л.Я.Ковальчука. – Тернопіль. – ТДМУ, Укрмедкнига. – 2006. – С. 260-266.
  • Шкробот С.І., Салій З.В., Аль Хашим Ахмед Пароксизмальні стани у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з дисциркуляторною енцефалопатією. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. № 1-2 (9-10), 2006. – С. 96-97.
  • Шкробот С.І., Мілевська Л.С. Пароксизмальні стани у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. № 1-2 (9-10), 2006. – С. 121-122.
  • Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С. Погляд на проблему неврологічних проявів при хронічній алкогольній інтоксикації. // Український неврологічний журнал. – 2006, № 1. – С. 36-38.
  • Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Препарат «ноофен» у лікуванні астенодепресивних розладів у хворих з церебральними захворюваннями на фоні супутньої патології шлунково-кишкового тракту. // Вісник наукових досліджень. № 4, 2006. – С. 34-36.
  • С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара Вибір методу лікування хворих з неврологічними проявами остеохондрозу хребта. // Тези доп. в зб.: „Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи”. Львів. – 2005. - С. 253-254.
  • С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І. Гара, М.Я. Фурдела Деякі аспекти остеодефіцитних змін у осіб з вегетативною дисфункцією. // Укр. Вісник психоневрології. – том 13, вип. 2 (43). – 2005. – С. 31-32.
  • Шкробот С.І., Дорогий А.М., Салій З.В., Гара І.І. Розділ „Неврологія”. // В кн.. „Сімейна медицина”. С. 605-677. Тернопіль, Укрмедкнига, 2005 р. – 808 с.
  • С.И. Шкробот, З.В.Салий, А.Н. Дорогый, И.И. Гара Фармакотерапия неотложных состояний в клинике нервных болезней. // Методические указания для самостоятельной работы студентов. – Тернополь, «Укрмедкнига». – 2004. – 52 с.
  • С.И. Шкробот, З.В. Салий И.И., Гара Е.Ю., Бударна Методические рекомендации студентам лечебного факультета для самостоятель-ной внеаудиторной работы по неврологии. // Тернополь, «Укрмедкнига», 2004. – 70 с.
  • С.І. Шкробот, М.Я.Фурдела Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих – ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. // Журнал психиатрии и медицинской психологии, № 21 (12), 2004, С 138-139.
  • С.І. Шкробот, З.В.Салій Динаміка кількості й ультпрваструктури великих грануловмісних лімфоцитів периферійноїкові у хворих на ішемічний інсульт під впливом комбінованої терапії. // Укр. вісник психоневрології. – Том 12, вип. 1(38). – 2004. – С. 81-82.
  • Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Досвід застосування препаратів „PRO SELENIUM” та кальцеміну у хворих з неврологічними проявами ОХХ. // Журнал психиатрии и медицинской психологии, № 21(12), 2004. - С. 140-142.
  • Шкробот С.І., Вадзюк С.Н., Денефіль О.В., Волкова Н.М. та інші, всього 6 осіб. Формування у студентів домінанти на емпатію. // Медична освіта. – 2003. -№ 1. – С. 48-51.
  • Шкробот С.І., Кліщ І.М.,Корда М.М., Посохова К.А. Вікові особливості ліпідного статусу печінки щурів за умов токсичного ураження тетрахлорметанолом. // Медична хімія. – 2003. - № 1. – С.44-48.
  • Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Колеснікова Л.І. Корекція мембранодеструктивних змін препаратом “pro selenium” у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу з різною мінеральною щільністю кісткової тканини // Український вісник психоневрології. –2003. – т.11, в.1(34). – С. 24-27
 • Шкробот С.І., Салій З.В. Вплив магніто-лазерного опромінення на регіонарну гемодинаміку у хворих з різними клініко-неврологічними варіантами поперекового остеохондрозу. // Шпитальна хірургія. – 2003. - № 1. – С. 81-84
  • Шкробот С.И., М.М. Ищенко, А.Н. Дорогый, Е.Е.Нэчай, И.И. Гара, З.В. Салий Методические указания студентам медицинского факультета к практическим занятиям по нервным болезням. // Тернополь. – Укрмедкнига. – 2003. – 123 с
  • С.І. Шкробот, І.Р. Мисула,А.А.Гудима,В.Б. Коваль Особливості застосування мультимедійних презентацій на лекціях у вищому навчальному закладі. // Медична освіта. –2003. - № 2. – С. 10-16.
  • С.І. Шкробот, З.В. Салій, І.І. Гара, М.Я. Фурдела Роль сучасного підручника в навчальному процесі. // Медична освіта. –2003. - № 2. – С. 228-229.
  • Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Фурдела М.Я. Особливості клінічного перебігу вегетативної дисфункції та стан мінеральної щільності кісткової тканини у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 2. – С. 71-72.
  • Шкробот С.І., Н.Р. Сохор, О.С. Остров-ська, Л.І. Колеснікова Рентгенологічні зміни у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. - № 1. – С. 96.
  • С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна, Епідеміологія розсіяного склерозу в Тернопільській області. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. - № 1. – С. 95.
  • С.І. Шкробот, А.М.Дорогий, І.І. Гара, Є.О. Нечай, З.В. Салій М.Я. Фурдела Стан кісткової тканини у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з вегетативною дисфункцією. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. - № 1. – С. 95 – 96.
  • С.І. Шкробот, С.Н. Вадзюк, Н.М. Волкова Особливості регіонарного кровообігу головного мозку у практично здорових осіб за умов метеоциклону. // Здобутки клінічної і експерименталь-ної медицини. – 2003. - № 1. – С. 80-81.
  • С.І. Шкробот, М.Я. Фурдела Клінічні та параклінічні особливості дисциркулятор- ної енцефалопатії з вегетативною дисфункцією у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. - № 1. – С. 97.
  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Фактори ризику розвитку остеопорозу у хворих на розсіяний склероз. // Український медичний альманах. – т. 6. - № 2. –2003. – С. 160-162.
  • Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Фурдела М.Я. Стан кісткової тканини в ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. // Проблеми остеології. – т.6. -№ 1-2. – 2003. – С. 129-130.
  • С.І. Шкробот, Н.Р. Сохор, О.С. Островська Мінеральна щільність та показники обміну кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. // Проблеми остеології. – т.6. - № 1-2. – 2003. – С. 131-132.
  • С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна Параметри імунного статусу у хворих на розсіяний склероз в залежності від стану мінеральної щільності кісткової тканини й методів лікування. // Проблеми остеології. – т.6. -№ 1-2. – 2003. – С. 127-128.
  • С.І. Шкробот, З.В. Салій, І.І. Гара, О.Ю. Бударна Методические указания студентам медицинского факультета к практическим занятиям по нервным болезням. // Тернополь, «Укрмедкнига». –2003. – 123 с.
  • Шкробот С.І. Медсестринство в неврології (за редакцією С.І. Шкробот). Тернопіль, Укрмедкнига. - 2003 – 298 с.
  • Шкробот С.І. Ефективність комбінованого магнітолазерного опромінення у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Лікарська справа. - № 2 (1061). – 2002. – С. 133-136
  • Шкробот С.І. Вплив додаткових факторів на імунну реактивність хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 1. – С. 85-86
  • Шкробот С.І. Порівняльний аналіз клінічної ефективності різних лікувальних комплексів у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Український вісник психоневрології. – 2002. –том 10 , вип. 1 (30). – С. 86-88
  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю.Зміни кісткової тканини у жінок, хворих на розсіяний склероз в залежності від збереження менструальної функції // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 3. – С. 120
  • Шкробот С.І., Гара І.І, Салій З.В. Перспективи інформаційно-комп’ютерних технологій у медичній освіті // Медична освіта. –Всеукраїнська науково-практична конференція “Телекомунікаційні технології в медичній освіті" 5-6.05. - 2002. - № 2. – С. 114-116
  • Шкробот С.І., Шкробот В.В., Корнієнко Г.Ф., Федчишин Н.Є. Досвід автоматизації управління психоневрологічною лікарнею // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - № 3. – 2002. – С.59-62
  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Параметри мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз // Український вісник психоневрології. – 2002. –том 10, вип. 1 (30) (додаток). – С. 150
  • Шкробот С.І., Іщенко М.М., Дорогий А.М., Гара І.І. та ін., всього 5 осіб. Патологічний гемодинамічно-гемореологічний комплекс та його корекція у хворих з ішемічними розладами мозкового кровообігу в залежності від віку. // Український вісник психоневрології. – 2002. –том 10, вип. 1 (30) (додаток). – С. 150-151
  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Динаміка параметрів імунного статусу у хворих на розсіяний склероз із різною мінеральною щільністю кісткової тканини // Український вісник психоневрології. – 2002. –том 10, вип. 4 (33). – С. 23-25
  • Шкробот С.І., Білоус С.В. Вибір методу купування алкогольного делірію // Вісник наукових досліджень. – 2002. - №4. – С. 110-111
  • Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І. Проблеми та перспективи навчання студентів-іноземців на кафедрі нервових хвороб // Медична освіта. - № 3. –2002. –С. 215-216.
  • Шкробот С.І., М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, І.І. Гара та інші, всього 6 осіб. Фармакотерапія невідкладних станів у клініці нервових хвороб // Методичні розробки для самостійної роботи студентів, лікарів-інтернів невропатологів та терапевтів. – Тернопіль: ”Укрмедкнига”. –2002.–54 с.
  • Шкробот С.И., А.Н. Дорогый, Е.Е Нечай. Методические указания иностранным студентам по обследованию неврологического больного и написанию истории болезни // Тернопіль: “Укрмедкнига”. –2002. – 30 с.
  • Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю. Неврологія. // В кн. “Проблеми остеопорозу” за ред. проф. Ковальчука Л.Я.// Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2002. – С. 284-307
  • Шкробот С.І. Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування нікардипіну в лікуванні неврологічних проявів поперекового остеохондрозу // Галицький лікарський вісник. – 2001. - № 1. – С. 87-89
  • Шкробот С.І. Клінічна та антирадикальна ефективність намагнічених сульфідних ванн у хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 1. – С. 91-95
  • Шкробот С.І., Сульфідна бальнеотерапія та її вплив на клінічну симптом-матику, регіонарну гемодина-міку та периферичну мікроциркуляцію у хворих на поперековий остеохондроз // Український вісник психоневрології. – 2001. –том 9, вип. 1(26). – С. 94-97
  • Шкробот С.І. Ефективність магнітолазерної терапії у хворих на поперековий остеохондроз // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2001. - № 1. – С. 218-220
  • Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р., Савула М.М. Лекція на клінічній кафедрі // Медична освіта. – 2001. - № 3. – С.19-23
  • Шкробот С.І. Регіонарна гемодинаміка та периферична мікроциркуляція у хворих з різними варіантами поперекового остеохондрозу // Український вісник психоневрології. – 2001. –том 9, вип. 2(27). – С. 94-96
  • Шкробот С.І. Клінічна ефективність магнітолазерного опромінення у хворих на поперековий остеохондроз // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 2. – С. 76-78
  • Шкробот С.І. Вплив намагнічених сульфідних ванн на клінічну симптоматику та показники імунної реактивності у хворих на поперековий остеохондроз // Український медичний часопис. – 2001. - № 5/25. – С. 45-48
  • Шкробот С.І. Механізми ефективності сульфідної бальнеотерапії хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 3. – С. 91-94.
  • Шкробот С.І. Аналіз клінічної симптома-тики та параклінічних методів обстеження у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 4. – С. 92-95
  • Шкробот С.І. Порівняльна оцінка різних лікувальних комплексів на стан регіонарної гемодинаміки у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Шпитальна хірургія. – 2001. - № 4. – С. 119-123
  • Шкробот С.І. До механізму лікувального впливу комбінованого магнітолазерного опромінення у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Український вісник психоневрології. – 2001. –том 9 , вип. 4 (29). – С. 47-50
  • Шкробот С.І. Комбіноване магнітолазерне опромінення в комплексному лікуванні хворих на поперековий остеохондроз хребта // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2001. - № 2. – С. 534-537
  • Шкробот С.І., Іщенко М.М., Дорогий А.М., Нечай Є.О. та інші, всього 6 осіб. Методичні вказівка студентам медичного факультету до практичних занять з нервових хвороб. Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2000. – 91 с.
  • Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І. Застосування моделей сестринського догляду в навчанні медсестер // Матеріали 8 конгресу СФУЛТ. –Львів-Трускавець. – 2000. – С. 48-49
  • Шкробот С.І., Дорогий А.М., Нечай Є.О. Схема історії хвороби (методичні вказівки для студентів та інтернів-невропатологів). Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2000. – 31 с.
  • Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Ефективність застосування антиоксидантів у комплексній терапії хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Вісник наукових досліджень. – 2000. -№ 2. – С.67-68
  • Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Остеопенічний синдром у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Вісник наукових досліджень. –2000. -№ 3. – С.80-82
  • Шкробот С.І., Геряк Ю.В., Швед М.І. Клініко-лабораторна ефективність вобензиму у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Галицький лікарський вісник. – 2000. - № 3. – С.138-140
  • Шкробот С.І., Застосування нікардипіну для корекції регіонарної гемодинаміки і периферичної мікроциркуляції у хворих з поперековим остеохондрозом // Шпитальна хірургія. – 2000. - № 4. – С.91-96
  • Шкробот С.І., Перспективність сульфідної бальнеотерапії в реабілітації хворих на поперековий остеохондроз // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2000. - № 4. – С. 87-90
  • Шкробот С.І. Динаміка клінічної симптоматики поперекового остеохондрозу хребта при використанні в комплексній терапії антагоніста кальцію нікардипіну // Вісник наукових досліджень. – 2000. - № 4. – С. 89-90
  • Шкробот С.І. Терапевтична ефективність емоксипіну у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Галицький лікарський вісник. – 2000. - № 4. – С. 78-80
  • Шкробот С.І., Геряк Ю.В. Динаміка ПОЛ та АОСЗ у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу під впливом емоксипіну // Вісник наукових досліджень. – 1999. - № 2. – С. 82-85
  • Шкробот С.І., Савула М.М. Клінічна лекція (методичні поради). Тернопіль:”Укр-медкнига”. – 1999. – 10 с.
  • Шкробот С.І., Гара І.І. Шляхи інтеграції науково-дослідної роботи та навчання лікарів-інтернів на кафедрі неврології // Матеріали VІІ конгресу СФУЛТ. – Ужгород. – 1998. – т.2, число 1-2 (59-60). – С. 107
  • Шкробот С.І., Іщенко М.М. Судинні захворювання головного і спинного мозку Тернопіль: “Медична академія”. – 1998. – 115 с
  • Шкробот С.І., Гара І.І. Оптимізація навчання лікарів-інтернів на кафедрі нервових хвороб Матеріали конференції “Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі”. – Тернопіль: ”Укрмедкнига”. – 1998. – С. 109-111
  • Шкробот С.І., Геряк Ю.В. Антиоксидантний ефект алфлутопу у хворих на остеохондроз хребта // Журнал Всесвітнього лікарського товариства. Українські медичні вісті, Київ. – 1998. – т.1. – частина 1. – С. 150.
  • Шкробот С.І., Іщенко М.М., Дорогий А.М., Нечай Є.О. Методичні рекомендації студентам медсестринського факультету до практичних занять з неврології. Тернопіль. – 1997. – 51 с.
  • Шкробот С.І., Гара І.І. Особливості клінічного перебігу розсіяного склерозу в залежності від статі // Український вісник психоневрології. – 1996. – т. 5, вип. (13). – С. 65-67
  • Шкробот С.І., Іщенко М.М. Лікування антагоністами кальцію хворих ішемічними порушеннями мозкового кровообігу на фоні атеросклеротичного ураження магістральних артерій голови // Український вісник психоневрології. – 1996. – т. 4, вип. 3 (10). – С. 159-161
  • Шкробот С.І., Іщенко М.М., Дорогий А.М., Нечай Є.О та інші, всього 5 осіб. Методичні рекомендації студентам лікувального факультету до самостійної позааудиторної роботи з неврології. Тернопіль, 1996. –86 с.
  • Шкробот С.І., М.М.Іщенко, О.С.Островська Вплив вазоактивних препаратів на системну та церебральну і реологічні властивості крові хворих з цереброваску-лярною недостатністю на фоні атеросклеротичного ураження прецеребральних артерій // Лікарська справа. – 1994. -№ 7-8. – С. 133-135
  • Шкробот С.І., М.М.Іщенко Влияние ницерголина на системную и церебральную гемодинамику у больных дисциркуляционной энцефалопатией на фоне атеросклеротического поражения магистральных артерий головы // Врач. дело. – 1992. - № 10. – С. 100-103
  • Шкробот С.И., М.М. Ищенко, А.Н. Дорогый, Е.Е. Нечай Лечение вазоактивными и кардиотоническими средствами больных с начальными проявлениями неполноценности кровоснабжения мозга при оклюзирующих поражениях магистральных сосудов головы Ж. невропат. и психиатр. – 1991. – т. 91, № 1. – С. 71-75
  • Шкробот С.И., М.М. Ищенко, А.Н. Дорогый, Е.Е. Нечай Кардиогенные расстройства системной гемодинамики в условиях поражения магистральных артерий головы при доинсультных цереброваскулярных заболеваниях Врач. дело. – 1991. - № 8. – С. 57-60
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М., А.Н. Дорогый, Е.Е. Нечай Лечение вазоактивными и кардиотоническими средствами больных с преходящими нарушениями мозгового кровообращения при оклюзирующих поражениях магистральных сосудов головы Клин. медицина. – 1991. - № 7. – С. 82-86
  • Шкробот С.І., М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, Є.О. Нечай Методичні рекомендації студентам лікувального факультету до практичних занять по неврології Тернопіль, 1991. – 113 с.
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М., Островская О.С. Изменение реологических свойств крови у больных с ишемическими нарушениями мозгового кровобращения при хронической алкогольной интоксикации Ж. невропат. и психиатр. – К.: Здоровье, 1990. – вып. 19. – С. 118-120
  • Ищенко М.М. Влияние финоптина на системную и церебральную гемодинамику у больных с ранними цереброваскулярными заболеваниями на фоне атеросклеротических стенозов магистральных артерий головы Клин. медицина. – 1990. - № 9. – С. 34-37
  • Шкробот С.І., М.М. Ищенко, А.Н. Дорогый, Е.Е. Нечай. Лечение кардиоактивными средствами больных с начальными проявлениями неполноценности кровоснабжения мозга и преходящими нарушениями мозгового кровообращения при оклюзирующих поражениях магистральных сосудов головы // Москва, 1989. –21 с. – Деп. В НПО “Союзмед-информ” 21.08.89, № 18360
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М. Некоторые последствия закрытой черепно-мозговой травмы головного мозга // Невропатология и психиатрия. – К.:Здоровье, 1989. – вып. 18. – С. 34-37
  • Шкробот С.І., М.М. Ищенко, А.Н. Дорогый, Е.Е. Нечай. Системная и церебральная гемодинамика у больных с атеросклеротическими стенозами и оклюзиями магистральных артерий головы и начальными проявлениями неполноценности кровоснабжения мозга // Москва, 1989. – 12 с. – Деп. В НПО “Союзмединформ” 12.10.89, № 18212
  • Шкробот С.І., М.М. Ищенко, А.Н. Дорогый, Е.Е. Нечай. Фармакотерапия неотложных состояний в клинике нервных болезней (методические указания для самостоятельной работы студентов) // Тернопіль. - 1988. – 78 с.
  • Шкробот С.І., Ищенко М.М., Борак В.Т. Влияние кавинтона и сульфо-камфокаина на системную и церебральную гемодинамику у больных с ранними формами сосудистых заболеваний головного мозга // Ж. невропат. и психиатр. – 1987. – т. 87, № 8. – С. 1160-1165
  • Шкробот С.І., М.М. Ищенко, А.Н. Дорогый, Е.Е. Нечай. Клинико-гемодинамическая оценка эффективности некоторых вазоактивных и кардиотонических средств в комплексном лечении боль-ных атеросклерозом с ХНМК // Ж. невропат. и психиатр. –1987. – т.87, № 9. – С. 1313-1321
  • Шкробот С.І., М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, Є.О. Нечай. Методичні рекомендації для викладачів по контролю кінцевого рівня знань студентів з топічної діагностики // Тернопіль, 1986. – 26 с.
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М. Ультразвуковая диагностика оклюзии магистральных артерий головы у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения // Клин. медицина. –1986. - № 1. – С. 66-68
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М., Ищенко А.М. Лечение кавинтоном больных хронической недостаточностью мозгового кровообращения // Врач. дело. – 1986. - № 4. – С. 51-54
 • Шкробот С.И., Ищенко М.М., Ищенко А.М. Лечение курантилом больных атеросклерозом с хроничес-кой недостаточностью мозгового кровообращения // Врач. дело. – 1986. - № 5. – С. 67-70
  • Шкробот С.І., М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, Є.О. Нечай Графи логічної структури та алгоритми диференціального діагнозу нервових хвороб для студентів лікувального факультету // Методичні вказівки, Тернопіль, 1986. – 80 с.
  • Шкробот С.І., М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, Є.О. Нечай Методичні рекомендації для викладачів по контролю початкового рівня знань студентів з неврології // Тернопіль, 1986. – 21 с.
  • М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, Є.О. Нечай. Методичні рекомендації для викладачів по контролю початкового рівня знань студентів з топічної діагностики нервової системи // Тернопіль, 1986. – 22 с.
  • Шкробот С.І., М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, Є.О. Нечай. Методические указания для студентов лечебного факультета к практическим занятиям по нервным болезням // Тернопіль, 1986. – 110 с
  • Шкробот С.І., М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, Є.О. Нечай. Методичні рекомендації для викладачів по контролю кінцевого рівня знань студентів з нервових хвороб // Тернопіль, 1986. – 38 с.
  • Шкробот С.И., М.М. Ищенко. Хронические нарушения мозкового кровообращения // К.: Здоров’я, 1985. – 140 с.
  • Шкробот С.И., М.М. Ищенко. Влияние кавинтона на системную и церебральную гемодинамику у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения // Ж. Невропат. и психиатр. – 1985. –т. 85, № 9. – С. 1338-1342
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М., Дорогый А.Н. Комплексное лечение и профилактика ишемических нарушений мозгового кровообращения // Методич. рекомендации. – Тернополь, 1985. – 22 с
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М, Дорогый А.Н, Нечай Е.Е. Изменение системной и церебральной гемодинамики у больных с ХНМК атеросклеротического происхождения // Ж. Невропат. и психиатр. – 1984. – т. 84, № 1. – С. 34-39
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М., Дорогый А.Н. Содержание молочной, пировиноградной кислот и активность ЛДГ в крови при інсультах // Врач. дело. – 1984. - № 1. – С. 86-89
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М. Влияние сульфокамфокаина на системную и церебральную гемодинамику у больных хронической недостаточностью мозгового кровообращения// Врач. дело. – 1984. - № 7. – С.68-70
 • Шкробот С.И., Ищенко М.М.Клиника и лечение хронической недостаточности мозгового кровообращения при атеросклерозе и гипертонической болезни // Клин. медицина. –1983. - № 9. – С. 45-51
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М.Применение новых вазоактивных средств и антиагрегантов для лечения больных с ХНМК // Новые методы диагностики, лечения и профилактики основных форм нервных и психических заболеваний. – Харьков. – 1982. – С. 48-51
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М.Результаты катамнестических наблюдений больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью, леченых реополиглюкином // Невропат. и психиатр. – Киев:Здоров’я. – 1982. – вып. 11.-С. 107-111
  • Шкробот С.І., Волошин П.В, Ищенко М.М., Чернецкий В.К.та інші, всього 12 осіб Диагностика и лечение хронической недостаточности мозгового кровообращения // Метод. рекоменд Шкробот С.І.,. под редакц. П.В. Волошина, Харьков. – 1982. – 25 с.
  • Шкробот С.И. М.М. Ищенко, А.Н. Дорогый, Е.Е. Нечай Методические рекомендации для студентов к практическим занятиям по нервным болезням // Тернополь, 1981. – 75 с.
  • Шкробот С.И. Изменение общей гемодинамики у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения // Ж. Невропат. и психиатр. – 1980. – т. 80, № 7. – С. 976-981
  • Шкробот С.И. Изменение кислотно-щелочного равновесия крови у больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью // Врач. дело. – 1980. - № 8. – С.66-69
  • Шкробот С.І., Ищенко М.М Влияние реополиглюкина на системную и церебральную гемодинамику у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения // Врач. дело. – 1980. - № 9. – С. 69-73
  • Шкробот С.И. Влияние реополиглюкина на гемодинамику у больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью // Клин. медицина. – 1980. - № 10 . – С. 33-38
  • Шкробот С.И., Ищенко М.М. Клиника и лечение хронических нарушений мозгового кровообращения // Врачебное дело. –1979. –№ 5. – С. 33-37
  • Шкробот С.І., Кислотно-щелочное равновесие, содержание пировиноградной и молочной кислот в крови у больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью // Труды ІІ республик. конф. молодых ученых-медиков УССР.- Львов. – 1979. – С. 106