Наукові публікації доц. Салій З.В.

 • 1. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій І.М. Деякі особливості імунних порушень у віддаленому періоді черепно-мозкової травми // Український вісник психоневрології. – 2017. т.25. вип. 1 (90). С. 103-104.
 • 2. Салій З.В. Оцінка вмісту CD3+, CD4+, CD8+, CD16,+ CD22+-лімфоцитів у пацієнтів з різними варіантами перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми [Текст] / З.В Салій // Вісник наукових досліджень. № 1, 2017, С. 47-50.
 • 3. Салій З.В. Структура когнітивних розладів у хворих з наслідками черепно-мозкової трвами // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 3 (81). – С. 157-158.
 • 4. Салій З.В. Характеристика когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми різних вікових груп // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 3 (81). – С. 158-159.
 • 5. Салій З.В., Шкробот С.І. Особливості когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Український неврологічний журнал. – 2016. – № 2. – С.15-19
 • 6. Салій З.В. Особливості перебігу віддалених наслідків черепно-мозкової травми // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №1. – С.92-95
 • 7. Салій З.В. Вміст АФК+, РІ+, AnV+ у пацієнтів з наслідками черепно-мозкової травми залежно від морфометричних характеристик головного мозку [Текст] // Буковинський медичний й вісник. – 2016. – том 20, № 2 (78). – С.144-147.
 • 8. Салій З.В. Апоптоз лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми [Текст] / З.В. Салій, С.І. Шкробот// Український вісник психоневрології. – 2016. – № 2 (24). – С. 23-27.
 • 9. Салій З.В. Особливості стану мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // ScienceRise. Medical science – 2016. – № 6. – С.41-45.
 • 10. Салій З.В. Морфометрична характеристика мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми [Текст] // Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – C. 98-102.
 • 11. Шкробот С.И., Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом. // Doctor Axborotnomasi. – № 1. – 2015. – С.63-68
 • 12. Салій З. В. Особливості формування неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми [Текст] / З. В. Салій // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С.52-55.
 • 13. Салій З. В. Результати оцінки неврологічного статусу у хворих з наслідками черепно-мозкової травми з використанням шкали NOS-TBI // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2015. – № 2-3. – C.130-134.
 • 14.Салій, З. В. Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми [Текст] / З. В. Салій, С. І. Шкробот // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 3. – С.165-169.
 • 15. Салій З. В. Характеристика основних морфометричних індексів головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Вісник морфології. – 2015. – № 1 (Т.21). – C. 205 - 208.
 • 16.Салій З. В. Взаємозв'язок клінічних та лабораторних показників у хворих з травматичною хворобою головного мозку [Текст] / З. В. Салій, С. І. Шкробот // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 4. — С.68-72.
 • 17. Салій З. В. Стратифікація факторів, що впливають на формування когнітивногота неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми [Текст] / З. В. Салій, С. І. Шкробот, Л.С. Мілевська-Вовчук // Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 7. — С.52-56.
 • 18. Салій З.В. Клініко-лабораторні співвідношення у хворих з наслідками черпно-мозкової травми [Текст] // Sсience Rise. — 2015, № 8/3. – С.58-64.
 • 19.Салій З.В. Морфологічні особливості наслідків прооперованих інтрацеребральних гематом [Текст] / З.В. Салій, С.І.Шкробот, І.І. Салій // Український неврологічний журнал. – 2014. – № 3-4. – С. 117
 • 20. Салій З.В. Роль депресивних розладів у у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми [Текст] / З.В Салій, С.І. Шкробот // Архів психіатрії. – 2014. – №4(79). – С.87-90
 • 21. Салий З.В. Оценка качества жизни больных в отдаленном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // CURIERUL medical. – 2014. – Vol.5, №4. – С. 10-13.
 • 22. Салий З.В. Факторы, влияющие на оценку качества жизни в отдаленном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. – 2014. – Том VI., № 3. – С.63-67.
 • 23. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій І.І. Морфологічні особливості наслідків прооперованих інтрацеребральних гематом. // Український неврологічний журнал. – 2014. - №3-4. – С. 117.
 • 24. Шкробот С.І., Гара І.І, Салій З.В. Розділ 13 «Неврологія» в навчальному посібнику «Сімейна медицина».// Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. – 2014. - (1162 с). – С. 887-958.
 • 25. Салий З.В. Клинико-морфологические соотношения у больных с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы Universum: Медицина и фармакология: электрон. научн. журн. – 2014. – № 3 (4). URL: http://7universum.com/ru/med/archive/item/1103
 • 26. З.В.Салій, С.І. Шкробот. Роль депресивних розладів у у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. // Ж. архів психіатрії. 2014. – №4(79). - С. 87-90
 • 27. Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом. // Журнал неврологи и психиатрии. - 2014. – 12. - Вип. 2. - С. – 33-37 (з імпакт-фактором)
 • 28. Салій З.В., Шкробот С.І., Іванчишин М.В. Структурно-морфометрична характеристика наслідків тяжкої черепно-мозкової травми за даними комп’ютерної томографії головного мозку // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 2014. – № 1(20). – С. 109-112.
 • 29. Салій З.В. Деякі клініко-морфологічні особливості наслідків тяжкої черепно-мозкової травми [Текст] / З.В Салій, С.І. Шкробот // // Український неврологічний журнал. – 2013. – №3(28). – С. 150.
 • 30. С.І. Шкробот, Салій З.В. Характеристика якості життя хворих у віддленому періоді черепно-мозкової травми. // Вісник наукових досліджень. 2012. - № 2. - С. 142-144.
 • 31. С.І. Шкробот, Салій З.В. Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми. // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2012. – № 1. – С. 205.
 • 32. С.І. Шкробот, Салій З.В., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 135-136
 • 33. С.І. Шкробот, Салій М.І. Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 136
 • 34. С.І. Шкробот, З. В. Салій, С. І. Шкробот, М. І. Салій. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту. // Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х. : Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012. - т.20. - № 3. – С. 135-136
 • 35. Салій З.В. Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми [Текст] / З.В Салій // Вісник наукових досліджень. № 2, 2012, С. 142-144.
 • 36. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту // Український вісник психоневрології. 2012, т. 20, вип. 3(72). – с. 135-136.
 • 37. Салій З.В., Шкробот С.І. Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ, 2012. – № 1. – С. 205.
 • 38. С.І. Шкробот, Салій З.В., А. Аль Хашим, Гара І.І. Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС. // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 4(65). - С. 134-135.
 • 39. С.І. Шкробот, Салій З.В., Бударна О.Ю. Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми. // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. – Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. – 2010. - №2(13) – С. 90-93.
 • 40. С.І. Шкробот, Бударна О.Ю., Салій З.В., Сохор Н.Р. Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі. // Вісник наукових досліджень. - № 3. – 2010. - С. 22.
 • 41.Салій З.В Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми [Текст] / СІ Шкробот, З.В. Салій, О.Ю. Бударна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 90-93.
 • 42. Салій З.В Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі [Текст] / С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна, З.В. Салій, Н.Р. Сохор // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 22-24.
 • 43. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Стоян С.Б., Заверуха Г.В. Профілактика ускладнень гострого періоду субарахноїдального крововиливу. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 138.
 • 44. Шкробот С.І., Гара І.І.,Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Групи ризику виникнення остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 137-138.
 • 45. Шкробот С.І., Салій З.В., Аль Хашим Ахмед Пароксизмальні стани у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з дисциркуляторною енцефалопатією. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. № 1-2 (9-10), 2006. – С. 96-97.
 • 46. Шкробот С.І., Дорогий А.М., Салій З.В., Гара І.І. Розділ „Неврологія”. // В кн.. „Сімейна медицина”. С. 605-677. Тернопіль, Укрмедкнига, 2005 р. – 808 с.
 • 47. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І. Гара, М.Я. Фурдела Деякі аспекти остеодефіцитних змін у осіб з вегетативною дисфункцією. // Укр. Вісник психоневрології. – том 13, вип. 2 (43). – 2005. – С. 31-32.
 • 48. C.И. Шкробот, З.В.Салий, А.Н. Дорогый, И.И. Гара Фармакотерапия неотложных состояний в клинике нервных болезней. // Методические указания для самостоятельной работы студентов. – Тернополь, «Укрмедкнига». – 2004. – 52 с.
 • 49. С.И. Шкробот, З.В. Салий И.И., Гара Е.Ю., Бударна Методические рекомендации студентам лечебного факультета для самостоятель-ной внеаудиторной работы по неврологии. // Тернополь, «Укрмедкнига», 2004. – 70 с.
 • 50. С.І. Шкробот, З.В.Салій Динаміка кількості й ультпрваструктури великих грануловмісних лімфоцитів периферійноїкові у хворих на ішемічний інсульт під впливом комбінованої терапії. // Укр. вісник психоневрології. – Том 12, вип. 1(38). – 2004. – С. 81-82.
 • 51. Шкробот С.І., Салій З.В. Вплив магніто-лазерного опромінення на регіонарну гемодинаміку у хворих з різними клініко-неврологічними варіантами поперекового остеохондрозу. // Шпитальна хірургія. – 2003. - № 1. – С. 81-84
 • 52. С.І. Шкробот, З.В. Салій, І.І. Гара, М.Я. Фурдела Роль сучасного підручника в навчальному процесі. // Медична освіта. –2003. - № 2. – С. 228-229.
 • 53. С.І. Шкробот, А.М.Дорогий, І.І. Гара, Є.О. Нечай, З.В. Салій М.Я. Фурдела Стан кісткової тканини у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з вегетативною дисфункцією. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. - № 1. – С. 95 – 96.
 • 54. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Фурдела М.Я. Стан кісткової тканини в ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. // Проблеми остеології. – т.6. -№ 1-2. – 2003. – С. 129-130.
 • 55. С.І. Шкробот, З.В. Салій, І.І. Гара, О.Ю. Бударна Методические указания студентам медицинского факультета к практическим занятиям по нервным болезням. // Тернополь, «Укрмедкнига». –2003. – 123 с.
 • 56. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І. Проблеми та перспективи навчання студентів-іноземців на кафедрі нервових хвороб // Медична освіта. - № 3. –2002. –С. 215-216.