Наукові публікації ас. Салій Марини Ігорівни


 • С.І. Шкробот, М.І.Салій, З.В.Салій, Ю.В. Геряк. Хвороба Хіраями, клінічні випадки // Український вісник психоневрології. 2021. Том 29, випуск 4(109). – С. 22-26

 • Шкробот С.І., Салій З.В., Салій М.І., Дуве Х.В. Курс за вибором "Актуальні проблеми цереброваскулярної патології" - особливості впровадження в умовах дистанційного навчання // Медична освіта. - 2021. - №2. - С. 133-137

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Характеристика хворих із наслідками черепно-мозкової травми за провідним неврологічним посттравматичним синдромом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. - № 2. - С. 123-126

 • Salii I., Salii M. Postoperative cognitive dysfunction // Norwegian journal of development of the international science. - 2021. - №65 (Vol. 1). - Р. 41-47

 • Salii Z., Shkrobot S., Salii M. Features of the clinic of the distant period operated traumatic intracranial hematomas. // Norwegian journal of development of the international science. 2020. - №50 (Vol. 1). - Р. 16-20

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Гендерні особливості оцінки якості життя пацієнтів у віддаленому періоді черепно-мозкової травми. Громадське здоров'я в соціальному і освітньому просторі - виклики сьогодення і перспективи розвитку. 2020. - (2). - С. 42-43

 • Салий З.В.,Шкробот С.И., Салий М.И. Некоторые особенности отдаленного периода легкой черепно-мозговой травмы. Доброхотовские чтения. - 2020, №7. - С. 54-57

 • Салий З.В., Шкробот С.И. Салий М.И. Оценка когнитивных функций у пациентов в отдаленном периоде оперированных травматических интракраниальных гематом. Давиденковские чтения. 2020. - С.369-370

 • Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Салій З.В., Салій М.І., Бударна О.Ю. Клініко-параклінічна характеристика лакунарного інсульту у гострому періоді //Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 2018.- С. 90-92

 • Салій М.І. Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий лакунарний інсульт // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. - № 3(73). – С. 170-172.

 • Салій М.І. Лакунарний інсульт: актуальність, проблематика та деякі клінічні особливості // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1 (20). – С. 104-108.

 • Салій М.І. Деякі особливості змін мікроциркуляторного русла у хворих в гострому періоді лакунарного інсульту // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 24-28

 • Салій М.І., Шкробот С.І. Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом // Український вісник психоневрології. – 2014. - т. 22, вип. 1(78). – С. 50-54

 • Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2014. - № 12, вып. 2. – С. 33-37.

 • Салій М.І., Шкробот С.І. Тривожно-депресивні розлади у хворих з гострим ішемічним лакунарним інсультом // Український неврологічний журнал. - 2013. - № 3(28) – С. 150-151

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МоСА-тесту // Український вісник психоневрології. – 2012. - т. 20, вип. 3(72). – С. 136-137

 • Салій М.І., Шкробот С.І. Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту // Український вісник психоневрології. – 2012. - т. 20, вип. 3(72). – С. 137-138