Наукові публікації ас. Салій Марини Ігорівни


1. Салій М.І., Шкробот С.І. Когнітивне функціонування у хворих із лакунарним інсультом залежно від типу церебральної атрофії / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 3(81). - С. 158

2. Салій М.І. Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий лакунарний інсульт / М.І. Салій // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. - № 3(73). – С. 170-172.

3. Салій М.І. Лакунарний інсульт: актуальність, проблематика та деякі клінічні особливості / М.І. Салій // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1 (20). – С. 104-108.

4. Салій М.І. Деякі особливості змін мікроциркуляторного русла у хворих в гострому періоді лакунарного інсульту / М.І. Салій // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – с. 24-28

5. Салій М.І., Шкробот С.І. Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Український вісник психоневрології. – м. Харків, 2014. - т. 22, вип. 1(78). – с. 50-54

6. Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом / М.И. Салий, З.В. Салий, С.И. Шкробот // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2014. - № 12, вып. 2. – с. 33-37.

7. Салій М.І., Шкробот С.І. Тривожно-депресивні розлади у хворих з гострим ішемічним лакунарним інсультом / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Український неврологічний журнал. - м. Київ, 2013. - № 3(28) – с. 150-151

8. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МоСА-тесту / З.В. Салій, С.І. Шкробот, М.І. Салій, // Український вісник психоневрології. – м. Харків, 2012. - т. 20, вип. 3(72). – с. 136

9. Салій М.І., Шкробот С.І. Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Український вісник психоневрології. – м. Харків, 2012. - т. 20, вип. 3(72). – с. 136