Наукові публікації доц. Бударної Олени Юріївни


  • S.I. Shkrobot, L.S.Milevska-Vovchuk, Kh.V.Duve, L.V.Naumova, O.Yu.Budarna. A clinical case report: Stroke in a young patient with systemic lupus erythematosus on the background of secondary antiphospholipid syndrome. //Медичні перспективи. 2022. Т. 27, № 4. С. 259-263

  • Shkrobot Svitlana, Budarna Olena, Milevska-Vovchuk Lyubov, Duve Khrystyna, Tkacuk Nataliya, Salii Maryna. Optic neuromyelitis: Case report and review. // Georgian Medical News. № 7 (328), 2022. – P. 58-62

  • Н.Т.Шалабай, О.Ю.Бударна. Інсульти у вертеброгенному басейні. Клініко-патогенетичні варіанти // Розділ в посібнику «Актуальні питання загальнолікарської практички в умовах невизначеності»: Навч.-метод.посіб. /за ред. проф. Л.С. Бабінець. – Львів: Видавець: Марченко Т.В., 2022 – С. 707-717.

  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Дуве Х.В., Ткачук Н.І., Мілевська-Вовчук Л.С. Сучасні погляди на захворювання спектра оптичного нейромієліту. Клінічний випадок у власній практиці // Український вісник психоневрології. - 2021. - Том 29, випуск 2 (107). – с. 90-94

  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О.Р., Бударна О.Ю. Активність каспази-3 та катепсину Д при різних підтипах ішемічного інсульту // SienceRise. - 2015. – № 8(3).–С. 18-24

  • Сохор Н.Р., Ясній О.Р., Бударна О.Ю. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом // Укр. мед. часопис. - 2014. – N 5. - С. 68-70

  • Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю., Мусієнко А.М. Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №4 (72). – С. 147-151

  • Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в гострому періоді ішемічного інсульту // Медична хімія. - 2013. - № 2. – С. 72-76

  • Шкробот С.І., Салій З.В., Бударна О.Ю. Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми // Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2010. - №2(13) – С. 90-93

  • Сохор Н.Р, Шкробот Л.В., Ясній О.Р., Бударна О.Ю. Особливості діагностики метастатичного ураження головного мозку // Український неврологічний журнал. - 2009. - №4(13). – С. 64-69

  • Гара І.І., Боронілова В.В., Зубак В.А., Бударна О.Ю. Етапи реабілітації хворих з больовими синдромами при остеохондрозі шийного та поперекового відділів хребта // Вісник наукових досліджень. – 2009.- № 4(53). – С. 44-46

  • Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю. Групи ризику виникненя остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією // Український вісник психоневрології. - 2007. - Том 15, вип. 1 (50). – С. 137-138

  • Бударна О.Ю. Покази до призначення протефлазиду в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2004.– №2 (12). - С.136-137

  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Оцінка клінічної ефективності препарату протефлазид в комплексній терапії хворих на розсіяний склероз // Український вісник психоневрології. - 2004.– Т. 12, вип. 1(38). – С. 136-138

  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Динаміка параметрів імунного статусу у хворих на розсіяний склероз із різною мінеральною щільністю кісткової тканини // Український вісник психоневрології. – 2002.- Т. 4, вип. 4(33). – С. 23-25.

  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни кісткової тканини у жінок, хворих на розсіяний склероз // Вісник наукових досліджень. - 2002. – № 3. – С. 120-121

  • Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз // Український вісник психоневрології. – 2002.- Т. 10, вип. 1(30) – С. 22-23