Наукові публікації Бударна О.Ю.

1. С.І. Шкробот, Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Салій М.І. «Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошуку». Навчальний посібник: Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 156 с

2. Шкробот С.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Салій М.І., Дуве Х.В. Екстрена та невідкладна медична допомога (інсульти). // Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3». Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2017. – (384 с). - С. 273-295.

3. Сохор Н.Р., Шкробот С.І,, Ясній О.Р., Бударна О.Ю. Активність каспази-3 та катепсину Д при різних підтипах ішемічного інсульту. SienceRise. 2015. – № 8(3).–С. 18-24.

4. Сохор Н.Р., Ясній О.Р., Бударна О.Ю. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом. Укр. мед. часопис. - 2014. – N 5. - С. 68-70.

5. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю., Мусієнко А.М. Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту. Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №4 (72). – С. 147-151

6. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі особливості морфометричних показників серця у хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом. Український неврологічний журнал. №3(28), 2013. – С. 156.

7. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в гострому періоді ішемічного інсульту. Медхімія, 2013, № 2, – С. 72-76.

8. Шкробот С.І., Сохор, Н.Р., Бударна О.Ю. Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту. Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х.: Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012, т.20 N 3. – С. 153.

9. Шкробот С.І., Салій З.В., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю. Поліморфізм клініко-паралкінічних змін при черепно-мозковій травмі. Вісник наукових досліджень. № 3, 2010, С. 22.

10. Сохор Н.Р., Шкробот Л.В., Ясній О.Р., Бударна О.Ю. Особливості діагностики метастатичного ураження головного мозку. Український неврологічний журнал. №4(13), 2009. – С. 64-69.

11. Гара І.І., Боронілова В.В,, Зубак В.А., Бударна О.Ю. Етапи реабілітації хворих з больовими синдромами при остеохондрозі шийного та поперекового відділів хребта. Вісник наукових досліджень. – № 4(53), ТДМУ «Укрмедкнига», Тернопіль, 2009, – С. 44-46

12. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю. Групи ризику виникненя остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією. Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 137-138.

13. Бударна О.Ю.. Покази до призначення протефлазиду в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз. Журнал психиатрии и медицинской психологии – №2 (12). – 2004.- С.136-137.

14. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Оцінка клінічної ефективності препарату протефлазид в комплексній терапії хворих на розсіяний склероз. Український вісник психоневрології. – Т. 12, вип. 1(38) Харків, 2004. – С. 136-138.

15. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Динаміка параметрів імунного статусу у хворих на розсіяний склероз із різною мінеральною щільністю кісткової тканини. Український вісник психоневрології. – Т. 4, вип. 4(33) Харків, 2002. – С. 23-25.

16. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни кісткової тканини у жінок, хворих на розсіяний склероз. Вісник наукових досліджень. – № 3. – 2002. – С. 120-121.

17. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Параметри мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз. Український вісник психоневрології. – Т. 10, вип.. 1(30, Харків, 2002. – С. 150.

18. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз. Український вісник психоневрології. – Т. 10, вип. 1(30), Харків, 2002. – С. 22-23.