Бударна Олена Юріївна

Лікар - невропатолог вищої категорії.

Освіта: закінчила з відзнакою лікувальний факультет Тернопільської державної медичної академії в 1998 р. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію,

Наукова діяльність: Виконавець НДР кафедри "Клініко-патогенетичні особливості захворювань центральної та периферичної нервової системи, розробка нових методів діагностики, лікування і реабілітації".

Наукові інтереси: Основні напрямки наукової діяльності: вивчення патогенезу, діагностики та лікування судинних захворювань нервової системи, розсіяного склерозу, неврологічних проявів остеохондрозу.

Наукові публікації та рейтинги: Автор і співавтор 79 публікацій, з яких 49 наукового та 10 навчально-методичного характеру, співаавтор 2-х навчальних посібників, 1 патенту на винахід, нововведення у Державному реєстрі, має раціоналізаторську пропозицію.