Наукові публікації ас.Насалик Роксолани Богданівни


  • Р.Б. Насалик, С.І. Шкробот, Х.В. Дуве. Енцефалопатія судинного генезу: деякі особливості церебральної гемодинаміки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2022. № 2(50). – С. 106-114

  • Насалик Р.Б., Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Дуве Х.В. Хронічна ішемія головного мозку: деякі особливості процесів апоптозу лейкоцитів крові, окисного стресу та мітохондріальної дисфункції // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2021. - № 1. - С. 99-104

  • Насалик Р.Б., Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Дуве Х.В. Насалик Б.Г. Апоптоз лейкоцитів крові при хронічній ішемії головного мозку //Ж. Український вісник психоневрології. - 2020. - Том 28, випуск 4 (105). - С. 25-29

  • Nasalyk Roksolana B., Shkrobot Svitlana I., Sokhor Natalya R., Milevska-Vovchuk Lyubov S., Duve Khrystyna V., Nasalyk Bohdan H., Zukow Walery, Popovych Igor L. Characteristics of cerebral hemodynamics in patients with chronic brain ischemia. // Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(11):11-20. eISSN 2391-8306. DOI

  • Насалик Р.Б. Морфометрична характеристика головного мозку у хворих на хронічну ішемію мозку. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2020. - №4. – С. 127-134

  • Насалик Р.Б. Апоптоз лейкоцитів крові при хронічній ішемії головного мозку / Р.Б. Насалик, С.І. Шкробот, Н.Р. Сохор, Х.В. Дуве // Ж. Український вісник психоневрології. -2020. - Том 28, випуск 4 (105). - С. 25-29

  • Насалик Р.Б., Шкробот С.І. Когнітивні порушення в пацієнтів із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку // Міжнародний неврологічний журнал. 2015. – №3(73). – С. 140-144