Наукові публікації ас. Дуве Христини Володимирівни

 • Р.Б. Насалик, С.І. Шкробот, Х.В. Дуве. Енцефалопатія судинного генезу: деякі особливості церебральної гемодинаміки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2022. № 2(50). – С. 106-114

 • Iurii Diachenko, Oleksandr Ovchar, Oleksandr Dubka, Oleksandr Pastukhov, Khrystyna Duve, Dmytro Kostiuk. Psychological And Pedagogical Study Of Neurotic Reactions Of Higter Education Students During The Implementation Of The Form Of Control. // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 21, No 11, November 2021, P. 151-156

 • Khrystyna Duve, Tamara Mishchenko, Svitlana Shkrobot, Olena Budarna, Leonid Shkrobot, Lyubov Milevska-Vovchuk. Cognitive decline, psychological distress and brain atrophy in recovery and residual periods of aneurysmal subarachnoid hemorrhage // Interdisciplinary Neurosurgery . - 2021. - Volume 25.-P.101164

 • Шкробот С.І., Салій З.В., Салій М.І., Дуве Х.В. Курс за вибором "Актуальні проблеми цереброваскулярної патології" - особливості впровадження в умовах дистанційного навчання // Медична освіта. - 2021. - №2. - С. 133-137

 • Nasalyk R.B., Shkrobot S.I., Duve K.V. Characteristics of cerebral hemodynamics in patients with chronic brain ischemia //Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 11-20

 • Насалик Р.Б., Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Дуве Х.В., Насалик Б.Г. Апоптоз лейкоцитів крові при хронічній ішемії головного мозку// Український вісник психоневрології. - 2020. - Т.28.- №4. - C. 25-29

 • Дуве Х.В. Changes of cerebral hemodynamics in patients, who suffered from aneurysmal subarachnoid haemorrhage //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2020. – №. 38-1. – С. 25-28

 • Duve K.V., Mishchenko T.S., Shkrobot S.I. The comprehensive evaluation of patients condition in recovery and residual periods of aneurysmal subarachnoid hemorrhage // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 73. No. 4. – P. 777-781

 • Дуве Х.В. Структурно-морфометричні зміни головного мозку у пацієнтів після перенесеного аневризмального субарахноїдального крововиливу // Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. – №. 4.106. – С. 20-25

 • Дуве Х.В. Особливості якості життя пацієнтів, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив //Прикарпатський вісник. – 2019. – №. 5 (57). – С. 52-58

 • Дуве Х.В., Міщенко Т.С., Шкробот С.І. Зміни когнітивної сфери у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу // Вісник наукових досліджень. - 2019. - №1. - С. 124-128.

 • Дуве Х.В. Особливості метаболічних змін у хворих у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу // Український вісник психоневрології. – 2018. – №. 26, вип. 2. – С. 19-20.

 • Дуве К. В., Милевская-Вовчук Л. С., Шкробот Л. В. Клинико-нейропсихологические особенности и качество жизни у пациентов, которые перенесли аневризматическое субарахноидальное кровоизлияние //Неврология и нейрохирургия Восточная Европа. – 2017. – №. 1. – С. 57-65