Науково-дослідні роботи

1. 018U000364 Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування (2018-2022 рр., керівник проф. С.І. Шкробот)

2. 110U001821 Дослідження клініко-патогенетичних співвідношень при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи для розробки нових методів діагностики, лікування та реабілітації (2013-2017 рр., керівник проф. С.І. Шкробот )