Аспірантура

Здобувач Шалабай Н.Т. (2021-2024 роки).

Тема дисертації "Гемодинамічні, нейровізуалізаційні та нейропсихологічні характеристики інсультів у вертебро-базилярному басейні".