Підручники та посібники

Титульна сторінка

Автори

Назва

І.А. Григорова, Л.І. Соколова,

Р.Д. Герасимчук, В.А. Гриб, Л.А. Дзяк,

О.А. Козьолкін, Л.Л. Корсунська,

Г.М. Кушнір, В.П. Лисенюк,

Н.В. Литвиненко, Т.В. Мироненко,

С.П. Московко, В.М. Пашковський,

М.І. Пітик, С.С. Пшик, В.І. Смоланка,

А.С. Сон, О.А. Статінова,

О.Л. Товажнянська, В.М. Школьник,

С.І. Шкробот

Неврологія: нац. підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за ред. І.А. Григорової, Л.І. Соколової.

д.м.н., проф. С.І. Шкробот,

д.м.н., проф. М.М. Іщенко,

к.м.н., доц. А.М. Дорогий,

к.м.н., доц. З.В. Салій,

к.м.н. І.І. Гара, к.м.н. Є.О. Нечай

Медсестринство в неврології: Посібник з практичних навичок / за ред. Шкробот С.І.

д.м.н., проф. Чабан О.С., доц. Несторович Я.М., Ящук В.Т.

Психічне здоров'я: підручник

д.м.н., проф. Чабан О.С., доц. Дехтяр В.В., доц. Білоус С.В.,

доц. Несторович Я.М., Ящук В.Т.

Медсестринство в психіатрії / За ред. О.С. Чабана


проф. В. Б. Гощинський,

проф. Є. М. Стародуб,

проф. С. І. Шкробот,

проф. М.А. Андрейчин,

проф. П.В. Ковалик,

доц. І. І. Жура, доц. В.В. Павліковська,

доц. О.О. Воронцов, доц. С.М. Бутвин, доц. А.М. Дорогий, доц. З.В. Салій,

доц. О.Є. Самогальська,

доц. М.М. Франчук, доц. Л.С. Бабінець,

проф. Л.П. Мартинюк, к.м.н. Р.А. Бадюк,

к.м.н. І.І. Гара, доц. Н.Є. Боцюк,

к.м.н. М.В. Бойчак, Н.І. Сеник,

О.Я. Бадюк

Сімейна медицина / За редакцією проф.

В. Б. Гощинського, проф. Є. М. Стародуба


d.m.s. prof. Shkrobot S.I.,

k.m.s. doc. Hara I.I.


Neurology in lectures: Study Guide for 4th course students/ edited by Prof. Svitlana Shkrobot

д.м.н., проф. Чабан О.С., Гуменюк М.М., к.м.н., асист. Вербенко В.А.

Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу)

д-p мед. наук., проф. Ковальчук -Л.Я., чл. кор. АМН України, д-p. мед. наук., проф. Сміян І.С., доктори мед. наук:

проф. Андрейчин М.А.,

проф. Банадига Н.В.,

проф. Боднар Я.Я.,

проф. Венгер І.Я.,

проф. Гнатюк М.С.,

проф. Ляпіс М.О.,

проф. П’ятночка І.Т.,

проф. Савула М.М.,

проф. Сміян С.І.,

проф. Стародуб Є.М.,

проф. Швед М.І.,

проф. Шідловський В.О.,

проф. Шкробот С.І.,

проф. Файфура В.В. та ін.

Проблеми остеопорозу / за ред. проф. Ковальчука Л.Я.

к.м.н., доц. Венгер О.П.,

к. біол. наук, доц. Ястремська С.О.,

к.м.н., доц. Рега Н.І.

асист. Білоус В.С.,

к.м.н., асист. Мисула Ю.І.,

к.м.н., доц. Смашна О.Є.,

к.м.н., асист. Сас Л.М.,

асист. Костіна О.О.

Посібник «Посттравматичний стресовий розлад»/ Венгер О.П., Ястремська С.О., Рега Н.І. , Білоус В.С., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Сас Л.М., Костіна О.О.