Підручники та посібники

Підручники, видані викладачами кафедри:

1. Розділ «Неврологія» в підручнику «Сімейна медицина». /Шкробот С.І., Дорогий А.М., Салій З.В., Гара І.І. В-во «Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2005. – 605-677 с.

2. Медсестринство в неврології /Шкробот С.І., Іщенко М.М., Дорогий А.М., Салій З.В., Гара І.І., Нечай Є.О. (за редакцією С.І. Шкробот). В-во «Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2006. – 298 с.

3. Neurology in lectures. /Shkrobot S.I., Hara I.I. «Ukrmedknyga». – Ternopil. – 2008. – 320 с.

4. Шкробот С.І. Розділ в підручнику «Метатеорія менеджменту життя (самогубство і причини, наслідки та його попередження». /Шкробот С.І., Андрушків Б., Дудкін П., Костін С., Кучер Г. В-во Тернограф.– Тернопіль: 2008. – 816 с. (24 с).

5. Психічне здоров’я. /Чабан О.С., Ящук В.Т., Несторович Я.М. В-во «Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2008. – 480 с.

6. Підручник «Неврология» под ред. проф. Григоровой И.А., проф. Соколовой Л.И. 2016 р. – 680 с.

7. "Neurology». Part 1. General Neurology. Capter 1. Basic Principles of structure and functioning of the nervous system. Capter 2. Sensitive system and symptomas of its lesion. Capter 28. Paroxysmal states in the clinic nervous system. Kyiv AUS. Medicine Publishing, 2017 –632 c.

Посібники, видані викладачами кафедри:

1. Підрозділ «Неврологія» в книзі «Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці» (за ред чл.-кор. АМН України д.м.н., проф. Л.Я. Ковальчука). 2006. – Тернопіль, «Укрмедкнига», ТДМУ. – С. 205-212.

2. Підрозділ «Наукова робота. Здобуття докторського ступеня (габілітація)» в книзі «Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці» (за ред чл.-кор. АМН України д.м.н., проф. Л.Я. Ковальчука). 2006. – Тернопіль, «Укрмедкнига», ТДМУ. – С. 260-266.

3. Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу) /Чабан О.С., Гуменюк М.М., Вербенко В.А. В-во «Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2008. – 92 с.

4. Розділ «Неврологія» в підручнику «Сімейна медицина» /за ред. Проф. В.Б. Гощинського, проф. Л.М. Бабінець, проф. Є.М. Старобуда. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига2, 2014. – 1154 с.

5. Екстрена та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підгготовки до складання ліцензійного іспиту "Крок-3": посібник /Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Мисула М.С., Дуве Х.В., Салій З.В., Салій М.І., Сохор Н.Р.. - Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 384 с.

6. «Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошуку»: навч. посіб. /С.І. Шкробот, З.В. Салій, О.Ю. Бударна, Н.Р. Сохор, М.І.Салій. - Тернопіль: ТДМУ. - 2018. - 156 с.

7. Topical diagnosis of the nervous system patology. Diagnostic's search algoritm / Shkrobot S.I., Budarna O.Ya., Saliy Z.V., Sokhor N.R., Milivska-Vovchuk L.S Тернопіль: ТДМУ. - 2019. - 156 с.

8. Розділ 13 «Неврологія» в навчальному посібнику «Первинна медична допомога» /за ред. проф. Л.М. Бабінець. Том 2. Поліпрофільні питання в загальній лікарській практиці. – Львів: «Магнолія". 2019. – С.256-297.