Науково-дослідницька робота

Сьогодні зусиллями працівників кафедри виконується планова науково-дослідна робота:

"Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих з хворобами нервової системи; оптимізація методів діагностики та лікування" (термін виконання 2018-2020 роки) (керівник – проф. С.І. Шкробот).

У 2006-2009 виконувалася науково-дослідницька робота «Клініко-інструментальні паралелі між ступенем неврологічних порушень, метаболічними зрушеннями, імунною реактивністю та темпами втрати кісткової маси» - фрагмент міжкафедральної роботи «Вторинний остеопороз: Вивчення взаємозв’язків між ступенем неврологічних та психічних порушень при хронічних неврологічних та психічних захворюваннях, методами лікування та темпами втрати кісткової маси; створення адекватних профілактично-лікувальних програм» під керівництвом зав. кафедри внутрішньої медицини проф. Шведа М.І. (керівник – проф. С.І. Шкробот).

В 2010-2012 виконано НДР на тему: Клініко-діагностичні особливості перебігу неврологічних захворювань у хворих з вторинним остеопорозом" (керівник – проф. С.І. Шкробот).

В 2013-2017 виконано НДР на тему «Дослідження клініко-патогенетичних співвідношень при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи для розробки нових методів діагностики, лікування та реабілітації» (номер державної реєстрації: 0110U001821) (керівник – проф. С.І. Шкробот).