Монографії, патенти, методичні рекоменлдації

Монографії, патенти, методичні рекомендації


 

Мисула М.С.

 

Спосіб корекції остеодефіцитних порушень у хворих, що перенесли ішемічний півкульовий інсульт


Патент на корисну модель № 84097

Бюл. № 19 від 10.10.2013 р

 

 

Мілевська-Вовчук Л.С., Дем’яненко В.В.

 

Спосіб визначення мембранної резистентності ізольованих клітин крові


Патент на корисну модель № 46268

Бюл. № 23 від 10.12.2009 р


 

Салій М.І,

 

Спосіб прогнозування наростання когнітивних порушень у хворих з гострим лаконарним інсультом


Патент на корисну модель № 98537

 від 27.04.2015 р

 д.м.н., проф. Шкробот С.І., к.м.н.,

доц. Мілевська-Вовчук Л.С.


Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості


Методичні рекомендації, Київ, 2014. - 36 с. д.м.н., проф. Шкробот С.І., к.м.н. Мисула М.С.


 Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт.


Методичні рекомендації, Київ, 2016. - 26 с.