Монографії, патенти, методичні рекомендації 

к.м.н. Мисула М.С.

 

Спосіб корекції остеодефіцитних порушень у хворих, що перенесли ішемічний півкульовий інсульт


Патент на корисну модель № 84097

Бюл. № 19 від 10.10.2013 р

 

 

к.м.н., доц. Мілевська-Вовчук Л.С.,

Дем’яненко В.В.

 

Спосіб визначення мембранної резистентності ізольованих клітин крові


Патент на корисну модель № 46268

Бюл. № 23 від 10.12.2009 р


 

к.м.н Салій М.І.

 

Спосіб прогнозування наростання когнітивних порушень у хворих з гострим лаконарним інсультом


Патент на корисну модель № 98537

 від 27.04.2015 р


 д.м.н., проф. Шкробот С.І.,

км.н., доц. Мілевська-Вовчук Л.С.


Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості.


Методичні рекомендації, Київ, 2014. - 36 с.
 д.м.н., проф. Шкробот С.І.,

к.м.н. Мисула М.С.Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт.Методичні рекомендації, Київ, 2016. - 26 с.
 
 

д.м.н., проф. Шкробот С.І.,
к.м.н. Мілевська-Вовчук Л.С.,
Дуве Х.В.,
Вовчук В.В.


 

Оптимізація лікування хронічної ішемічної хвороби мозку за допомогою хелатних сполук гамма-аміномасляної кислоти з магнієм.Методичні рекомендації, Київ, 2016. - 24 с.
 
 

д.м.н., проф. Шкробот С.І.,
д.м.н., доц. Сохор Н.Р. 

Метод прогнозування перебігу гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту.Інформаційний лист. № 320-2016. м. Київ.

 


 д.м.н., проф. Шкробот С.І.,
д.м.н., доц. Сохор Н.Р.

 
Визначення предикторів розвитку геморагічної трансформації у гострому періоді ішемічного кардіоемболічного інсульту.
Інформаційний лист. № 321-2016. м. Київ.