Конференції, семінари

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні аспекти нейро- та вазопротекції в сучасній медицині»


Всеукраїнська науково-практична конференція " Актуальні проблеми старіння в умовах коморбідності
Всеукраїнська науково-практична конференція "Медико-психологічна тасоціальна допомога в умовах надзвичайних ситуацій"