Науково-дослідницька робота

Сьогодні зусиллями працівників кафедри виконується  планова науково-дослідна робота:


«Дослідження клініко-патогенетичних співвідношень при захворюваннях центральної та периферичної нервової системи для розробки нових методів діагностики, лікування та реабілітації» (номер державної реєстрації: 0110U001821) (термін виконання 2013-2017 рр.) (керівник – проф. С.І. Шкробот).

У 2006-2009 виконувалася науково-дослідницька робота «Клініко-інструментальні паралелі між ступенем неврологічних порушень, метаболічними зрушеннями, імунною реактивністю та темпами втрати кісткової маси» - фрагмент міжкафедральної роботи «Вторинний остеопороз: Вивчення взаємозв’язків між ступенем неврологічних та психічних порушень при хронічних неврологічних та психічних захворюваннях, методами лікування та темпами втрати кісткової маси; створення адекватних профілактично-лікувальних програм» під керівництвом зав. кафедри внутрішньої медицини проф. Шведа М.І.

  • В 2010-2012 виконано НДР на тему: Клініко-діагностичні особливості перебігу неврологічних захворювань у хворих з вторинним остеопорозом" (керівник – проф. С.І. Шкробот).